Pajamų apskaita

21 psl. / 4987 žod.

Ištrauka

Pardavimų, arba kitaip tariant, pajamų už produkcijos bei paslaugų pardavimą, apimties pasikeitimas – vienas aktualiausių kiekvienos siekiančios ar nesiekiančios pelno įmonės finansinės atskaitomybės rodiklių. Jam ypatingą dėmesį skiria tiek įmonės valdytojai, tiek ir išoriniai informacijos vartotojai - esantys bei potencialūs akcininkai, kreditoriai.
Vedant apskaitą , svarbiausia teisingai nustatyti per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas. Finansinės ataskaitos ruošiamos įvairiems laikotarpiams – mėnesinės, ketvirtinės, metinės.
Apskaitininkas, norėdamas nuspręsti, kada užregistruoti pajamas, turi žinoti, per kurį ataskaitinį laikotarpį buvo ar bus uždirbamos pajamos, visiškai nekreipdamas dėmesio į tai, kuriuo ataskaitiniu laikotarpiu gaunami pinigai. Norėdamas nuspręsti, kada užregistruoti sąnaudas, apskaitininkas turi žinoti, kurio ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimui sunaudojamas turtas, nekreipdamas dėmesio į tai, kada buvo padarytos išlaidos.
Prekybos įmonių pagrindinės pajamos yra pardavimai. Prekės pardavimo momentu gali būti laikomas paprasčiausias prekių pakeitimas į pinigus. Jeigu prekės į pinigus tiesiogiai nekeičiamos, pardavimo momentu gali būti laikomas prekių pakrovimo, išsiuntimo arba pristatymo į sutartą vietą momentas. Su prekėmis susijusios atsakomybės perdavimo momentas tiksliai apibūdinamas pirkimo-pardavimo sutartyje. Remiantis atitinkamu prekių perdavimo faktą patvirtinančiu dokumentu apskaitoje registruojamos uždirbtos pajamos.
Pajamų apskaita reglamentuojama 10 – uoju verslo apskaitos standartu „ Pajamos“. Paskutiniai pataisymai ir papildymai išleisti 2007m. birželio 29 d. Nauja standarto redakcija taikoma sudarant 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Šio standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti pripažįstamos prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitos pajamos ir kaip turi būti pateikiama informacija apie pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį.
Standartas nustato įmonių, tvarkančių apskaitą pagal kaupimo principą, prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitų pajamų pripažinimo, apskaitos ir atskleidimo pilname aiškinamajame rašte tvarką.
Standartas netaikomas pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintų pajamų apskaitai.
Ruošiant šį referatą, buvo remiamasi įvairiais šaltiniais: knygomis, internetu, teisės aktų baze ir kita. Analizuojant literatūrą, daugiausiai aktualios informacijos pavyko rasti norminiuose teisės aktuose. Pagrindiniai apibrėžimai - pastovesnė ir rečiau besikeičianti informacija, todėl jos buvo ieškota knygose.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1.PAJAMŲ APSKAITA3
 • 1.1 Pajamų sąvoka3
 • 1.2 Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka4
 • 1.3 Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas6
 • 1.4 Informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte6
 • 2. PARDAVIMO PAJAMŲ DOKUMENTAVIMAS7
 • 2.1. PVM sąskaita faktūra7
 • 2.2 Sąskaita faktūra8
 • 3. PARDAVIMŲ APSKAITOS RŪŠYS11
 • 3.1 Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita11
 • 3.2 Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita12
 • 3.3 Prekybos nuolaidų apskaita14
 • 3.4 Parduotų prekių gražinimų ir nukainojimų apskaita15
 • 3.5 Komisinės prekybos ypatumai15
 • 3.6 Nuomos pajamų apskaita17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
Žanelija
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 19, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Kūrybinės apskaitos būtinumas ir pasekmės

Apskaita Referatas 2014 m. erikita192
Pasirinktos temos aktualumas - šiuolaikinėje verslo aplinkoje įmonėms neužtenka siekti vien tik ekonominės naudos ir pelno didinimo. Siekiant sukurti kuo geresnį įmonės įvaizdį,...

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...