Ekonomika ir verslas / Apskaita

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

0 atsiliepimų
Autorius:

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos pobūdžio. Šio turto rūšis labai svarbi kiekvienai organizacijai, kadangi jis dažniausiai naudojamas prekių gamybai ar paslaugų teikimui, o tai iš esmės įtakoja tolimesnę įmonės finansinę būklę. Dažniausiai ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiausią viso įmonės turto santykinę dalį, taigi šis turtas gali būti laikomas vienu iš svarbiausių kiekvienos organizacijos finansinės būklės rodiklių.

Tinkamai vedama ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra labai svarbi kiekvienai organizacijai, kadangi įmonėms yra tiesiog būtina turėti išsamią informaciją apie jų turimą ilgalaikį materialųjį turtą, šio turto būklę, jo nusidėvėjimo lygį, vertę ir pan., nes nuo to, kaip įmonė sugebės šį turtą valdyti, didžiąja dalimi priklausys ir tolimesnė jos veiklos sėkmė.

            Problema. Lietuvoje veikiančios organizacijos ilgalaikio materialiojo turto apskaitą privalo tvarkyti pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus. Taip pat organizacijos pačios turi nusistatyti, kokios vertės turtas turės būti laikomas ilgalaikiu materialiuoju turtu bei numatyti jo įkainojimo sąlygas, pirkimo, pasigaminimo, naudojimo, nurašymo tvarką ir kt. Taigi, ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra problematiška dėl to, jog nėra vieno aiškaus apskaitos standarto, kuriame būtų nurodytos ne tik visos su šio turto apskaita susijusios procedūros, bet ir numatyta šio turto minimali vertė ar detalizuoti turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijai.

            Darbo tikslas – išanalizuoti praktinius ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principus Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre.

            Uždaviniai:

 1. Apibūdinti ilgalaikį materialųjį turtą;
 2. Išanalizuoti teorinius ilgalaikio materialiojo turto apskaitos aspektus;
 3. Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 2006-2010 metų ilgalaikio materialiojo turto apskaitos analizę.

            Metodai: mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė, antrinė statistinių duomenų analizė.

            Darbo praktinė reikšmė. Šis darbas naudingas tuo, jog jame ne tik detaliai atskleidžiami teoriniai ilgalaikio materialiojo turto apskaitos aspektai, tačiau taip pat analizuojama praktinė šio turto apskaita Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre. Šiame darbe ne tik iliustruojama kaip Švietimo centre vedama ilgalaikio materialiojo turto apskaita, bet taip pat išanalizuojama šio turto sudėtis, struktūrinė analizė bei dinamika.

                Darbų pasidalijimas. Darbą rengė dvi studentės - Viktorija Čepaitienė ir Šarūnė Pekauskaitė. Rašant darbą buvo bendrai tariamasi ir diskutuojama dėl darbo struktūros, kartu renkama medžiaga, bendromis jėgomis rengiamas įvadas bei išvados, tačiau už teorinės darbo dalies parengimą buvo atsakinga Viktorija Čepaitienė (rengtas pirmasis ir antrasis darbo skyrius), o Šarūnė Pekauskaitė buvo atsakinga už praktinės darbo dalies parengimą (trečiasis darbo skyrius).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8355 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SAMPRATA7
 • 2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2. 1. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita14
 • 2. 2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita15
 • 2. 3. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita18
 • 2. 4. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo apskaita19
 • 3. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ANALIZĖ 2006-2010 M.21
 • 3. 1. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto apskaita21
 • 3. 2. Švietimo centro ilgalaikio materialaus turto sudėtis ir struktūrinė analizė25
 • 3. 3. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto dinamikos analizė28
 • 3. 4. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto techninės būklės analizė29
 • IŠVADOS33
 • NAUDOTA LITERATŪRA34
 • 1 priedas36
 • 2 priedas37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje

Kiekviena įmonė rinkoje siekia sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su klientais, bei kitomis įmonėmis. Kiekvienos įmonės [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

   Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Baigiamajame darbe nagrinėjama  ilgalaikio materialaus turto apskaita. Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro labai svarbią įmonės [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Įvadas Apskaita – nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas, būsimųjų įvykių prognozavimas. Beveik [...]

UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas
Referatas UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas

Temos aktualumas. Šiai dienai vis dažniau yra susiduriama su apgaulėmis, manipuliacijomis ir finansinės atskaitomybės klastojimu.

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Ilgalaikio materialiojo turto auditas
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu [...]

Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė
Praktikos ataskaita Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė

Temos aktualumas. Viena iš didžiausių bei svarbiausių įmonės turto dalių yra ilgalaikis turtas, o nuo [...]

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normos nustatymas
Prezentacija Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normos nustatymas

Planuojamas ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumas, turto naudojimo aplinka, naudingųjų turto savybių kitimas per visą [...]