Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas Tarptautiniuose ir Verslo apskaitos standartuose

10 psl. / 1676 žod.

Ištrauka

Ilgalaikis materialusis turtas užima gana svarbią vietą įmonėje ir jos vydomojoje veikloje. Tai yra ekonominiai ištekliai, kurie turi savo savininką (šiuo atveju įmonę) ir kuriuo yra disponuojama, siekiant gauti tam tikros naudos ateityje. Remiantis Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS), tai yra turtas, kuris yra naudojamas ilgiau nei vienerius metus, turi materialią formą, bei yra labai svarbus produktų gamybai ar paslaugų suteikimui. Įmonių turimas turtas skiriasi priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir dydžio. Turimas turtas įmonėje teikia tam tikrą naudą, štai dėl šios priežasties jis turi būti apskaitomas. Įmonės veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas nusidėvi, todėl finansinėje apskaitoje jį atspindėti tik pradine verte būtų neteisinga. Įmonės apskaitininkai turi apskaičiuoti, kiek ilgalaikis turtas nusidėvi per tam tikrą laiko tarpą, ypač per ataskaitinius laikotarpius - ketvirtį ar metus.

Sudėtingiausia dalis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodikoje - nustatyti teisingą nusidėvėjimo normą. Finansinėje apskaitoje reikalaujama, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimo norma kuo tiksliau atitiktų realiai sumažėjusią turto ekonominę vertę, o mokestinėje apskaitoje svarbiausia, kad nusidėvėjimo norma neviršytų nustatyto maksimalaus dydžio. Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį priskiriama veiklos sąnaudoms arba gaminamos produkcijos savikainai.

Darbo tikslas. Išanalizuoti ir išskirti ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo priskaitymo skirtumus Tarptautiniuose ir Verslo apskaitos standartuose ir atskleisti juos per pavyzdžius.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti TAS ir VAS teorinę analizę, išskirti ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo standartų skirtumus.
 2. Remiantis praktiniais pavyzdžiais, parodyti ilgalaikių materialaus turto nusidėvėjimo standartų panašumus ir skirtumus.

Turinys

 • Įvadas.3
 • TAS ir VAS teorinė lyginamoji analizė.4
 • 1.1.      Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas pagal TAS ir VAS.4
 • 1.2.      Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimo formulės pagal skirtingus metodus4
 • Praktinis analizuojamų standartų palyginimas.7
 • Išvados.9
 • Literatūros sąrašas 10

Literatūros sąrašas


 1. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės apskaitos standartai [žiūrėta 2020-10-31]. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1126-20200101&qid=1397629289404&from=LT

 2. Verslo apskaitos standartai [žiūrėta 2020-10-31] Prieiga per internetą: http://www.avnt.lt/assets/Apskaita/VAS-2020/12-VAS.pdf


Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...