Ilgalaikio materialaus turto apskaita

35 psl. / 8138 žod.

Ištrauka

Įvadas

Apskaita – nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas, būsimųjų įvykių prognozavimas. Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šis per vieną gamybos ciklą nesunaudojamas turtas buhalterinės apskaitos požiūriu ypatingas ir tuo, kad paprastai palyginti sunku šio turto sunaudotą dalį tiksliai įskaičiuoti į tam tikro laikotarpio sąnaudas bei gaminamų ir parduotų prekių savikainą. 

Ilgalaikis turtas dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės kiekviename versle turi būti saugomas ir vertinamas. Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytą.Šio darbo tikslas – taikant teorines žinias, apskaityti įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.

Darbo objektas – UAB „IT sistemos“ įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita.

Uždaviniai:

1)  Apibūdinti ilgalaikį materialųjį turtą;

2)  Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą;

3)  Nustatyti ilgalaikio materialiojo turto netekimo, perleidimo ir nurašymo apskaitą;


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Ilgalaikis materialus turtas
 • 1. 1. Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas
 • 1. 2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita
 • 1. 3. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita
 • 1. 4. Ilgalaikio materialiojo turto sąskaitos ir informacijos atskleidimas metinėje finansinėje atskaitomybėje
 • 1. 5. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos dokumentai
 • 2. „IT sistemos“ įmonės ilgalaikio materialiojo turto apskaita
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūros sąrašas
 • Priedai

Reziumė

Autorius
mano_rugsėjis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2019
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...