Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

37 psl. / 6913 žod.

Ištrauka

Baigiamajame darbe nagrinėjama ilgalaikio materialaus turto apskaita. Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro labai svarbią įmonės viso turimo turto dalį. Jis labai svarbus rodiklis įmonės akcininkams, investuotojams bei kreditoriams. Dėl šios priežasties ilgalaikio materialaus turto apskaitos analizė yra labai svarbi.

Tyrimo problema: ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje.

Tyrimo objektas: ilgalaikis materialus turtas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti teorinius bei praktinius ilgalaikio materialaus turto principus bei paaiškinti, kaip pripažįstama savikaina, atliekama IMT remonto išlaidų, nusidėvėjimo bei nurašymo apskaita.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti ilgalaikio materialaus turto sampratą, jo klasifikavimą, savikainos, remonto sąnaudų, nusidėvėjimo ir kitų sąnaudų apskaičiavimo metodus;
 2. Išanalizuoti ilgalaikio materialaus turto atvaizdavimą įmonės apskaitoje.

Tyrimo metodai ir priemonės:

 • Mokslinės literatūros teorinė analizė.
 • UAB „Raseinių grūdai“ dokumentų analizė. Išanalizuoti 2013 – 2015 m. balanso ataskaitos duomenys, dokumentai, susiję su IMT įsigijimu, nusidėvėjimu, nurašymu, pardavimu, remontu.
 • Grafinis metodas. Paveiksluose pateikta bendrovės turto klasifikacija, IMT savikainos sudėtis bei registracija apskaitoje, norint vaizdingai ir aiškiai pateikti duomenis.

Pagrindiniai darbo rezultatai ir praktinis reikšmingumas. Išnagrinėjus IMT apskaitą įmonėje, išsiaiškinta, kad labai daug dalykų įtakoja turto savikainos apskaičiavimą, remonto sąnaudų pripažinimą. Tik žinant Lietuvos įstatymus, galima tinkamai paskirstyti visas išlaidas, susijusias su IMT, pripažinti jas reikšmingomis, didinant šio turto savikainą, arba nurašyti kaip nereikšmingas išlaidas, kurios nekeičia šio turto vertės. Taip pat įstatymai nuolat keičiasi, tad būtina nuolat domėtis jų pakeitimais, kad nepadarytume apskaitoje reikšmingų klaidų, atsispindinčių įmonės finansinėse ataskaitose.


Turinys

 • Lentelių sąrašas
 • Paveikslų sąrašas
 • Ilgalaikio materialaus turto apskaitos teorinė analizė
 • Ilgalaikio materialaus turto samprata ir klasifikavimas
 • Ilgalaikio materialaus turto savikaina
 • Ilgalaikio materialaus turto remontas, eksploatacinės ir rekonstrukcinės sąnaudos
 • Turto nusidėvėjimo sąnaudos
 • Ilgalaikio materialaus turto inventorizacija
 • Ilgalaikio materialaus turto nurašymas įmonėje
 • Įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita
 • Tyrimo metodika
 • Įmonės veiklos charakteristika
 • Įmonės IMT apskaitos politika
 • Ilgalaikio materialaus turto grupavimas
 • Ilgalaikio materialaus turto savikainos nustatymas
 • Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo skaičiavimas
 • Išvados
 • Rekomendacijos
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas

Reziumė

Autorius
gabrieleluk
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 24, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...