Turto apskaitą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai apskaitos standartai

47 psl. / 13900 žod.

Ištrauka

Problema ir jos aktualumas. Šiuolaikinėmis, nuolat besikeičiančiomis, konkurencinės rinkos bei globalizacijos sąlygomis labai svarbi informacija, kuri būtų naudinga sprendimams priimti. Todėl vis labiau akcentuojamas teisingo ir tikro vaizdo atspindėjimas finansinėse ataskaitose, įparegoja įmones kuo tiksliau pateikti finansinių ataskaitų elementus. Investuotojams, bankams, teikiantiems klientams kreditus, verslo partneriams, tiek ir pačiai įmonei teisingam sprendimų primėmimui labai aktuali reali įmonės finansinė būklė. Reali įmonės finansinė būklė yra susijusi su tikro ir teisingo vaizdo atspindėjimu finansinėse ataskaitose. Įmonės sukauptas ar naujai įgytas turtas yra įmonės ekonominio potencialo didinimo pagrindas, lemiantis jos plėtros galimybes. Turto vertinimas apskaitai ypač svarbus dėl pačios apskaitos pagrindinių principų - finansinė informacija vartotojams turi būti pateikta kiek įmano realesnė, todėl tam, kad ataskaitose būtų pateiktas tikras ir teisingas vaizdas, būtina kuo tiksliau pateikti finansines ataskaitas. Vienas iš finansinių ataskaitų elementų yra turtas. Todėl jo įvertinimui įmonių apskaitoje turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Turto įvertinimas turi įtakos ne tik visų su turto naudojimu susijusių operacijų apskaitai, bet ir informacijos apie įmonės turtinę bei finansinę būklę patikimumui Netiksliai įvertinus ilgalaikį turtą, pasekmės gali būti jaučiamos per kelis laikotarpius, priklausomai nuo to kokia verte įkainosime turtą, priklausys ne tik ataskaitinio, bet ir velesnių laikotarpių balanso struktūra, nusidevėjimo sąnaudų dydis bei mokesčių skaičiavimai.

Darbo tikslas - išanalizuoti turto įvertinimą apskaitoje pagal TAS ir VAS reglamentacij, įvertinti tikrąją vertę ir pažvelgti į tikrosios vertės tikėtinas perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. Palyginti turto įkainojimo metodus ir Tarptautinių apskaitos standartus (TAS) ir verslo apskaitos standartus (VAS)
 2. Išsiaiškinti tikrosios vertės reikšmę istoriškai;
 3. Išanalizuoti tikrosios vertės įvertinimą ir patikimumą;
 4. Įvertinti tikrosios vertės tikėtinas perspektyvas.

Tyrimo objektas - turto apskaitą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai apskaitos standartai.

Tyrimo metodika. Analizuoti turto apskaitą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai (VAS), tarptautiniai finansinės atskaitomybės apskaitos standartai (TFAS), kuriuos leidžia ir platina Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) ir mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TURTO ĮKAINOJIMO ESMĖ4
 • 1.1. Turko įkainojimo savikaina ir tikrąja verte metodai5
 • 1.2. Privalomosios sąlygos sandorio tikrajai vertei nustatyti10
 • 2. TARPTAUTINIŲ APSKAITOS STANDARTŲ (TAS) IR VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ (VAS) LYGINIMAS BEI ANALIZĖ13
 • 2.1. TAS atsiradimas ir raida13
 • 2.2. VAS atsiradimas ir raida14
 • 2.3. Naujausios apskaitos harmonizavimo tendencijos ir standartizavimo svarba17
 • 2.4. TAS ir VAS nuostatų lyginimas ir analizė18
 • 3. TIKROJI VERTĖ APSKAITOS ISTORIJOJE25
 • 3.1. Tikrosios vertės raida25
 • 3.1.1. Tikrosios vertės vystymasis apskaitoje26
 • 3.2. Tikrosios vertės įvertinimas27
 • 3.2.1. Tikroji vertė ir finansų krizė27
 • 3.2.2. Tikrosios vertės įvertinimo problemos29
 • 4. PERSPEKTYVOS31
 • 4.1. Tikrosios vertės perpsektyvos problema31
 • 4.2. Rinkos kainų iškraipymas32
 • 4.3. Besivystančios ekonomikos įžvalgos32
 • 4.4. Tikrosios vertės vaidmuo finansų krizėje33
 • 4.5. Tikrosios vertės patikimumas37
 • 4.6. Rinkos tobulinimas tikrąjai vertei38
 • 4.7. Bendųjų pajamų ataskaitos paruošimas38
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45

Reziumė

Autorius
man_tas_pats
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.64
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 15, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Tarptautiniai apskaitos standartai (IFRS)

Apskaita Referatas 2009 m. kataleja
Pasaulinė ekonominė integracija plečiasi, didėja tarptautinių investicijų svarba, o kartu vis sudėtingesnė tampa buhalterinė apskaita. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai apsunkina įvairių šalių apskaitos...

UAB „Medrievė “ turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas meduolis
Kiekviena ekonomistas, vadybinikas ir įmonės vadovas privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...