Tarptautiniai apskaitos standartai (IFRS)

28 psl. / 6773 žod.

Ištrauka

Pasaulinė ekonominė integracija plečiasi, didėja tarptautinių investicijų svarba, o kartu vis sudėtingesnė tampa buhalterinė apskaita. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai apsunkina įvairių šalių apskaitos bei finansinių rezultatų palyginamumą. Todėl efektyviam verslo vystymuisi reikalinga tokia informacija, kurią būtų galima kuo greičiau įvertinti ir priimti reikiamą sprendimą. Tam reikia turėti vieną apskaitos sistemą, kurios pagalba pasaulinė kapitalo rinka būtų integruota. Dėl šios priežasties buvo parengti Tarptautiniai apskaitos standartai (IFRS), kurių tikslas ir yra suartinti įvairiose šalyse naudojamus apskaitos standartus, siekiant nustatyti visuotinus apskaitos reglamentus.
Tarptautiniai apskaitos standartai yra pagrindinė apskaitos harmonizavimo priemonė, įgalinanti efektyviai organizuoti įmonių veiklą. Šie standartai svarbūs, nes padeda formuoti nacionalines apskaitos sistemas, kad jos būtų suprantamos įvairiose šalyse. Tarptautinių apskaitos standartų taryba (TAST) siekia, kad su šiais standartais būtų suderinti nacionaliniai apskaitos standartai, atsižvelgiant į šalių politines, teisines bei ekonomines sąlygas, teigiamas apskaitos tradicijas ir kitas aplinkybes. Pastaruoju metu daugelyje šalių nacionaliniai apskaitos standartai tampa vis artimesni tarptautiniams.
Darbo tikslas – išanalizuoti Tarptautinius apskaitos standartus, kuriais vadovaujasi bankai savo veikloje.
Darbo objektas – 1, 7, 8, 10, 21, 27, 33, 37 Tarptautiniai apskaitos standartai.
Darbo uždaviniai:
• nustatyti, kurie Tarptautiniai apskaitos standartai reikšmingi organizuojant banko veiklą;
• aprašyti šiuos standartus;
• pateikti išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS“
 • 7-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS“
 • 8-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „APSKAITOS POLITIKA, APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ KEITIMAS IR KLAIDOS“
 • 10-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS“
 • 21-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „UŽSIENIO VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA REZULTATAMS“
 • 27-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS“
 • 33-IASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „VIENOS AKCIJOS PELNAS“
 • 37-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS „ATIDĖJIMAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS“
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Tarptautiniai audito standartai

Apskaita Prezentacija solero
Tyrimo tikslas-Susipažinti su tarptautiniais audito standartais. ØTyrimo uždaviniai: •Išanalizuoti tarptautinius audito standartus ; • Pateikti tarptautinių audito standartų priėmimo tikslą bei paskirtį; •Nurodyti...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...