UAB „Medrievė “ turto apskaita

33 psl. / 6041 žod.

Ištrauka

Kiekviena ekonomistas, vadybinikas ir įmonės vadovas privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma reikiamos informacijos specialistams prieinama per pačioje įmonėje vedamą finansinę apskaitą. Svarbiausia - finansinė turto apskaita ir finansinė atskaitomybė.
Kiekvienas būsimas ekonomikos ir vadybos specialistas daa bestudijuodami, turi susipažinti su įmonėms aktualiaias informacijos rengimo, panaudojimo ir pateikimo elementais. Taigi šio mano darbo tikslas teorinėje dalyje išnagrinėti trumpalaikio turto sąvoką ir esminius bruožus teoriniu aspektu.
Turtas apskaitoje skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal jo sunaudojimo per vieną pajamų uždirbimo laikotarpį požymį. Per vieną ataskaitinį laikotarpį visiškai sunaudojamas turtas laikomas trumpalaikiu visiškai neatsižvelgiant į šio turto kainą. Trumpalaikiu turtu gali būti net pastatai, jeigu jie naudojami ne pačios įmonės gamybinei (prekybinei) veiklai vykdyti, o skirti perparduoti, pavyzdžiui, ilgalaikiu turtu prekiaujančioje įmonėje , kuri pastatų neįsigyja naudoti ilgą laiką, bet nuperka tikėdamasi perparduoti šiuos pastatus už didesnę kainą. Taigi įmonėje trumpalaikis turtas ( pavyzdžiui, atsargos sandėlyje) fiziškai gali būti ir labai ilgą laiką – net keletą ar kelioliką metų. Tačiau pradėtas naudoti pajamoms uždirbti šis turtas bus sunaudotas visas iš karto, o ne palaipsniui jo vertė bus perkelta į naujai gaminamą produkciją (arba prekybos įmonėse – į perparduodamą prekių savikainą arba įmonės veiklos sąnaudas).
Kiekvienai įmonei labai svarbu ilgalaikis turtas, kaip jos stabilumo garantas. Tačiau labai svarbus ir trumpalaikis turtas. Pavyzdžiui, parduoti įmonės pastatą net ir labai norint būna nelengva. Pirmiausia visada atima nemažai laiko. Antra vertus, praradus patalpas vargu ar būtų įmanoma ateityje uždirbti bent kiek daugiau pelno, nes dėl nuomos sąnaudų įmonės finansinė būklė dar labiau pablogėtų. Tuo tarpu atsargas, kaip ir visą trumpalaikį turtą, palyginti greitai galima paversti pinigais jas pardavus. Todėl dėl šios priežasties trumpalaikis turtas ilgalaikio turto atžvilgiu ir laikomas likvidesniu. Taigi trumpalaikis turtas turi būti vertingas: sugedusių ar tiesiog niekam nereikalingų atsargų ir parduoti niekada nepavyktų. Dėl to šitoks nieko nevertas turtas kartais dar vadinamas nelikvidžiu.
Labai svarbus materialinių vertybių apsaugos nuo potencialių grobstytojų klausimas. Dilema kas geriau: leisti daug pinigų buhalterinei apskaitai ar geriau leisti truputį pagrobstyti anksčiau ar vėliau tenka spręsti beveik kiekvienam buhalteriui. Taigi todėl būtina gerai įsisąmonti: periodinių atsargų apskaitos būdų taikymas visiškai nereiškia, kad tos atsargos apskritai neapskaitomos, tačiau jų apskaita ir apsauga turi būti vykdoma specialiai tam skirtomis, bet ne finansinės apskaitos priemonėmis.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • TEORINĖ DALIS4
 • 1 Siauroji ir plačioji turto samprata4
 • 2 Turtas apskaitoje5
 • 3 Turto klasifikavimas6
 • 4 Trumpalaikio turto samprata7
 • 5 Trumpalaikio turto įvertinimas9
 • 6 Asargų apskaita10
 • 6.1 Atsargų klasifikavimas apskaitoje12
 • 6.2 Periodinė atsargų apskaita įmonėse13
 • 6.3 Nuolat apskaitomų atsargų būdas įmonėse.13
 • 7 Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos15
 • 8 Pinigai ir jų ekvivalentai19
 • 9 Išankstiniai apmokėjimai21
 • II PRAKTINĖ DALIS22
 • 10 UAB „ Medrievė “ turto apskaita22
 • 10.1 Apie įmonę UAB „ Medrievė “22
 • 10.2 UAB „ Medrievė“ trumpalaikio turto apskaita23
 • Išvados29
 • Literatūra:30

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Apskaita Referatas 2007 m. mexxy
Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...

Finansinio turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. vilda
Darbe išnagrinėjami esminiai finansinio turto apskaitos aspektai, apibūdintas finansinio turto skirstymas, rizika bei vertinimas.

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...