Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

35 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius valstybei ir t.t. Specializuotoje literatūroje apskaita yra apibrėžiama, kaip nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas ir būsimųjų įvykių prognozavimas.

Kalbant apie ilgalaikio materialaus turto apskaitą ir jos aktualumą, galima paminėti, kad tvirtas materialinis pagrindas yra viena iš sąlygų, kurios užtikrina sėkmingą įmonės veiklą ir augimą. Kalbant detaliau, galima paminėti, jog kiekvienoje įmonėje itin svarbų vaidmenį lemia jos disponuojami pastatai, įrengimai, mašinos ir kitas materialus turtas.

Darbo tikslas – aprašyti ilgalaikio materialaus turto apskaitos vykdymą ir išanalizuoti įmonės „X“ vykdomą ilgalaikio materialaus turto apskaitą.

Darbo uždaviniai:

o Išanalizuoti ilgalaikio materialaus turto sampratą;

o Apibūdinti ilgalaikio materialaus turto įsigijimą bei jo savikainą;

o Nustatyti ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus bei tvarką;

o Išanalizuoti ilgalaikio materialaus turto likvidavimo tvarką ir atvejus;

o Remiantis pirminiais įmonės dokumentais pademonstruoti įmonėje vykdomą ilgalaikio materialaus turto apskaitą;

Darbo metodai:

o Šaltinių analizė;

o Sintezė.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. ILGALAIKIO TURTO SAMPRATA4
 • 2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ESMĖ6
 • 2.1 TURTO PRISKYRIMO ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM TURTUI KRITERIJAI8
 • 3. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVERTINIMAS8
 • 3.1 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA8
 • 3.2 PASIGAMINTO TURTO SAVIKAINA9
 • 3.3 DOVANOTO ILGALAIKIO MATERIALUS TURTO SAVIKAINA10
 • 3.4 MAINAIS ĮSIGYTO ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITA10
 • 3.5 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERKAINOJIMAS10
 • 4. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO TOBULINIMO APSKAITA11
 • 5. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMAS12
 • 6. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA14
 • 6.1 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO APSKAITA14
 • 6.2 ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO PRARADIMO APSKAITA15
 • 6.3 ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO KEITIMO APSKAITA15
 • 6.4 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERLEIDIMO APSKAITA15
 • 7. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI16
 • ĮMONĖS ,,X” ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA17
 • 8.1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA17
 • 8.2 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIS TURTAS18
 • 8.2.1 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITA18
 • 8.2.1.1 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO REGISTRAVIMAS18
 • 8.2.1.2 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO NUSIDĖVĖJIMAS19
 • 8.2.1.3 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO INVENTORIZACIJA20
 • 8.2.1.4 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO LIKVIDAVIMAS20
 • 8.2.1.5 ĮMONĖS „X“ ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO VAIZDAVIMAS FINANSINĖSE ATASKAITOSE21
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • NAUDOTA LITERATŪRA24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
akvillina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 25, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
35 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras darbas

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...