AB "VILNIAUS BALDAI" ilgalaikio materialiojo turto apskaita

21 psl. / 3667 žod.

Ištrauka

Šiuo metu kiekvienoje įmonėje ilgalaikis materialusis turtas yra ypač reikšmingas ir nesvarbu koks būtų bendrovės dydis ar veiklos pobūdis. Jo svarba grindžiama tuo, jog tinkamai jį naudojant, įmonės veiklos rodikliai atitinkamai taip pat gerėja. Suvesta ilgalaikio materialiojo turto apskaita gali būti naudojama tik tuo atveju, jei duomenys iš tiesų yra tikslūs, kadangi nuo to priklauso įmonės veiklos efektyvumas ateityje.


Turinys

 • Turinys:
 • Paveikslų sąrašas:3
 • Lentelių sąrašas:4
 • Įvadas.5
 • Ilgalaikio materialiojo turto samprata.6
 • 1.1      Turto rūšiavimo aspektai.6
 • 1.2      Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė.7
 • 1.3      Pagrindinės sąvokos ilgalaikio materialiojo turto vertei nustatyti.8
 • Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.9
 • 2.1      Ilgalaikio materialiojo turto požymiai.9
 • 2.2      Ilgalaikio materialiojo turto grupės.9
 • 2.3      Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.11
 • 2.4      Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos prielaidos.12
 • 2.4.1       Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo buhalterinė apskaita.13
 • 2.5      Likutinė vertė ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje.14
 • Įmonės AB „Vilniaus baldai“ veikla ir jos ilgalaikio materialiojo turto analizė.14
 • 3.1      AB „Vilniaus baldai“ veikla.14
 • 3.2      Pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria AB „VILNIAUS BALDAI“.14
 • 3.3      Įmonės misija ir vizija.15
 • 3.4      Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos vykdymas AB „VILNIAUS BALDAI“.16
 • 3.5      Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.17
 • 3.5.1       Ilgalaikio materialiojo turto santykis su visa ilgalaikio turto dalimi.17
 • 3.5.2       Ilgalaikio materialiojo turto analizė.18
 • Išvados ir įžvalgos.20
 • Literatūros sąrašas:21
 •  

Literatūros sąrašas

AB “VILNIAUS BALDAI” 2016m. veiklos finansinė ataskaita. (n.d.). https://nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/vbl/2015_q4_lt_eur_con_ias.pdf

AB “VILNIAUS BALDAI” 2017m. veiklos finansinė ataskaita. (n.d.). https://nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/vbl/2016_q4_lt_eur_con_ias.pdf

AB “VILNIAUS BALDAI” 2018m. veiklos finansinė ataskaita. (n.d.). https://nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/vbl/2017_q4_lt_eur_con_ias.pdf

Burkšaitienė, D. (2008). Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas.

Ivanauskienė, A. (2007). Buhalterinės apskaitos pagrindai.

Jefimovas, B. (2008). Apskaitos pagrindai.

Martinkus, B., Neverauskas, B., Sakalas, A., Venskus, R., & Žilinskas, V. (2000). Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas.

Verslo apskaitos standartas. (2016). http://www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/Metodines-rekomendacijos/2016/12-VAS-MR13-redakcijasvetainei.pdf


Reziumė

Autorius
Ivanovailona248@gmail.com
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 27, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...