Tikslieji ir gamtos mokslai / Informatika

Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas

0 atsiliepimų
Autorius:

Dėl padidėjusio šalies gyventojų emigracijos srauto, užimtumo, fizinės būklės, darbo ar kitos veiklos vis daugiau žmonių švietimo įstaigose, vyraujant tradicinio mokymo formai, turi nutraukti savo studijas. Tampa jaučiamas kitų žinių įgijimo būdų poreikis. Vykstant informacinių technologijų plėtrai ir augant Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygiui, pradedamos vystyti naujos mokymo formos, kurių dėka švietimo veikla tampa lankstesnė ir prisitaikanti prie mokinio galimybių. Viena iš tokių naujų ugdymo alternatyvų yra nuotolinis mokymas. Nuotolinis mokymas yra toks švietimo būdas, kai mokymo proceso dalyviai gali mokytis jiems patogiu laiku ir sparta, bet kurioje vietoje, tam naudojant specialiai parengtą mokomąją medžiagą ir komunikacijos priemones, veikiančias informacinių technologijų pagrindu. Bet nutolinio mokymo galimybės Lietuvoje yra ribotos. Nuotolinio mokymo tinklo plėtimas yra sudėtingas procesas, kuriam reikia daug resursų. Todėl jis yra įgyvendinamas tik didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kt.

Darbe apžvelgiama nuotolinio mokymo plėtra Lietuvos ir atskirai Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, įvardijamos nuotolinio mokymo organizavimo priežastys ir vykdymo procesas Klaipėdos mokyklose, palyginamas mokyklų tradicinė ir nuotolinė mokymosi formos, pateikiama nuotolinio mokymo tyrimo Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5141 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Nuotolinio mokymo plėtra mokyklose Lietuvos ir Klaipėdos kontekstu
 • Nuotolinio mokymo plėtra Lietuvos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo(si) plėtra Klaipėdos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose
 • Nuotolinio mokymo poreikis ir įdiegimo prielaidos Klaipėdos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo(si) organizavimas ir vykdymas Klaipėdos mokyklose
 • Tyrimo „Nuotolinio mokymo situacija, poreikis ir mokytojų požiūris į nuotolinį mokymą Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose“ rezultatai
 • Tyrimo metodika ir organizavimas
 • Tyrimo rezultatų analizė
 • Tyrimo išvados
 • Rekomendacijos Klaipėdos bendrojo ugdymo mokykloms ir personalui
 • Tradicinio ir nuotolinio mokymo(si) skirtumai Klaipėdos mokyklose
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • 1 Priedas. Anketa: apklausa dėl nuotolinio mokymo situacijos, poreikio ir mokytojų požiūrio Klaipėdos
 • bendrojo ugdymo mokyklose

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Etnomuzikinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Etnomuzikinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo tikimasi laisvesnio tautinės kultūros gyvavimo. Daugelis Lietuvos mokyklų pradėjo [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

  Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų [...]

Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių mokykloje
Referatas Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių mokykloje

Patyčios arba priekabiavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis - tiek psichologiniu, tiek fiziniu, tiek ....

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Analizė apie patyčias mokykloje
Referatas Analizė apie patyčias mokykloje

Lietuvoje, kaip ir užsienio šalyse, vis drąsiau prabylama apie patyčias ugdymo įstaigose. Prabylama apie tai [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]