Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas

26 psl. / 5141 žod.

Ištrauka

Dėl padidėjusio šalies gyventojų emigracijos srauto, užimtumo, fizinės būklės, darbo ar kitos veiklos vis daugiau žmonių švietimo įstaigose, vyraujant tradicinio mokymo formai, turi nutraukti savo studijas. Tampa jaučiamas kitų žinių įgijimo būdų poreikis. Vykstant informacinių technologijų plėtrai ir augant Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygiui, pradedamos vystyti naujos mokymo formos, kurių dėka švietimo veikla tampa lankstesnė ir prisitaikanti prie mokinio galimybių. Viena iš tokių naujų ugdymo alternatyvų yra nuotolinis mokymas. Nuotolinis mokymas yra toks švietimo būdas, kai mokymo proceso dalyviai gali mokytis jiems patogiu laiku ir sparta, bet kurioje vietoje, tam naudojant specialiai parengtą mokomąją medžiagą ir komunikacijos priemones, veikiančias informacinių technologijų pagrindu. Bet nutolinio mokymo galimybės Lietuvoje yra ribotos. Nuotolinio mokymo tinklo plėtimas yra sudėtingas procesas, kuriam reikia daug resursų. Todėl jis yra įgyvendinamas tik didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kt.

Darbe apžvelgiama nuotolinio mokymo plėtra Lietuvos ir atskirai Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, įvardijamos nuotolinio mokymo organizavimo priežastys ir vykdymo procesas Klaipėdos mokyklose, palyginamas mokyklų tradicinė ir nuotolinė mokymosi formos, pateikiama nuotolinio mokymo tyrimo Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose analizė.


Turinys

 • Nuotolinio mokymo plėtra mokyklose Lietuvos ir Klaipėdos kontekstu
 • Nuotolinio mokymo plėtra Lietuvos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo(si) plėtra Klaipėdos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose
 • Nuotolinio mokymo poreikis ir įdiegimo prielaidos Klaipėdos mokyklose
 • Nuotolinio mokymo(si) organizavimas ir vykdymas Klaipėdos mokyklose
 • Tyrimo „Nuotolinio mokymo situacija, poreikis ir mokytojų požiūris į nuotolinį mokymą Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose“ rezultatai
 • Tyrimo metodika ir organizavimas
 • Tyrimo rezultatų analizė
 • Tyrimo išvados
 • Rekomendacijos Klaipėdos bendrojo ugdymo mokykloms ir personalui
 • Tradicinio ir nuotolinio mokymo(si) skirtumai Klaipėdos mokyklose
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • 1 Priedas. Anketa: apklausa dėl nuotolinio mokymo situacijos, poreikio ir mokytojų požiūrio Klaipėdos
 • bendrojo ugdymo mokyklose

Reziumė

Autorius
inesa10
Tipas
Referatas
Dalykas
Informatika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Mokyklos bibliotekos informacinė sistema ir duomenų bazė

Informatika Kursinis darbas 2019 m. inesa10
Mokyklos bibliotekos informacinės sistemos ir duomenų bazės projektas. Kompiuterizuojamos funkcijos, jų aprašymas, panaudojimo atvejų diagramos, specifikacijos, sekų diagrama. Koncepcinis objektų modelis: kuriamos duomenų...

Kurso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas

Informatika Laboratorinis darbas 2018 m. inesa10
Aprašytas Moodle ir ATutor virtualiųjų mokymosi aplinkų bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių naudojimas iš įvairių vartotojų perspektyvos (administratoriaus, dėstytojo, studento). Pateiktos iliustracijos.