Koncentracijos rizikos ir šalies rizikos vertinimas

25 psl. / 4444 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: kredito rizika įgauna vis naujas formas ir veikia vis didesnes banko aktyvų ir užbalansinių įsipareigojimų grupes. Vienu iš kredito rizikos valdymo būdų, yra derama skolininkų mokumo analizė. Kuo tikslesni tokios analizės rezultatai, tuo patikimesnis banko stabilumas teikiant paskolas, todėl itin svarbus aspektas yra tinkamas kredito rizikos vertinimo modelio parinkimas. Naujoji Bazelio Sutartis lėmė dar didesnį protrūkį bankų kredito rizikos vertinimo modelių kūrime ir tyrinėjime, o galimybė naudoti savus kredito rizikos vertinimo modelius paskatino bankus, ištyrinėjus vietinių rinkų ypatumus, kurti jiems tinkamus modelius. Dėl šios priežasties itin aktualu išsiaiškinti kaip yra vertinama koncentracijos ir šalies rizika.

Darbo objektas: Kredito rizika bankuose ir įmonėse

Darbo tikslas: Išsiaiškinti kaip yra valdoma koncentracijos ir šalies rizika

Darbo uždaviniai:

 1. Nustatyti kaip organizuojamas rizikos stebėjimas ir valdymas.
 1. Išsiaiškinti kaip yra valdoma koncentracijos rizika.
 1. Išsiaiškinti kokiais metodais yra matuojama ir valdoma rizika.

Darbo ir tyrimo metodai: Teorinėje darbo dalyje surinkta informacija apie koncentracijos ir šalies riziką, jos valdymą. Analizuojama mokslinė literatūta ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai.

Darbo struktūros apimtis: : darbą sudaro įvadas, 3 dalys ir išvados. Pateikiamos 3 lenteles ir 3 paveikslus.

Darbe naudoti literatūros šaltiniai: rašto darbe naudojami įvairūs literatūros šaltiniai susiję su kredito , koncentracijos ir šalies rizika, rizikos matavimometodus. Naudojami ne tik lietuviški, bet ir šaltiniai užsienio kalba(anglų).


Turinys

 • TURINYS
 • 2
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
 • 3
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 3
 • ĮVADAS
 • 4
 • 1.
 • RIZIKOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS
 • 5
 • 1.1.
 • Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatuose numatyti
 • reikalavimai
 • 7
 • 1.2. Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso schema
 • 8
 • 2.
 • KONCENTRACIJOS RIZIKOS VALDYMAS
 • 9
 • 2.1.
 • Koncentracijos rizikos esmė
 • 9
 • 2.2. ICAAP sritys koncentracijos rizikai valdyti
 • 12
 • 2.2.1.
 • Limitai
 • 12
 • 2.2.2.
 • Kredito reitingas
 • 14
 • 2.2.3. Ekonominė ir politinė rizika
 • 14
 • 2.2.4. Ekonominių pokyčių atskiruose sektoriuose stebėjimas
 • 15
 • 2.2.5. Kredito riziką mažinančios priemonės
 • 15
 • 2.3. Koncentracijos rizikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
 • 16
 • 3.
 • KONCENTRACIJOS RIZIKOS MATAVIMO METODAI
 • 19
 • Herfindhahl-Hirschman indeksas.
 • 19
 • Gini indeksas.
 • 21
 • Elisono Glaeser indeksas (EG)
 • 21
 • IŠVADOS
 • 24
 • LITERATŪRA
 • 25

Reziumė

Autorius
grazigrazi
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Obligacijų rūšys, vertė, pelningumas ir rizika

Finansai Kursinis darbas 2011 m. guoba
Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos jų emitentas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima isipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti...