Mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizė

20 psl. / 6693 žod.

Ištrauka

Daugelio organizacijų vadovų tikslas yra turėti pelningą, konkurencingą ir gerą įvaizdį turintį verslą. Kad tokį verslą išlaikyti, įmonės vadovai turi nuolat ieškoti priemonių, kurios patenkintų visuomenės lūkesčius ir poreikius, nes  įsitvirtinimas visuomenėje lemia verslo sėkmę. Viena iš tokių priemonių šiandien sparčiai populiarėjanti – įmonių socialinė atsakomybė (toliau ĮSA, SA).

Įmonių socialinės atsakomybės samprata plačiau pradėta analizuoti nuo XX a. vidurio, bet net ir šiandien yra aktualus bei dažnai tiriamas objektas. Lietuvoje verslininkai, plėtojant organizacijų veiklą, retai pasitelkia socialinę atsakomybę, ją iškeisdami į kitas sritis. Taip gali būti todėl, kad vis dar trūksta žinių apie ĮSA. Todėl analizei pasirinkau G. Juknaitės ir J. Lazdauskaitės straipsnį „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“, kuriame atskleidžiama, kokiomis kryptimis įmonių socialinė atsakomybė vystoma, kokia jos nauda verslui, bei kaip Lietuvos įmonės suvokia ĮSA naudą.

Darbo tikslas – atlikti mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizę.

Darbo uždaviniai:

  1. Pristatyti mokslinio straipsnio tikslą, pagrindinę problemą, naudotus tyrimo metodus;
  2. Atskleisti mokslinio straipsnio problemos naujumą ir aktualumą;
  3. Pateikti svarbiausias mokslinio straipsnio mintis, tyrimus ir atradimus.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MOKSLINIO STRAIPSNIO TIKSLAS, PAGRINDINĖ PROBLEMA, NAUDOTI TYRIMO METODAI4
  • 2. MOKSLINIO STRAIPSNIO PROBLEMOS NAUJUMAS IR AKTUALUMAS5
  • 3. SVARBIAUSIOS MOKSLINIO STRAIPSNIO MINTYS, TYRIMAI IR ATRADIMAI6
  • IŠVADOS IR SIŪLYMAI8
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS10
  • PRIEDAI11

Reziumė

Autorius
lavex123
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai