Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam tikra visuomenės dalis – seni žmonės, neįgalieji, ligoniai – negali dalyvauti darbo rinkoje, todėl juos galima pavadinti socialinę riziką patyrusiais asmenimis, jie dažnai, bet ne visada, patenka į tam tikrą socialinę grupę. Kad būtų galima užtikrinti tokių žmonių visavertį gyvenimą, jais turi pasirūpinti valstybė. Tam tikslui kuriama socialinės apsaugos sistema, kurios esmė – lėšas perskirstyti tarp darbingų ir nedarbingų asmenų bei gaunančių mažas pajamas.
Lietuvos socialinio draudimo sistema apima socialinę paramą, specialiąsias socialines išmokas ir socialinį draudimą. Socialinis draudimas - bene svarbiausia šios sistemos dalis. Jis apima visus Lietuvos gyventojus, vieni moka socialinio draudimo įmokas, kiti gauna socialinio draudimo išmokas. Socialinio draudimo sistemos pagrindinis tikslas yra garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus darbingumo dėl ligos, motinystės, senatvės, invalidumo ar kitais Valstybinio socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais. Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo sistema pagrįsta solidarumo principu: dirbantys žmonės, mokėdami įmokas, remia pensininkus, invalidus, bedarbius. Taigi, Valsybinio socialinio draudimo fondo (toliau tekste VSDF) biudžetas priklauso nuo įmokų, o įmokos - nuo valstybės ekonominės būklės, dirbančiųjų skaičiaus, darbo užmokesčio dydžio, pagaliau - nuo jas mokančiųjų sąžiningumo. Visos aukščiau minėtos įžvalgos nusako domėjimosi Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo problematika aktualumą.
Tyrimo objektas - Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokos ir išmokos.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokas ir išmokas.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų 2004 – 2010 metų laikotarpio analizę, įvertinant įmokų ir išmokų dinamiką.
2. Nustatyti VSDF įmokas ir išmokas įtakojančius veiksnius.
3. Sudaryti 2011 metų įmokų ir išmokų prognozes.
Tyrimo metodai: Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizei atlikti naudojama statistikos duomenų lyginamoji analizė, absoliučiųjų vidutinių dydžių taikymo metodas, vidutinių dydžių, dinamikos eilučių, tiesinio, koreliacinės regresinės analizės, reikšmingumo sprendimui priimti naudojama imties statistika t, tiesinės regresijos lygtis, prognozėms sudaryti naudojama kreivinio trendo funkcija ir antrojo laipsnio parabolės funkcija.
Duomenys gauti naudojantis internetu. Darbe naudoti duomenys yra gauti iš Lietuvos valstybės socialinio draudimo fondo tinklalapio < http://www.sodra.lt/> ir Lietuvos statistikos departamento tinklalapio , taigi yra pagrįsti bei patvirtinti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3946 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ ANALIZĖ 2004 – 2010 METŲ LAIKOTARPIU5
 • 2. VSDF ĮMOKOMS IR IŠMOKOMS ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ9
 • 2.1 VSDF įmokas įtakojantys veiksniai9
 • 2.2 VSDF išmokas įtakojantys veiksniai11
 • 3. VSDF ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ PROGNOZĖS14
 • 3.1 VSDF įmokų apimties prognozė 2011 metams14
 • 3.2 VSDF išmokų apimties prognozė 2011 metams15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas
Referatas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” [...]

Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu
Referatas Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu

Nedarbas yra viena didžiausių regioninių problemų, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Kadangi dauguma gyventojų mieste pagrindines savo [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]