Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

49 psl. / 13000 žod.
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymą galima teigti, kad Fondo biudžeto pajamos tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonomikos būklės. Į Fondo biudžetą yra mokamos tikslinės paskirties įmokos – jos skiriamos konkrečiai valstybinio socialinio draudimo rūšiai, su kurios išmokomis ir yra susietos. Nuo efektyvaus biudžeto formavimo ir tikslingo panaudojimo priklauso ne tik visos socialinio draudimo sistemos sėkmingas funkcionavimas, bet ir laiku mokamų išmokų apdraustiesiems asmenims užtikrinimas.

Ištrauka

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami įmokas į socialinio draudimo fonndą remia pensininkus, neįgalius asmenis, bedarbius, todėl socialinio draudimo fondas atlieka labai svarbų vaidmenį, surenkant įmokas bei paskirstant išmokas. Dabartinė valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje veikia einamojo finansavimo (pay-as-you-go) principu, todėl socialinio draudimo fondo biudžetas priklauso nuo dirbančiųjų įmokų, o surenkamos įmokos - nuo valstybės esamos ekonominės situacijos, dirbančiųjų skaičiaus, darbo užmokesčio dydžio. Socialinio draudimo fondas negali egzistuoti be biudžeto, todėl labai svarbu yra išanalizuoti kaip veikia Fondo biudžetas, kaip jis sudaromas bei vykdomas.

Tyrimo objektas: valstybinio socialinio draudimo biudžetas.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą, tai įvertinti ir pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą;

2. Išnagrinėti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto sudarymą;

3. Išanalizuoti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto vykdymą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros bei statistinių duomenų sisteminimas bei analizė.

Tiriamas laikotarpis: 2011 – 2013 metai.

Šio darbo aktualumas grindžiamas tuo, kad socialinis draudimas yra kiekvienam Lietuvos gyventojui aktuali sritis, nes į bet kokius pokyčius socialinio draudimo srityje visi reaguojame jautriai, todėl labai svarbu žinoti, kaip dirba socialinio draudimo fondas, kaip surenkamos įmokos, kaip jos ,,padalinamos“, kokie biudžeto rodikliai pastaraisiais metais. Suprantant kaip veikia biudžetas, bus daugiau lengviau suprasti, kodėl reikia mokėti įmokas i r kaip tai įtakoja visų mūsų gerbūvį.

Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO LITERATŪROS APŽVALGA5
  • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO ANALIZĖ17
  • 2.1. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas17
  • 2.2. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas25
  • IŠVADOS41
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
  • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 5, 2017
Apimtis
49 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. donatas
Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kelmės rajono...

Valstybės biudžetas

Ekonomika Referatas julius
Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų. Subalansuotas biudžetas – nepaprastai svarbus, teigiamo ekonomikos vystymosi...

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis...

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...