Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami įmokas į socialinio draudimo fonndą remia pensininkus, neįgalius asmenis, bedarbius, todėl socialinio draudimo fondas atlieka labai svarbų vaidmenį, surenkant įmokas bei paskirstant išmokas. Dabartinė valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje veikia einamojo finansavimo (pay-as-you-go) principu, todėl socialinio draudimo fondo biudžetas priklauso nuo dirbančiųjų įmokų, o surenkamos įmokos - nuo valstybės esamos ekonominės situacijos, dirbančiųjų skaičiaus, darbo užmokesčio dydžio. Socialinio draudimo fondas negali egzistuoti be biudžeto, todėl labai svarbu yra išanalizuoti kaip veikia Fondo biudžetas, kaip jis sudaromas bei vykdomas.

Tyrimo objektas: valstybinio socialinio draudimo biudžetas.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą, tai įvertinti ir pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą;

2. Išnagrinėti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto sudarymą;

3. Išanalizuoti 2011 – 2013 metų VSD biudžeto vykdymą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros bei statistinių duomenų sisteminimas bei analizė.

Tiriamas laikotarpis: 2011 – 2013 metai.

Šio darbo aktualumas grindžiamas tuo, kad socialinis draudimas yra kiekvienam Lietuvos gyventojui aktuali sritis, nes į bet kokius pokyčius socialinio draudimo srityje visi reaguojame jautriai, todėl labai svarbu žinoti, kaip dirba socialinio draudimo fondas, kaip surenkamos įmokos, kaip jos ,,padalinamos“, kokie biudžeto rodikliai pastaraisiais metais. Suprantant kaip veikia biudžetas, bus daugiau lengviau suprasti, kodėl reikia mokėti įmokas i r kaip tai įtakoja visų mūsų gerbūvį.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO LITERATŪROS APŽVALGA5
  • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO ANALIZĖ17
  • 2.1. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas17
  • 2.2. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas25
  • IŠVADOS41
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
  • PRIEDAI44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas
Referatas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė
Diplominis darbas Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Referatas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę [...]

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos
Referatas Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas
Referatas Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas

Mūsų pasirinkta darbo tema – „Kėdainių konservų fabriko Pagrindinio biudžeto sudarymas“. Ši tema aktuali, kadangi [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir  finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)
Referatas Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)

Kiekviena šiuolaikinė įmonė, siekdama sėkmingai dirbti rinkoje, planuoja savo veiklą: numato būsimąsias veiklos kryptis, planuoja [...]

Valstybės biudžetas
Referatas Valstybės biudžetas

Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų.