Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai

10 psl. / 2571 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi tam tikro turto, kuris jam priklauso nuosavybės teise. Dažniausiai turtą įgyjame už savas lėšas, t.y. nusipirkdami. Tačiau tai ne vienintelis būdas įgyti turtą – taip pat galime jį paveldėti.
Paveldėję turtą, turime sumokėti Paveldimo turto mokesčio įstatymo numatytą mokestį, kuris apskaičiuojamas pagal tam tikrus kriterijus, kadangi paveldimas turtas yra apmokestinamas. Taip pat atlikti tam tikrus reikalavimus, kad įgytume nuosavybės teisę į paveldėtą turtą.
Darbo tikslas: išanalizuoti, kaip apskaičiuojama paveldimo turto apmokestinamoji vertė ir šios vertės apskaičiavimo ypatumus.
Darbo uždaviniai:
• pateikti paveldėjimo sąvoką, nurodyti paveldėjimo subjektą ir objektą;
• nustatyti, kas yra paveldimo turto mokesčio mokėtojai ir paaiškinti mokesčio objekto skirtumus gyventojams;
• išsiaiškinti, kas yra paveldimo turto mokesčio bazė ir kaip apskaičiuojama paveldimo turto apmokestinamoji vertė ir kokios yra taikomos šio mokesčio lengvatos;
• apžvelgti paveldimo turto mokesčio administravimą.
Darbo objektas: paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai.
Darbo metodas: rėmimasis literatūros šaltiniais ir paveldimo turto mokesčio įstatymu.
Turinio apžvalga:
1. Pirmame skyriuje „Paveldėjimas. Paveldėjimo objektas ir subjektas“ pateikiama paveldėjimo sąvoka ir nurodomas paveldėjimo objektas ir subjektas.
2. Antrame skyriuje „Paveldimo turto mokesčio mokėtojai“ apibūdinami paveldimo turto mokesčio mokėtojai.
3. Trečiame skyriuje „Paveldimo turto mokesčio objekto skirtumai gyventojams“ analizuojami nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objekto skirtumai.
4. Ketvirtame skyriuje „Paveldimo turto mokesčio bazė“ paaiškinama, kas yra paveldimo turto mokesčio bazė, kaip ji apskaičiuojama ir kaip skirstoma; taip pat pateikiamas apskaičiavimo pavyzdys.
5. Penktame skyriuje „Paveldimo turto mokesčio apskaičiavimas ir taikomos lengvatos“ nurodoma, kaip apskaičiuojamas paveldimo turto mokestis, kokios lengvatos suteikiamos pagal įstatymą; taip pat pateikiami apskaičiavimo pavyzdžiai.
6. Šeštame skyriuje „Paveldimo turto mokesčio administravimas“ apžvelgiamas paveldimo turto mokesčio administravimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PAVELDĖJIMAS. PAVELDĖJIMO SUBJEKTAS IR OBJEKTAS4
  • 2. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖTOJAI4
  • 3. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO OBJEKTO SKIRTUMAI GYVENTOJAMS4
  • 4. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO BAZĖ5
  • 5. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR TAIKOMOS LENGVATOS6
  • 6. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI10

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu

Finansai Kursinis darbas 2011 m. ausruks
"Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą aktualūs klausimai. Tai rodo temos aktualumą tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu....

Mokesčių apskaičiavimas

Finansai Prezentacija loretta
1. Mokesčių deklaracijos sąvoka, deklaracijos pateikimo būdai ir terminai; 3. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. 4. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimas. 5. Turinio viršenybė prieš...

Mokesčių audito naudos vertinimas

Finansai Kursinis darbas 2014 m. soul_crash
Rašto darbe įvertinama mokesčių audito teikiama nauda. Šiam tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa, publikuota viešojoje erdvėje.