Prezidento rinkimai

20 psl. / 5369 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublika yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Valdžią valstybėje vykdo Seimas ir Vyriausybė, o vadovauja Respublikos Prezidentas. Prezidentas – svarbiausias valstybėje asmuo, valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.
Prezidentas renkamas penkeriems metams visų valstybės piliečių. Prezidento rinkimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. Prezidento pareigas ir veiklą taip pat apibrėžia ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas, Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.
Temos aktualumas. Šiais, 2009 metais, Lietuvoje renkamas naujas Prezidentas, todėl Prezidento rinkimai aktualūs kiekvienam piliečiui.
Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokia Prezidento veikla ir pareigos valstybėje, kaip ir kokių reikalavimų laikantis išrenkamas Prezidentas.
Darbo uždaviniai:
• nustatyti, kokia Prezidento reikšmė ir įtaka valstybėje ir jos valdyme;
• išsiaiškinti, kaip išrenkamas Prezidentas, kaip vyksta rinkimai ir kaip nustatomas rinkimų laimėtojas, t.y. naujai išrinktas Prezidentas;
• padaryti išvadas.
Darbo objektas – Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai.
Darbo metodas – informacijos rinkimas, sisteminimas ir pateikimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PREZIDENTAS. JO VAIDMUO VALSTYBĖJE4
  • 2. PREZIDENTO RINKIMŲ TVARKA IR VYKDYMAS8
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI18
  • 1 priedas19

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

JAV prezidento vykdomosios galios

Politologija Referatas brigita
Taigi, šio darbo tikslas ir būtų išsiaiškinti kokios yra JAV prezidento vykdomosios galios. Šiame darbe keliami tokie uždaviniai: 1. Trumpai aptarti JAV prezidento...

Makiavelizmo apraiškos LR prezidento institucijoje

Politologija Rašinys egashjus
Makiavelizmas visuomenėje paplitęs kaip klastos, veidmainystės sinonimas. Makiavelizmas, kaip sąvoka atsirado po Nikolo Makiavelio traktato „Valdovas“ parašymo, kurį autorius parašė norėdamas įsiteigti jaunajam...