Socialiniai mokslai / Politologija

Prezidento rinkimai

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvos Respublika yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Valdžią valstybėje vykdo Seimas ir Vyriausybė, o vadovauja Respublikos Prezidentas. Prezidentas – svarbiausias valstybėje asmuo, valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.
Prezidentas renkamas penkeriems metams visų valstybės piliečių. Prezidento rinkimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. Prezidento pareigas ir veiklą taip pat apibrėžia ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas, Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.
Temos aktualumas. Šiais, 2009 metais, Lietuvoje renkamas naujas Prezidentas, todėl Prezidento rinkimai aktualūs kiekvienam piliečiui.
Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokia Prezidento veikla ir pareigos valstybėje, kaip ir kokių reikalavimų laikantis išrenkamas Prezidentas.
Darbo uždaviniai:
• nustatyti, kokia Prezidento reikšmė ir įtaka valstybėje ir jos valdyme;
• išsiaiškinti, kaip išrenkamas Prezidentas, kaip vyksta rinkimai ir kaip nustatomas rinkimų laimėtojas, t.y. naujai išrinktas Prezidentas;
• padaryti išvadas.
Darbo objektas – Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai.
Darbo metodas – informacijos rinkimas, sisteminimas ir pateikimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5369 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PREZIDENTAS. JO VAIDMUO VALSTYBĖJE4
  • 2. PREZIDENTO RINKIMŲ TVARKA IR VYKDYMAS8
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI18
  • 1 priedas19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė
Referatas Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė

Politinė sistema – vienas iš svarbiausių aspektų, nusakančių, kokiais principais bus [...]

Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai

Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Vyriausiosios rinkimų komisijos, kaip rinkimus organizuojančios institucijos funkcijas bei [...]

JAV prezidento vykdomosios galios
Referatas JAV prezidento vykdomosios galios

Taigi, šio darbo tikslas ir būtų išsiaiškinti kokios yra JAV prezidento vykdomosios galios. Šiame darbe keliami [...]

Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis
Diplominis darbas Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis

Nors iš pažiūros marketingas ir politika yra dvi labai skirtingos mokslinės disciplinos, pastebima, jog šios [...]

Makiavelizmo apraiškos LR prezidento institucijoje
Rašinys Makiavelizmo apraiškos LR prezidento institucijoje

Makiavelizmas visuomenėje paplitęs kaip klastos, veidmainystės sinonimas. Makiavelizmas, kaip sąvoka atsirado po Nikolo Makiavelio traktato [...]

Rinkimų samprata
Referatas Rinkimų samprata

Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas [...]

Rinkiminis elgesys Lietuvoje: rinkėjų pasyvumas
Referatas Rinkiminis elgesys Lietuvoje: rinkėjų pasyvumas

Dalyvavimas rinkimuose yra bene svarbiausia ir dažniausia politinio dalyvavimo forma ir būtent jam skiriamas didžiausias [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]

Rinkimai ir rinkimų sistemos
Referatas Rinkimai ir rinkimų sistemos

Rinkimai - savo esme demokratiškas valstybių valdžios institucijų sudarymo arba atskirų pareigų užėmimo būdas, kai [...]

Rinkimai bei rinkimų sistemos
Prezentacija Rinkimai bei rinkimų sistemos

140 skaidrių.

LR Prezidento kompetencija ir įgaliojimai
Kursinis darbas LR Prezidento kompetencija ir įgaliojimai

Valstybei reikia atsakingo asmens, užtikrinančios konstitucinę tvarką, garantuojančio valstybinės valdžios tęstinumą ir stabilumų, aukščiausiu lygiu [...]

Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme
Referatas Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme

Šis darbas skirtas išnagrinėti Vyriausybės ir Prezidento santykių įgyvendinimui valstybės valdyme. Tam kad efektyviai išnagrinėti [...]