Pinigai, bankai ir monitorinė politika

20 psl. / 4065 žod.

Ištrauka

Pinigai, bankai ir monitorinė politika šios sąvokos tarpusavyje be galo susijusios. Bankai nedirbtų, jeigu juose nebūtų pinigų ir aišku politinių aspektų, dėl kurių įvyksta vieni ar kiti pakitimai. Vargu ar šiandien dienai rasime vieną ar kitą pilietį, kuris neapseitų be pinigų. Ši tema ypatingai aktuali šiandieninėje visuomenėje.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 8 komerciniai bankai, 7 užsienio bankų filialai, 5 užsienio bankų atstovybės. Kaip matome Lietuvoje iš tikrųjų nemažas pasirinkimas bankų, viso veikia 20 bankų sistemų.
Šiuolaikinių bankų šaknis galima rasti viduramžių Italijoje, kurioje iš pinigų keitėjų XII-XIII a. atsirado pirmieji bankininkai, kurie kartu su pinigų keitimu priiminėjo saugojimui indėlius, užsiėmė pinigų persiuntimu ir skolino pinigus kitiems. Iš pradžių indėliai buvo priimami tik saugojimui, o už tai buvo imamas mokestis. Pirmieji bankai atsirado Florencijoje, kuri buvo tapusi stambiu prekybos centru. Pirmosios stambiausios bankininkų šeimos Florencijoje buvo Bardi, Peruzzi ir Acciaiuoli. šios šeimos XIV a. pradžioje atsidarė savo filialus praktiškai visuose svarbesniuose Europos miestuose ir faktiškai valdė popiežiaus finansus.
Šio darbo tikslas – pinigai, bankai ir monitorinė politika.

Darbo uždaviniai:

1. Atskleisti pinigų ir bankų sampratą.
2. Pateikti pinigų bei bankų atsiradimo istoriją.
3. Pateikti monitorinės politikos sampratą.
4. Pateikti bendrą bankų sistemą Lietuvoje.
5. Pateikti dviejų Lietuvos bankų palyginimą.


Turinys

 • TURINYS1
 • ĮVADAS2
 • 1. Pinigų ir bankų samprata3
 • 2. Pinigų atsiradimo istorija3
 • 2.1. Kokios buvo taikomos popierinių pinigų apsaugos priemonės?5
 • 3. Bankų atsiradimo istorija6
 • 3.1. Apie didžiausią balansą turėjusį Lietuvos banką8
 • 4. Monitorinės politikos samprata9
 • 5. Bankų sistema Lietuvoje11
 • 6. Antrinis bankas – Lietuvos bankų palyginimas13
 • IŠVADOS17
 • PRIEDAI18
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Depozitiniai pinigai – čekiai

Finansai Referatas 2011 m. elenutea
Labai mažai kalbama apie čekius, kaip depozitinius pinigus (tai einamosios sąskaitos savininko rašytinis įsakymas bankui apie nurodytos sumos išmokėjimą čekio davėjui arba jos...

Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos

Finansai Referatas 2012 m. justainas
Valstybės skolinimasis – skolos valdymo politika, kuri yra neatskiriama nuo bendrosios šalies ekonomikos politikos. Valstybės skolinimąsi pavedama formuoti vyriausybei arba institucijai, atsakingai už...

Pinigai ir šiuolaikiniai bankai

Finansai Referatas 2014 m. ediciookazz
Kalbant apie makroekonomikos problemas, pinigai, bankai yra ypač svarbūs rinkos ekonomikos elementai. Šiandien net nežinia ar rastume žmogaus veiklos sferą, kur pinigų nereikėtu,...