Humanitariniai mokslai / Istorija

1922 m. žemės reforma Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Po sunkių kovų susikūrusioje valstybėje, kurios absoliuti gyventojų dauguma valstiečiai, kurioje plačios dvarininkų žemės valdos ir stipri jų politinė įtaka, o svarbiausias naujosios valdžios uždavinys- stabilizuoti politinę ir ekonominę krašto padėtį, Žemės reforma dėsningai tapo itin aktualiu ir visiems aiškiu dalyku.
Abejojančių Žemės reformos politiniu, socialiniu ir ekonominiu tikslingumu Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomybės metais tebuvo vienetai.
Savo moksliniuose darbuose- 1922 m. Žemės reformos Lietuvoje temai- daug dėmesio skyrė: Meškauskas K., Vaskela G. ir kiti mokslininkai.

Temos aktualumas:

Žemės reforma buvo epochinis įvykis nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Nežiūrint nepriklausomybės atgavimo ir vėliau jos praradimo, jokie kiti įvykiai tiek nepakeitė Lietuvos ūkinės struktūros ir socialinių santykių ir tiek nesustiprino tautos atsparumo, kaip Lietuvoje įvykdyta Žemės reforma. Ji eliminavo ekonomiškai nusigyvenusį ir sulenkėjusį dvarininkų luomą, o bežemius ir mažažemius pavertė savarankiškais ūkininkais ir taip ilgiems laikams pašalino vidinį pavojų Lietuvai.

Darbo tikslas:

Supažindinti su 1922 m. Lietuvoje vykdytos Žemės reformos peripetijomis ir faktais.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti pagrindinius Žemės reformos ideologus bei vykdytojus ir atskleisti Žemės reformos būtinumą.
2. Apžvelgti žemės perskirstymo klausimą moralumo aspektu.
3. Charakterizuoti politinių partijų pozicijas Žemės reformos klausimu.
4. Detalizuoti Žemės reformos įstatymų priėmimo chronologiškumą.
5. Nustatyti Žemės reformos įtaką Lietuvos ūkiui ir ekonomikai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3028 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. PAGRINDINIAI ŽEMĖS REFORMOS IDEOLOGAI IR VYKDYTOJAI4
  • 2. ŽEMĖS PERSKIRSTYMO MORALUMO KLAUSIMAS5
  • 3. POLITINIŲ PARTIJŲ POZICIJOS ŽEMĖS REFORMOS KLAUSIMU6
  • 4. ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMŲ PRIĖMIMAS8
  • 5. ŽEMĖS REFORMOS ĮTAKA LIETUVOS ŪKIUI IR EKONOMIKAI10
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

Žemės mokesčio reforma Lietuvoje
Kursinis darbas Žemės mokesčio reforma Lietuvoje

Temos aktualumas Žemės mokestis – bene pats stabiliausias mokestis Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės laikotarpį. Žemės [...]

Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar
Referatas Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar

Lietuvos žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosauginiu požiūriu. Dėl daugiafunkcinio pobūdžio žemės [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Žemės reforma Lietuvoje
Referatas Žemės reforma Lietuvoje

Vykdant žemės reformą šalies mastu vienas iš svarbiausių uždavinių – tinkamai pertvarkyti žemės ūkio teritorijas [...]

Lietuvos valstybingumo projektu alternatyvos 1916-1922 m.
Referatas Lietuvos valstybingumo projektu alternatyvos 1916-1922 m.

XX a. pr. Lietuvoje stiprėjo tautinio atgimimo sąjūdis, kuris amžiaus pradžioje dar neturėjo vieningo valstybingumo [...]

Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“.  Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė
Referatas Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės [...]

Sovietinė Lietuva: kultūros naikinimo ar kūrimo laikotarpis
Referatas Sovietinė Lietuva: kultūros naikinimo ar kūrimo laikotarpis

Paskaitai Lietuvos kultūros istorijai paruoštas rašto/namų darbas.

Istorijos studijos Vytauto Didžiojo universiteto humanitariniame fakultete 1922 - 1939 metais
Referatas Istorijos studijos Vytauto Didžiojo universiteto humanitariniame fakultete 1922 - 1939 metais

Nuo 1920 m. Kaune veikė Aukštieji kursai, kurie 1922 m. perorganizuoti į valstybinį Lietuvos universitetą [...]

Lietuva Maironio lyrikoje
Rašinys Lietuva Maironio lyrikoje

Kiekvienas šios dienos lietuvis, paklaustas, kas yra didžiausias mūsų lyrinis poetas, mano nuomone, nė nedvejojęs [...]

Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?
Rašinys Kodėl aš didžiuojuosi Lietuva?

Lietuva – mano gimtinė, šalis, kurią aš labai branginu. Meilė tėvynei - tai jausmas, kurio [...]

Kas sieja senąją ir naująją Lietuvą?
Referatas Kas sieja senąją ir naująją Lietuvą?

Straipsnis yra skirtas provokuoti istorikų polemiką svarbiausiu Lietuvos istorijos klausimu: kas sieja senąją LDK ir [...]

Myliu Lietuvą gimtinę
Prezentacija Myliu Lietuvą gimtinę

Trumpai pateikta Lietuvos istorija, svarbiausią reikšmę paliekant iliustracijoms. [...]