1922 m. žemės reforma Lietuvoje

13 psl. / 3028 žod.

Ištrauka

Po sunkių kovų susikūrusioje valstybėje, kurios absoliuti gyventojų dauguma valstiečiai, kurioje plačios dvarininkų žemės valdos ir stipri jų politinė įtaka, o svarbiausias naujosios valdžios uždavinys- stabilizuoti politinę ir ekonominę krašto padėtį, Žemės reforma dėsningai tapo itin aktualiu ir visiems aiškiu dalyku.
Abejojančių Žemės reformos politiniu, socialiniu ir ekonominiu tikslingumu Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomybės metais tebuvo vienetai.
Savo moksliniuose darbuose- 1922 m. Žemės reformos Lietuvoje temai- daug dėmesio skyrė: Meškauskas K., Vaskela G. ir kiti mokslininkai.

Temos aktualumas:

Žemės reforma buvo epochinis įvykis nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Nežiūrint nepriklausomybės atgavimo ir vėliau jos praradimo, jokie kiti įvykiai tiek nepakeitė Lietuvos ūkinės struktūros ir socialinių santykių ir tiek nesustiprino tautos atsparumo, kaip Lietuvoje įvykdyta Žemės reforma. Ji eliminavo ekonomiškai nusigyvenusį ir sulenkėjusį dvarininkų luomą, o bežemius ir mažažemius pavertė savarankiškais ūkininkais ir taip ilgiems laikams pašalino vidinį pavojų Lietuvai.

Darbo tikslas:

Supažindinti su 1922 m. Lietuvoje vykdytos Žemės reformos peripetijomis ir faktais.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti pagrindinius Žemės reformos ideologus bei vykdytojus ir atskleisti Žemės reformos būtinumą.
2. Apžvelgti žemės perskirstymo klausimą moralumo aspektu.
3. Charakterizuoti politinių partijų pozicijas Žemės reformos klausimu.
4. Detalizuoti Žemės reformos įstatymų priėmimo chronologiškumą.
5. Nustatyti Žemės reformos įtaką Lietuvos ūkiui ir ekonomikai.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. PAGRINDINIAI ŽEMĖS REFORMOS IDEOLOGAI IR VYKDYTOJAI4
  • 2. ŽEMĖS PERSKIRSTYMO MORALUMO KLAUSIMAS5
  • 3. POLITINIŲ PARTIJŲ POZICIJOS ŽEMĖS REFORMOS KLAUSIMU6
  • 4. ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMŲ PRIĖMIMAS8
  • 5. ŽEMĖS REFORMOS ĮTAKA LIETUVOS ŪKIUI IR EKONOMIKAI10
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
baksas21
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Reformacija

Istorija Prezentacija dominykas11
Išsiaiškinti reformacijos priežastis. Susipažinti su Martyno Liuterio idėjomis. Sužinoti reformacijos rezultatus.

Totoriai Lietuvoje: demografiniai, istoriniai momentai

Istorija Prezentacija 2019 m. ievuusia
Tikslas: naudojantis įvairiais literatūros šaltiniais ir surašymų duomenimis paruošti pasirinktos tyrimui Lietuvoje gyvenančios tautos (totorių) prezentaciją, išanalizuojant svarbiausius demografinius, istorinius momentus. Uždaviniai: 1.surasti,...