Įvadas į viešąjį administravimą

12 psl. / 3280 žod.

Ištrauka

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir kompetencijos padėti savo miesto žmonėms. Šiame darbe bus nagrinėjama Kauno savivaldybė. Kauno savivaldybėatsako už įstatymais jai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą ir jų kokybę. Tai atlikdama ji siekia dviejų pakankamai nelengvai tarpusavyje derinamų tikslų: viešųjų paslaugų teikimo efektyvumo ir vietos gyventojų visuotino poreikių patenkinimo. Dėl to, kyla sunkumai ir problemos įgyvendinant šiuos tikslus.
Darbo tikslas : palyginti LR viešojo administravimo sistemos funkcionavimo sampratas nagrinėjant pasirinktos įstaigos administracinių arba viešųjų paslaugų teikimą.
Šiame rašto darbe bus nagrinėjama Kauno miesto savivaldybės kaip viešojo administravimo įstaigos veikla.
Pirmajame skyriuje bus analizuojama jos teisinė bei paslaugų teikimo sritys, nustatoma kokias paslaugas įstaiga administruoja ir teikia. Bus išsamiai apibūdinami teisės aktų reglamentai , savivaldybės teisinė bazė, pagrindinės savivaldybės funkcijos .
Antrame skyriuje dėmesys bus kreipiamas į Kauno savivaldybės administravimo bruožus, pateikiama schema apibūdinanti Kauno savivaldybės struktūrą, aptarti administravimo padaliniai ir pagrindinės jų funkcijos, taip pat bus nagrinėjama mero kompetencija ir jo galių santykis su miesto taryba.
Ir galiausiai , paskutiniame skyriuje bus išskirtos savivaldybės teikiamų paslaugų problemos. Jos bus suskirstytos į tris dalis ir kiekviena iš tų dalių aptarta ir paanalizuota.


Turinys

  • Įvadas3
  • Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai4
  • Kauno savivaldybės administravimo bruožai6
  • Paslaugų teikimo aprašymas ir analizė9
  • 1.Finansavimo problemos9
  • 2.Organizacinės problemos9
  • 3.Kontrolės problemos10
  • Išvados11
  • Išnašos12

Reziumė

Autorius
camel
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 28, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. alanytia
Viešasis administravimas - palyginti jauna mokslo sritis; ją galima laikyti XIX a. pabaigos prancūzų ir vokiečių mokslininkų pastangų vaisiumi, tačiau viešojo administravimo pagrindinius...