Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Įvadas į viešąjį administravimą

0 atsiliepimų
Autorius:
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir kompetencijos padėti savo miesto žmonėms. Šiame darbe bus nagrinėjama Kauno savivaldybė. Kauno savivaldybėatsako už įstatymais jai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą ir jų kokybę. Tai atlikdama ji siekia dviejų pakankamai nelengvai tarpusavyje derinamų tikslų: viešųjų paslaugų teikimo efektyvumo ir vietos gyventojų visuotino poreikių patenkinimo. Dėl to, kyla sunkumai ir problemos įgyvendinant šiuos tikslus.
Darbo tikslas : palyginti LR viešojo administravimo sistemos funkcionavimo sampratas nagrinėjant pasirinktos įstaigos administracinių arba viešųjų paslaugų teikimą.
Šiame rašto darbe bus nagrinėjama Kauno miesto savivaldybės kaip viešojo administravimo įstaigos veikla.
Pirmajame skyriuje bus analizuojama jos teisinė bei paslaugų teikimo sritys, nustatoma kokias paslaugas įstaiga administruoja ir teikia. Bus išsamiai apibūdinami teisės aktų reglamentai , savivaldybės teisinė bazė, pagrindinės savivaldybės funkcijos .
Antrame skyriuje dėmesys bus kreipiamas į Kauno savivaldybės administravimo bruožus, pateikiama schema apibūdinanti Kauno savivaldybės struktūrą, aptarti administravimo padaliniai ir pagrindinės jų funkcijos, taip pat bus nagrinėjama mero kompetencija ir jo galių santykis su miesto taryba.
Ir galiausiai , paskutiniame skyriuje bus išskirtos savivaldybės teikiamų paslaugų problemos. Jos bus suskirstytos į tris dalis ir kiekviena iš tų dalių aptarta ir paanalizuota.
Darbo tipas:
Apimtis:
3280 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai4
  • Kauno savivaldybės administravimo bruožai6
  • Paslaugų teikimo aprašymas ir analizė9
  • 1.Finansavimo problemos9
  • 2.Organizacinės problemos9
  • 3.Kontrolės problemos10
  • Išvados11
  • Išnašos12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Naujasis viešasis administravimas
Referatas Naujasis viešasis administravimas

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje
Referatas Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Viešasis administravimas
Referatas Viešasis administravimas "X" mokykloje

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo [...]

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje
Praktikos ataskaita Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktiką atlikau viešbutyje ,,Magnisima“. Trijų žvaigždučių viešbutis yra įsikūręs Klaipėdos mieste.

Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais
Referatas Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais

Temos aktualumas. 2001 m. Birželio 25 dieną buvo pasirašytas susitarimas, įsteigti mokslo žurnalą „Viešoji politika [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale "Viešoji politika ir administravimas" 2006-2013 metais

Viešasis administravimas – kiekvienos valstybės neatsiejama dalis. Tačiau modernėjant valstybei, keičiasi bei tobulėja ir pats [...]