Kredito rizikos bankiniame sektoriuje analizė

24 psl. / 6407 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Bankai yra vieni iš svarbiausių rinkos ūkio subjektų, lemiančių šalies ekonomikos plėtrą. Bankų sistemos dalyvių pagrindinė funkcija – kreditavimas - yra labai svarbi šalies ekonomikai. Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse bankai susiduria su įvairiomis rizikomis. Vieni bankai tas rizikas valdo patys, kiti naudojasi išorės konsultantų teikiamomis paslaugomis, tačiau ir vienų, ir kitų tikslas yra sumažinti potencialius nuostolius, kurie virstų realiais, jei bankas jų nenumatytų iš anksto ir nesiimtų atitinkamų priemonių jiems pašalinti. Būtent rizikų prevencija ir yra svarbiausias rizikų valdymo etapas. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas ir jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant priimtinam rizikos lygiui. Todėl veiksmingas rizikos valdymas jiems yra ypač aktualus, nes, kaip teko įsitikinti, finansų sistemos krizės sutrikdo sklandžią mokėjimų sistemų veiklą, mažina įmonių galimybes finansuoti investicinius projektus ir gali sukelti nepasitikėjimą finansų institucijomis.
Paskolos klientams dažniausiai sudaro didžiausią bankų turto dalį ir yra viena rizikingiausių turto rūšių. Kreditų teikimas bankams yra ne tik pajamų šaltinis, tačiau taip pat gali būti ir pagrindinė nuostolių priežastis. Pagrindinė rizika, su kuria susiduria bankai skolindami pinigus, yra kredito rizika. Daugelio mokslininkų nustatyta, kad viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra netinkamas kredito rizikos valdymas. Pagrindinis banko rizikos valdymo tikslas - išlaikyti tokį rizikos lygį, kad pokyčiai ekonominėje aplinkoje, valiutų kursų, palūkanų normų svyravimai, personalo kvalifikacija, informacinių sistemų kokybė nekeltų pavojaus stabiliai banko veiklai bei nemažintų pasitikėjimo banku.
Taigi, šio darbo tikslas – atlikti bankinio sektoriaus kredito rizikos analizę. Iškeltam tikslui pasiekti suformuoti tokie darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti kredito rizikos sampratos teorinius aspektus;
• Aptarti kredito rizikos valdymo ir vertinimo metodus;
• Atlikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos bankinio sektoriaus stituacijos palyginamąją analizę;
• Įvertinti Lietuvos bankinio sektoriaus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, statistinės informacijos rinkimas, apdorojimas, lyginimas bei analizavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Kredito rizkos bankiniame sektoriuje analizė teoriniu aspektu4
  • 1.1. Kredito rizikos samprata4
  • 1.2. Kredito rizikos valdymo ir vertinimo metodai6
  • 2. Kredito rizikos bankiniame sektoriuje analizė8
  • 2.1. Baltijos šalių bankinio sektoriaus situacijos analizė9
  • 2.2. Lietuvos bankų kredito rizikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizė15
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA22
  • PRIEDAI24

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai