Lietuvos kredito rinka (nuo 2005 m. iki 2014 m.) ir UAB mikrofinansinė santykinė analizė

30 psl. / 6627 žod.

Ištrauka

Kiekvienas verslininkas savo kasdieniniame darbe susiduria su būtinybe priimti įvairius finansinius sprendimus. Kartais sprendimai turi būti greiti ir tikslūs, nes nuo jo galutinio rezultato dabartiniu laiku ir ateityje priklauso įmonės finansinė ir ūkinė veikla ir sekmė. Todėl atsiranda būtinybė turėti greitus ir tikslius skaičiavimus, įvertinimus, ką ir galima padaryti, atlikus įmonės mikrofinansinę santykinę analizę.

Tyrimo probleminis klausimas: Kokie yra Lietuvos kredito rinkos ypatumai?

Tyrimo objektas yra kredito rinka.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti kredito rinkos ypatumus, susipažinti su įmonės mikrofinansine santykine analize.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • LIETUVOS KREDITO RINKOS YPATUMAI4
 • 1.Kredito rinkos dalyviai, veikimo mechanizmai4
 • 2. Kreditų rūšys, jų ypatumai5
 • 3.Lietuvos kreditų rinkos analizė laikotarpyje nuo 2005 m. iki 2014 m7
 • APB „APRANGA“ SANTYKINĖ MIKROFINANSINĖ ANALIZĖ15
 • 1. APB „Apranga“ veiklos aprašymas15
 • 2. Santykinių rodyklių lentelės16
 • 3. Rezultatai ir pasiūlymai26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI29
 • PRIEDAI

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

 1. 2005 metų ataskaita. (2006). Europos centrinio banko leidinys. Vokietija, Frankfurtas prie Maino.
 2. Aleknavičienė V. (2005). Finansai ir kreditas. Leidykla Enciklopedija. Vilnius.
 3. Binkienė D., Kyguolytė J., Vėtaitė J. (2014). Straipsnis „Bankų paskolų portfelio pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai Lietuvoje“. Kauno kolegija. Kaunas.
 1. Čiulada P. (2014) SEB: „Aprangos“, LAG ir LESTO akcijos yra neįvertintos. Straipsnis. (Prieiga per internetą:http://vz.lt/article/2014/10/7/seb-aprangos-lag-ir-lesto-akcijos-yra-neivertintos#ixzz3ICGuTDiV, žiūrėta 2014-11-04)
 2. Europian central bank oficialus interneto puslapis. (Prieiga per interneta: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/index.en.html, žiūrėta 2014-11-01).
 3. Kreditų biuras, oficialus interneto puslapis. (Prieiga per internetą: http://www.creditinfo.lt/, žiūrėta 2014-11-02).
 4. Lietuvos bankų asociacijos oficialus interneto puslapis (prieiga per internetą: http://lba.lt/go.php/lit/Statistika/133, žiūrėta 2014-11-03).
 5. Oficiali interneto svetainė APB „Apranga“ (Prieiga per internetą: http://www.apranga.lt/, žiūrėta 2014-11-06).
 6. Raos D., Jacikevičius A. (2014) Savaitė pasaulio akcijų rinkose prasidėjo skirtingomis nuotaikomis. Straipsnis. (Prieiga per internetą: http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=85d46f2b-bb34-4404-9150-93858ffc2770#ixzz3ICEIAuul, žiūrėta 2014-11-06)
 7. V. Darškuvienė, R. Bagdonienė (2010). Įmonių finansinė analizė. Rrodiklių skaičiavimo metodika. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius leidinys. Vilnius.
 8. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius oficialus interneto puslapis. (Priega per internetą: http://www.nasdaqomxbaltic.com/, žiūrėta 2014-11-06).
 9. Visa informacija apie investavimą. (prieiga per internetą: http://www.investologija.lt/, žiūrėta 2014-11-03)


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 12, 2023
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Lizingo rinkos bei plėtros Lietuvoje analizė

Finansai Referatas 2011 m. giedra
Lizingas, arba išperkamoji nuoma — tai finansinė paslauga, leidžianti pirkėjui naudotis norima preke sumokėjus tik dalį jos vertės. Likusi suma sumokama lizingo kompanijai...

Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

Finansai Referatas 2012 m. maiguolida
Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo, finansinių inovacijų procesas, naujos informacijos ir telekomunikacinės sistemos...