Viešosios fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems alytuje

6 psl. / 1059 žod.

Ištrauka

Projekto uždaviniai

 Bendradarbiauti su prekybos centrų, visuomeninių organizacijų ir įstaigų vadovais, neįgaliųjų fizinės aplinkos pritaikymo procese.
 Prekybos centruose pasirūpinti, kad tarpai tarp lentynų būtų tinkamo pločio judėti su vežimėliu.
 Regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms įėjimus paženklinti kontrastingomis, ryškiomis spalvomis, laiptus pažymėti įspėjamaisiais paviršiais, kainas ir užrašus tinkamai apšviesti spausdinti ne mažesniu kaip 14 paryškintu šriftu.
Pagrindinėse visose sankryžose įrengti garsinius šviesoforus.
Pasitelkti savanorius, mokančius gestų kalbą, palydėti kurčiuosius į įvairias visuomenines įstaigas.
Organizuoti individualias konsultacijas neįgaliesiems bei grupinius seminarus.
Organizuoti praktinius neįgaliųjų mokymus.
Projekto rezultatų aptarimas, pasidalijimas informacija su bendradarbiaujančiomis institucijomis bei visuomene.

Turinys

  • Problemos poreikis
  • Projektas „Viešosios fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems Alytaus mieste “ skiriamas žmonėms, turintiems judėjimo negalią, regėjimo sutrikimų bei kurtiesiems. Pagrindinė šio projekto problema – aplinka nepritaikyta neįgaliesiems, kurią šiuo projektu bus bandoma įgyvendinti. Projekto įgyvendinimas padės pritaikyti aplinką neįgaliesiems, palengvins jų integraciją į visuomenę.

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 28, 2012
Apimtis
6 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Neįgaliųjų integracija Lietuvoje

Socialinis darbas Rašinys 2011 m. lauriuskia
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenė patiria kardinalių pokyčių. Lygių teisių pagrindu siekiama sudaryti galimybes visiems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime. Žmonių su negale dalyvavimo visuomenės...

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinės pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, galimybes Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinę pagalbą šeimai, auginančiai neįgalų vaiką....