Plastiko gamybos įmonės UAB “Samanosas” aplinkos taršos vertinimas

21 psl. / 3903 žod.

Ištrauka

Aplinkos teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius aplinkos komponentus.
Plastikas, plastmasė (gr. plastes – lipdantis) polimerinė medžiaga, iš kurios gaminiai formuojami, kai ji yra plastiška.
Plastikas plačiai vartojamas dėl žaliavos pigumo, gerų savybių ir ypač dėl paprasto gaminių formavimo, kuris nepriklauso nuo formos sudėtingumo ir trunka 0,2−5 min. Be to, perdirbimą lengva visiškai automatizuoti, gaminio papildomai apdirbti nereikia (plastiko formavimas yra našus ir pigus).
Šiame kursiniame darbe analizuosime menamos plastiko įmonės Uždaroji akcinė bendrovė “Samanosas” veiklą, bei jų išmetamų susidarančių teršalų kiekius. Darbe analizuosime taršos problemą, į įrenginius, kurie mažina oro taršą. Pasiūlysim kaip jiems mažinti oro taršą. Išnagrinėsime įmonės ypatumus ir galimą taršą, kai įmonės produkcija pigi ir naši.

Darbo objektas: UAB „Samanosas“
Darbo tikslas: įvertinti įmonės, UAB „Samanosas“ taršą aplinkai
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti įmonės veiklą.
2. Įvertinti įmonės aplinkosauginę būklę.
3. Pasiūlyti išmetamų teršalų mažinimo būdus.
4. Išanalizuoti teisės aktus.
5. Įvertinti išmetamų teršalų poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai.


Turinys

 • Sąvokos……………………………………………………………………………………… ……3
 • Įvadas……………………………………………………………………………………………4
 • 1. Įmonės istorija ir veikla5
 • 2. Aplinkosauginė būklė…………………………………………………………………………7
 • 2.1 Lakiujų organinių junginių tarša……………………………………………………………11
 • 2.2 Azoto oksido tarša12
 • 3. Teršalų šalinimas įmonėje13
 • 4. Oro taršą reglamentuojantys teisės aktai14
 • 5. Išmetamų teršalų poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai16
 • 6. Problemos sprendimas18
 • Išvados19
 • Literatūros sąrašas20
 • Priedai21

Reziumė

Autorius
ddaarriiuuss
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Neblogas

Susiję darbai

Asfaltbetonio gamybos ir taršos analizė

Ekologija Kursinis darbas modestaaa
Išmetamų teršalų kiekis į aplinką, kasmet vis didėja. Tai yra viena didžiausių visuotinių aplinkos apsaugos problemų, kurią labai svarbu tinkamai ir efektyviai spręsti,...

Biologinė aplinkos tarša

Ekologija Referatas 2013 m. dieviskai
Teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius...

Aplinkos taršos rizikos vertinimo etapai

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Pristatyti aplnikos taršos rizikos vertinimo etapus:Pavojingumo nustatymą;Dozės – atsako įvertinimą;Poveikio įvertinimą;Rizikos apibūdinimą;

Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas

Ekologija Referatas 2015 m. merild
Darbo objektas: aplinkos teršalai Darbo tikslas: išanalizuoti mokesčio už aplinkos teršimą nuostatų taikymą kelių transporto įmonėje Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti mokesčio už aplinkos...

Aplinkos tarša žemės ūkyje

Ekologija Referatas pantera21
Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35 proc. Žemės...

Grietinėlės gamybos technologija ir poveikis aplinkai

Ekologija Kursinis darbas 2018 m. oggiuxx
Dėl pramonės plėtros, nekontroliuojamo išteklių naudojimo blogėja mus supančios aplinkos kokybė, pažeidžiama natūrali medžiagų apykaita, dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralių...