Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje

30 psl. / 6046 žod.

Ištrauka

Technologinių naujovių amžiuje, reklamos žmones supa nuolat, todėl norint pasiekti vartotoją, tarp paslaugų ar prekių tikėjų nuolat verda kova, o šią kovą laimi tie, kurie naudoja efektyvesnę reklamą. Su šia problema ateityje susidursime ir mes, todėl turime išsiaiškinti, kas lemia reklamos efektyvumą, o svarbiausia, kokie reklamose naudojami kriterijai labiausiai įtakoja vartotoją.

Savo darbe mes išnagrinėsime šią problemą visapusiškai. Pirmiausiai išanalizuosime ankščiau atliktus panašius tyrimus, bei kitus su mūsų tiriama tema susijusius antrinius šaltinius. Apklausime ir įvertinsime vadovo nuomonę mūsų tiriamu klausimu. Sudarysime tyrimo analitinį modelį. Taip pat apžvelgsime su mūsų tiriama problema susijusius mokslininkų atliktus darbus, įvertinsime metodiką bei atliktus empirinius tyrimus, t.y. įvertinsime problemą moksliniu, metodologiniu ir empiriniu aspektais ir tuomet ją iki galo suformuluosime. Turėdami iki galo suformuluotą problemą, iškelsime hipotezes ir atliksime tyrimą šiom hipotezėm patvirtinti arba paneigti. Atsižvelgiant į problemą ir iškeltas hipotezes pasirinksime atitinkamą tyrimo būdą, sudarysime imtį. Atlikę tyrimą įvertinsime rezultatus ir patvirtinsime arba paneigsime mūsų anksčiau iškeltas hipotezes, su tikslu šiuos rezultatus ateityje panaudoti praktikoje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ANTRINIŲ ŠALTINIŲ ANALIZĖ IR PROBLEMOS FORMULAVIMAS4
 • VADOVO NUOMONĖ APIE REKLAMOS EFEKTYVUMĄ6
 • ANALITINIS TYRIMO MODELIS7
 • PROBLEMOS PAGRINDIMAS TEORINIU ASPEKTU8
 • PROBLEMOS PAGRINDIMAS METODOLOGINIU ASPEKTU10
 • PROBLEMOS PAGRINDIMAS EMPIRINIU ASPEKTU13
 • KRITERIJŲ KLASIFIKACIJA IR HIPOTEZĖS15
 • IMTIES SUDARYMAS16
 • TYRIMO REZULTATAI17
 • NEI VIENI REKLAMOS VERTINIMO KRITERIJAI NEĮTAKOJA LIETUVOS PIRKĖJŲ.17
 • SOCIALINIAI REKLAMOS VERTINIMO KRITERIJAI ĮTAKOJA LIETUVOS PIRKĖJUS.17
 • PSICHOLOGINIAI REKLAMOS VERTINIMO KRITERIJAI ĮTAKOJA LIETUVOS PIRKĖJUS.20
 • EKONOMINIAI REKLAMOS VERTINIMO KRITERIJAI ĮTAKOJA LIETUVOS PIRKĖJUS.23
 • TYRIMO APIBENDRINIMAS26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA29
 • PRIEDAS 130

Reziumė

Autorius
filomele
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.99
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

Rinkodara Referatas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius...

Reklamos įtaka vartotojams

Rinkodara Tyrimas loooretux
Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu....

Lietuvos eksporto potencialių rinkų galimybės

Rinkodara Prezentacija 2017 m. rasa13
Darbo tema nėra nauja, bet dažnai autorių yra nagrinėjamos Lietuvos eksporto tendencijos, tačiau plačiau nėra išanalizuotos Lietuvos eksporto potencialių rinkų galimybės.