Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

1 atsiliepimas
Autorius:

Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra suvokiamos kaip reklama. Taigi, reklama tiesiogiai veikia paprastai silpnesnę grandies „pardavėjas-vartotojas“ šalį – vartotoją.
Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą vartotojai mato ir girdi visur: važiuodami automobiliu klausosi radijo, namuose žiūri televiziją, vaikščiodami mieste aplinkui mato daugybę įvairiausių reklaminių skelbimų, plakatų, iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randa reklaminių bukletėlių. Kiekvienas žmogus yra individuali asmenybė ir kiekvienas savaip supranta bei vertina reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai.
Yra žmonių, kurie galvoja, kad reklama yra visuomenei nereikalinga. Bet tie patys, kurie mano, kad reklama nereikalinga, taip pat sutinka su tuo, kad reklama tikrai juos paveikia ir reklamuojama prekė yra labiau perkama. Reklama yra naudinga ir visuomenei, kadangi ji suteikia vartotojui teisę rinktis ir informuoja vartotoją apie naują prekę ar paslaugą ir gamintojui ar paslaugų tiekėjui, kadangi jis tik reklamos keliu gali informuoti plačią visuomenę apie jo gaminamą produkciją ar teikiamą paslaugą.
Tema yra aktuali tuo, kad svarbu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą ir jos poveikį vartotojui.
Problema yra ta, kad yra nežinoma reklamos įtaka vartotojų elgsenai.
Darbo tikslas – išsiaiškinti kokia yra reklamos įtaka vartotojams.
Darbo uždaviniai:
išanalizuoti bendruosius reklamos aspektus;
aptarti reklamos vietą marketinge;
apžvelgti reklamos rūšis;
išsiaiškinti reklamos poveikį vartotojams;
Darbo objektas – reklama vartotojų elgsenoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7346 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. BENDRIEJI REKLAMOS ASPEKTAI5
 • 1.1. Reklamos apibūdinimas ir esmė5
 • 1.2. Reklamos funkcijos6
 • 1.3. Reklamos tipai7
 • 1.4. Reklamos objektas ir subjektas9
 • 2. REKLAMOS VIETA MARKETINGE11
 • 3. PAGRINDINĖS REKLAMOS PRIEMONĖS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS13
 • 3.1. Reklama spaudoje13
 • 3.1.1. Reklama laikraščiuose14
 • 3.1.2. Reklama žurnaluose14
 • 3.2. Reklama televizijoje15
 • 3.3. Reklama internete16
 • 3.4. Radijo reklama16
 • 3.5. Lauko (išorinė) reklama17
 • 3.6. Demonstracinės reklamos formos18
 • 4. REKLAMOS POVEIKIS VARTOTOJUI19
 • 4.1. Reklamos suvokimo dėsningumai19
 • 4.2. Poreikio ir motyvų analizė19
 • 4.3. Psichologinis reklamos efektyvumas19
 • 4.4. Reklamos poveikis pažinimo požiūriu20
 • 4.5. Reklamos poveikis emociniu požiūriu21
 • 4.6. Reklamos poveikis elgesio požiūriu21
 • LITERATŪROS IŠVADOS22
 • 5. REKLAMOS IR JOS REIKŠMĖS TYRIMO METODAI23
 • 5.1. Imties atranka23
 • 6. TYRIMO ANALIZĖ25
 • TYRIMO IŠVADOS34
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS35
 • PRIEDAS36

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
nuostabus
, 2016-11-26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai
Referatas Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai

Gyvename margame reklamos pasaulyje ir nori to ar nenori, įmonių produktų (paslaugų) vartotojas daugiau ar [...]

Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį
Diplominis darbas Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama [...]

Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams
Diplominis darbas Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams

Anotacija AB „Pieno žvaigždės“ viena iš lyderių organizacijų rinkoje siūlanti savo klientams platų asortimentą pieno produkcijos.

Reklamos įtaka vartotojams
Tyrimas Reklamos įtaka vartotojams

Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus [...]

Vartotojų elgsenos ypatumų ir paslaugų kokybės vertinimo analizė „Tornado“ krepšinio mokykloje
Kursinis darbas Vartotojų elgsenos ypatumų ir paslaugų kokybės vertinimo analizė „Tornado“ krepšinio mokykloje

Lietuvoje kultivuojama daugiau nei šimtas sporto šakų. Lyginant pasauliniu mastu gyvename mažoje valstybėje, tačiau galime [...]

Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Referatas Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir [...]

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui
Rašinys Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas
Prezentacija Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas

Bus aptariamas svetingumo paslaugų vartojimas , atkreipiant dėmesį į skirtingas charakteristikas, kuriomis paslaugos skiriasi nuo [...]

Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje
Tyrimas Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje

Technologinių naujovių amžiuje, reklamos žmones supa nuolat, todėl norint pasiekti vartotoją, tarp paslaugų ar prekių [...]

Pieno produktų vartotojų elgsena
Tyrimas Pieno produktų vartotojų elgsena

Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės [...]

Reklama ir vartotojų teisių apsauga
Referatas Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti [...]

Mokslinio straipsnio
Rašinys Mokslinio straipsnio "Emigrantų elgsena, susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis“ analizė

Šių dienų kasdienybė – migracija – aktualus tyrimo objektas. Žmonės migruoja dėl įvairių priežasčių, įvairiomis [...]

Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai
Referatas Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio.

Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai
Diplominis darbas Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai

Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti reklamos sampratą. 2. Aptarti vartotojų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 3. Ištirti alkoholio [...]