Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

35 psl. / 7346 žod.

Ištrauka

Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra suvokiamos kaip reklama. Taigi, reklama tiesiogiai veikia paprastai silpnesnę grandies „pardavėjas-vartotojas“ šalį – vartotoją.Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą vartotojai mato ir girdi visur: važiuodami automobiliu klausosi radijo, namuose žiūri televiziją, vaikščiodami mieste aplinkui mato daugybę įvairiausių reklaminių skelbimų, plakatų, iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randa reklaminių bukletėlių. Kiekvienas žmogus yra individuali asmenybė ir kiekvienas savaip supranta bei vertina reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai.Yra žmonių, kurie galvoja, kad reklama yra visuomenei nereikalinga. Bet tie patys, kurie mano, kad reklama nereikalinga, taip pat sutinka su tuo, kad reklama tikrai juos paveikia ir reklamuojama prekė yra labiau perkama. Reklama yra naudinga ir visuomenei, kadangi ji suteikia vartotojui teisę rinktis ir informuoja vartotoją apie naują prekę ar paslaugą ir gamintojui ar paslaugų tiekėjui, kadangi jis tik reklamos keliu gali informuoti plačią visuomenę apie jo gaminamą produkciją ar teikiamą paslaugą.Tema yra aktuali tuo, kad svarbu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą ir jos poveikį vartotojui.Problema yra ta, kad yra nežinoma reklamos įtaka vartotojų elgsenai.Darbo tikslas – išsiaiškinti kokia yra reklamos įtaka vartotojams.Darbo uždaviniai: išanalizuoti bendruosius reklamos aspektus;aptarti reklamos vietą marketinge;apžvelgti reklamos rūšis;išsiaiškinti reklamos poveikį vartotojams;Darbo objektas – reklama vartotojų elgsenoje.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. BENDRIEJI REKLAMOS ASPEKTAI5
 • 1.1. Reklamos apibūdinimas ir esmė5
 • 1.2. Reklamos funkcijos6
 • 1.3. Reklamos tipai7
 • 1.4. Reklamos objektas ir subjektas9
 • 2. REKLAMOS VIETA MARKETINGE11
 • 3. PAGRINDINĖS REKLAMOS PRIEMONĖS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS13
 • 3.1. Reklama spaudoje13
 • 3.1.1. Reklama laikraščiuose14
 • 3.1.2. Reklama žurnaluose14
 • 3.2. Reklama televizijoje15
 • 3.3. Reklama internete16
 • 3.4. Radijo reklama16
 • 3.5. Lauko (išorinė) reklama17
 • 3.6. Demonstracinės reklamos formos18
 • 4. REKLAMOS POVEIKIS VARTOTOJUI19
 • 4.1. Reklamos suvokimo dėsningumai19
 • 4.2. Poreikio ir motyvų analizė19
 • 4.3. Psichologinis reklamos efektyvumas19
 • 4.4. Reklamos poveikis pažinimo požiūriu20
 • 4.5. Reklamos poveikis emociniu požiūriu21
 • 4.6. Reklamos poveikis elgesio požiūriu21
 • LITERATŪROS IŠVADOS22
 • 5. REKLAMOS IR JOS REIKŠMĖS TYRIMO METODAI23
 • 5.1. Imties atranka23
 • 6. TYRIMO ANALIZĖ25
 • TYRIMO IŠVADOS34
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS35
 • PRIEDAS36

Reziumė

Autorius
nijole40
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€9.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 14, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
35 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
nuostabus

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...

Reklamos įtaka vartotojams

Rinkodara Tyrimas loooretux
Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu....

Reklamos analizė. Puma

Rinkodara Referatas 2013 m. sokioholike
Rašto darbas nagrinėja reklamos strategiją, vizualinius, psichologinius sprendimus bei tikslus. Tai išsami analizė, kurioje yra ir privalumai ir trūkumai bei vaizdinė-foto medžiaga. Pasirinkta...