Reklamos įtaka vartotojams

18 psl. / 1700 žod.

Ištrauka

Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Kaip procesas reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą. Reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje).

Reklama yra neišvengiama visuomenės kasdienybės dalis, vienaip ar kitaip veikianti apsisprendimą pirkti, todėl labai svarbu žinoti ne tik reklamos poveikį vartotojui, bet ir vartotojų požiūrį į pačią reklamą, nes ji gali lemti produkto sėkmę ar nesėkmę rinkoje. Reklama atlieka keletą funkcijų (informavimo, skatinimo, priminimo ir kt.), tačiau dažniausiai reklamos užsakovai stengiasi įtikinti vartotoją pirkti prekę. Galima teigti, kad dažniausiai reklama atlieka skatinamąją funkciją, kurios pagrindinis tikslas – įtakoti vartotojų elgseną – skatinti prekių pirkimą. Reklama žmogaus gyvenime vaidina reikšmingą vaidmenį. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, paslaugą, padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui, kas įtakoja reklamos sprendimus. Reklama atlieka informuojamąjį vaidmenį apie naujovių atsiradimą, kainos kitimą, apie rinkoje esančių prekių ir paslaugų kokybę. Reklama formuoja ir visuomeninės nuomonę. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę. Daugelio įmonių veikla be reklamos yra neįmanoma. Apibudinant reklamos reikšmę, galima išskirti socialines ir ekonomines reklamos funkcijas:

Socialinės reklamos funkcijos:

ü Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina žinias, informuoja apie mokslo ir technikos laimėjimus, šviečia pirkėjus.

ü Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas, meniškai apipavidalintas prekes.

ü Turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūrinio gyvenimo būdo propagavimui.

ü Propaguoja buities kultūros ir racionalios mitybos principus.

Ekonominės reklamos funkcijos:

ü Padeda subalansuoti prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą.

ü Tobulina ir skatina naujus gyventojų poreikius.

ü Padeda pirkėjams orientuotis rinkoje.

ü Skatina gamybos tobulėjimą, gaminių kokybę.

ü Parengia rinką naujoms prekėms.

ü Padeda tirti, reguliuoja ir formuoja rinką.

ü Spartina prekių judėjimą, mažina jų atsargas.

ü Mažina sezoniškumo įtaką.

ü Propaguoja pažangius pardavimo metodus.

ü Didina pirkėjų skaičių.

Ir socialinės, ir ekonominės reklamos funkcijos veikia kartu. Jei reklama yra kryptinga ir įtikinanti, visapusiškai atskleidžia prekių vartojamąsias savybes, praneša gyventojams reikalingą ir naudingą informaciją, reiškia tuo pat metu ji daro įtaką pirkėjų paklausos formavimui, o taip pat prekių apyvartos augimui ir su ja susijusių ekonominių gamybos ir cirkuliacijos rodiklių gerinimui. Reklama padeda vykdyti gamybos ir prekybos planus, padeda tenkinti gyventojų poreikius, ugdo vartotojiškus įpročius, skatinančius įsigyti reklamuojamas prekes. Reklama populiarina buities, mados kultūrą, padeda gyventojams tikslingai organizuoti laisvalaikį.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. TYRIMO PROBLEMA4
 • 2. TYRIMO TIKSLAS4
 • 3. TYRIMO UŽDVINIAI4
 • 4. TYRIMO HIPOTEZĖS4
 • 5. TYRIMO METODO PASIRINKIMAS5
 • 6. IMTIES DYDŽIO NUSTATYMAS5
 • 7. DUOMENŲ ANALIZAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS6
 • IŠVADOS14
 • NAUDOTA LITERTŪRA15
 • ANKETA16

Reziumė

Autorius
loooretux
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...