Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Reklamos įtaka vartotojams

0 atsiliepimų
Autorius:

Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Kaip procesas reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą. Reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje).

Reklama yra neišvengiama visuomenės kasdienybės dalis, vienaip ar kitaip veikianti apsisprendimą pirkti, todėl labai svarbu žinoti ne tik reklamos poveikį vartotojui, bet ir vartotojų požiūrį į pačią reklamą, nes ji gali lemti produkto sėkmę ar nesėkmę rinkoje. Reklama atlieka keletą funkcijų (informavimo, skatinimo, priminimo ir kt.), tačiau dažniausiai reklamos užsakovai stengiasi įtikinti vartotoją pirkti prekę. Galima teigti, kad dažniausiai reklama atlieka skatinamąją funkciją, kurios pagrindinis tikslas – įtakoti vartotojų elgseną – skatinti prekių pirkimą. Reklama žmogaus gyvenime vaidina reikšmingą vaidmenį. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, paslaugą, padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui, kas įtakoja reklamos sprendimus. Reklama atlieka informuojamąjį vaidmenį apie naujovių atsiradimą, kainos kitimą, apie rinkoje esančių prekių ir paslaugų kokybę. Reklama formuoja ir visuomeninės nuomonę. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę. Daugelio įmonių veikla be reklamos yra neįmanoma. Apibudinant reklamos reikšmę, galima išskirti socialines ir ekonomines reklamos funkcijas:

Socialinės reklamos funkcijos:

ü  Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina žinias, informuoja apie mokslo ir technikos laimėjimus, šviečia pirkėjus.

ü  Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas, meniškai apipavidalintas prekes.

ü  Turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūrinio gyvenimo būdo propagavimui.

ü  Propaguoja buities kultūros ir racionalios mitybos principus.

Ekonominės reklamos funkcijos:

ü  Padeda subalansuoti prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą.

ü  Tobulina ir skatina naujus gyventojų poreikius.

ü  Padeda pirkėjams orientuotis rinkoje.

ü  Skatina gamybos tobulėjimą, gaminių kokybę.

ü  Parengia rinką naujoms prekėms.

ü  Padeda tirti, reguliuoja ir formuoja rinką.

ü  Spartina prekių judėjimą, mažina jų atsargas.

ü  Mažina sezoniškumo įtaką.

ü  Propaguoja pažangius pardavimo metodus.

ü  Didina pirkėjų skaičių.

Ir socialinės, ir ekonominės reklamos funkcijos veikia kartu. Jei reklama yra kryptinga ir įtikinanti, visapusiškai atskleidžia prekių vartojamąsias savybes, praneša gyventojams reikalingą ir naudingą informaciją, reiškia tuo pat metu ji daro įtaką pirkėjų paklausos formavimui, o taip pat prekių apyvartos augimui ir su ja susijusių ekonominių gamybos ir cirkuliacijos rodiklių gerinimui. Reklama padeda vykdyti gamybos ir prekybos planus, padeda tenkinti gyventojų poreikius, ugdo vartotojiškus įpročius, skatinančius įsigyti reklamuojamas prekes. Reklama populiarina buities, mados kultūrą, padeda gyventojams tikslingai organizuoti laisvalaikį.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. TYRIMO PROBLEMA4
 • 2. TYRIMO TIKSLAS4
 • 3. TYRIMO UŽDVINIAI4
 • 4. TYRIMO HIPOTEZĖS4
 • 5. TYRIMO METODO PASIRINKIMAS5
 • 6. IMTIES DYDŽIO NUSTATYMAS5
 • 7. DUOMENŲ ANALIZAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS6
 • IŠVADOS14
 • NAUDOTA LITERTŪRA15
 • ANKETA16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė
Kursinis darbas Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės [...]

Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai
Referatas Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai

Gyvename margame reklamos pasaulyje ir nori to ar nenori, įmonių produktų (paslaugų) vartotojas daugiau ar [...]

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui
Rašinys Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones [...]

Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams
Diplominis darbas Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams

Anotacija AB „Pieno žvaigždės“ viena iš lyderių organizacijų rinkoje siūlanti savo klientams platų asortimentą pieno produkcijos.

Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje
Tyrimas Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje

Technologinių naujovių amžiuje, reklamos žmones supa nuolat, todėl norint pasiekti vartotoją, tarp paslaugų ar prekių [...]

Reklama ir vartotojų teisių apsauga
Referatas Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti [...]

Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė
Diplominis darbas Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną [...]

X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas [...]

Šokiruojančios teatro reklamos paveikumo vartotojui vertinimas
Referatas Šokiruojančios teatro reklamos paveikumo vartotojui vertinimas

Temos Aktualumas. Poindustrinėje visuomenėje rinkodara yra viena svarbiausių sričių, lemiančių organizacijų veiklos efektyvumą ir sėkmę.

Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems
Kursinis darbas Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems

Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimą bei įtaką dirbantiesiems, išsiaiškinant jų [...]

Prekinio ženklo įvaizdžio įtaka klientų lojalumui
Diplominis darbas Prekinio ženklo įvaizdžio įtaka klientų lojalumui

Darbo tikslas – nustatyti prekinio ženklo įvaizdžio svarbą klientų lojalumo formavimui. Darbe yra atskleidžiama prekinio ženklo [...]

Sezoniškumo įtaka prekiu paklausos prognozavimui
Referatas Sezoniškumo įtaka prekiu paklausos prognozavimui

SEZONIŠKUMO ĮTAKA PREKIŲ PAKLAUSOS PROGNOZAVIMUI. "Šiame darbe aptarsime teorinius prekių paklausos modelius bei jos pokyčius nulemiančius [...]

Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui
Diplominis darbas Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui

tema Vadovavimo stiliaus įtaka UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimatui. Baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti šioje įmonėje [...]

Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš [...]

ES įtaka Lietuvos transporto sistemai
Referatas ES įtaka Lietuvos transporto sistemai

Pasaulinės ekonomikos plėtra ir geografinė padėtis lėmė Lietuvai Baltijos jūros regione užimti tranzito valstybės padėtį [...]