Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį ir didina įmonės pardavimus. Papildoma prekės vertė, kurią sukuria reklama, dažnai yra nemateriali, net neapibūdinama – tik reklamos žinutė iš kitų komunikacijos būdų išsiskiria ne­konkrečiu turiniu, vaizdingumu, jausmin­gumu, įtaiga, apeliacija į asmeninę žinutės gavėjo patirtį ir kt. (Vaišvilienė, 2008). Įmonės verslo sėkmę lemia vartotojų elgseną įtakojančių veiksnių žinojimas ir rinkodaros sprendimų taikymas, siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Reklamos priemonių įtakos vartotojų elgsenai įvertinimas yra ypač svarbus, nes jei reklama nepaskatina vartotojų pirkti prekę, reklamą reikia sustabdyti arba koreguoti. Kaip pažymi J. Stankevičienė I. Skeivienė, L. Bivainienė (2008), gaminant reklamą aktualūs vartotojų psichikos pažinimo procesų tyrimai, nes tai sudaro sąlygas sukurti psichologiškai ir komerciškai efektyvesnę reklamą. Anot I. Pikturienės ir I. Grod (2007), perpratusi ir numačiusi vartotojų elgsenos kaitą įmonė, gali pirmoji nustatyti paslėptus ir atvirai rodomus jų poreikius, pirmoji gali pradėti gaminti ar prekiauti naujomis poreikius tenkinančiomis prekėmis, kurti visuomenei ir savo vartotojams patraukliausius marketingo kompleksus ir įvaizdžius. Ilgainiui tai neabejotinai virsta stipriais konkurenciniais pranašumais. Todėl kiekviena organizacija reklamos kampanijos metu turi numatyti ir vykdyti reklamos poveikio kontrolę.

Reklamos rinka Lietuvoje nuosekliai plečiasi, derindamasi prie vartotojo porei­kių, ji keičiasi ir tobulėja – įmonės ir orga­nizacijos sumaniau naudoja reklamos sklei­dimo priemones, atsiranda specifiniai tam tikrų verslo sričių ir prekių grupių reklamos būdai. Kompiuterinių technologijų versle reklama taip pat turi įtakos vartotojo suvokimui ir nuostatoms, skatina domėtis reklamuojama preke ir netgi ją nusipirkti.

Problematika. Įmonės susiduria su reklamos efektyvumo problemomis dėl nepakankamo dėmesio reklamos poveikio vartotojų elgsenai studijoms. Taip pat ir mokslinėje literatūroje dažniausiai analizuojami reklamos ir jos kampanijos planavimo, reklamos priemonių įvairovės ir jų ypatumų klausimai, o reklamos poveikis vartotojų elgsenai analizuojami epizodiškai, pasigendama išsamių reklamos poveikio vartotojų elgsenai tyrimo metodų, sistemiškumo.

Tyrimo objektas – reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai.

Darbo tikslas – nustatyti reklamos priemonių įtaką Apple kompiuterio vartotojams.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti reklamos įtakos vartotojų elgsenai ypatybes;
 2. Išsiaiškinti kokia yra naudojama Apple kompiuterių reklama;
 3. Nustatyti kokios reklamos priemonės daro įtaką Apple kompiuterių vartotojams priimant sprendimą pirkti;
 4. Apskaičiuoti ir išanalizuoti Apple kompiuterių efektyvumą.

Darbe taikyti metodai:

 1. Teoriniai: metodinės literatūros, susijusios su investicijų projektais, analizė, vertinimas, lyginimas ir apibendrinimas.
 2. Empiriniai: Apple kompiuterių vartotojų anketinė apklausa.

Darbo struktūra.

Baigiamajame darbe atskleistos šios profesinės kompetencijos:

 1. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
 2. Gebėti suprasti verslą kaip sistemą.
 3. Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.
 4. Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis.
 5. Gebėti įvertinti esamą įmonės veiklą.
 6. Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 8. Gebėti priimti sprendimus.
 9. Gebėti valdyti pokyčius.
 10. Išugdyti bendruosius gebėjimus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮTAKA VARTOTOJŲ ELGSENAI TEORINIU ASPEKTU1
 • 1.1. Reklamos apibūdinimas2
 • 1.1.1. Reklamos samprata ir funkcijos3
 • 1.1.2. Reklamos priemonės3
 • 1.2. Vartotojų elgsenos rinkoje samprata ir ypatybės2
 • 1.3. Reklamos priemonių įtaka vartotojui2
 • 1.4. Reklamos įtakos vartotojams įvertinimas2
 • 2. REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮTAKOS APPLE VARTOTOJŲ ELGSENAI TYRIMAS4
 • 2.1. Apie “Apple“5
 • 2.2. Tyrimo paskirtis ir organizavimas5
 • 2.3. Tyrimo metodų pagrindimas5
 • 2.4. Tiriamųjų demografinės charakteristikos ir imtis5
 • 2.5. Gautų rezultatų analizė5
 • IŠVADOS1
 • REKOMENDACIJOS1
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA1
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA1
 • LITERATŪRA1
 • PRIEDAI1
 • 1 priedas. Apklausos anketa5
 • 1 priedas. Apklausos rezultatai5

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė
Kursinis darbas Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės [...]

Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai
Referatas Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai

Gyvename margame reklamos pasaulyje ir nori to ar nenori, įmonių produktų (paslaugų) vartotojas daugiau ar [...]

Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams
Diplominis darbas Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams

Anotacija AB „Pieno žvaigždės“ viena iš lyderių organizacijų rinkoje siūlanti savo klientams platų asortimentą pieno produkcijos.

Reklamos įtaka vartotojams
Tyrimas Reklamos įtaka vartotojams

Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus [...]

Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė
Diplominis darbas Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną [...]

X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas [...]

Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Referatas Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir [...]

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui
Rašinys Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones [...]

Prekinio ženklo įtaka, renkantis rūbą
Kursinis darbas Prekinio ženklo įtaka, renkantis rūbą

Aukštoji mada – nuolat egzistuojantis ir visada egzistuosiantis reiškinys, nes būtent ji ir diktuoja mados [...]

Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas
Prezentacija Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas

Bus aptariamas svetingumo paslaugų vartojimas , atkreipiant dėmesį į skirtingas charakteristikas, kuriomis paslaugos skiriasi nuo [...]

Vartotojo apsisprendimą lemiančių veiksnių, renkantis šokoladą, vertinimas
Referatas Vartotojo apsisprendimą lemiančių veiksnių, renkantis šokoladą, vertinimas

Šokoladas vienas iš populiariausių desertų pasaulyje. Jo paklausa ir pasiūla yra didelė visame pasaulyje. Rinkos [...]

Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje
Tyrimas Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje

Technologinių naujovių amžiuje, reklamos žmones supa nuolat, todėl norint pasiekti vartotoją, tarp paslaugų ar prekių [...]

Pieno produktų vartotojų elgsena
Tyrimas Pieno produktų vartotojų elgsena

Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės [...]

Reklama ir vartotojų teisių apsauga
Referatas Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti [...]

Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai
Referatas Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio.