Socialiniai mokslai / Pedagogika

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

1 atsiliepimas
Autorius:
Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo asmens socialinių bendravimo įgūdžių ir jų išsivystymo lygio. Socialiniai bendravimo įgūdžiai dažniausiai suvokiami kaip visuma tam tikrų elgesio modelių, kurie įgalina žmogų adekvačiai elgtis, kurti pozityvius santykius su aplinkiniais, prisitaikyti prie kasdienio gyvenimo reikalavimų. Tai pabrėžia ir šių įgūdžių ugdymo svarbą.
Pasirinkta tirti vaikų socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą Vaikų dienos centruose, kadangi Vaikų dienos centrai – tai viena iš efektyviausių socialines paslaugas teikiančių institucijų, kuri sudaro tinkamas sąlygas ugdyti įgūdžius tų vaikų, kurie neturi tokių galimybių šeimoje. Mano nuomone, analizuoti šią sritį aktualu dėl to, kad Lietuvoje daug vaikų auga rizikos grupės šeimose, kurios nesugeba tinkamai atlikti savo funkcijų. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis 2010 m. pabaigoje Lietuvoje socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 11121 šeima; jose augo 24222 vaikai. Rizikos grupės šeimose vaikai neturi tinkamų elgesio modelių pavyzdžių, patiria nepriežiūrą ir pedagoginį apleistumą, stebi netinkamą tėvų gyvenimo būdą. Todėl socialinės rizikos vaikai dažniausiai stokoja pagrindinių socialinių ir bendravimo įgūdžių. Mano, kaip būsimo socialinio pedagogo, veikla labiausiai yra nukreipta būtent į pagalbą socialinės rizikos vaikams ir jų šeimų nariams, todėl temos pasirinkimą lėmė noras geriau susipažinti su socialinių bendravimo įgūdžių reikšme bei galimybėmis ir metodais šių įgūdžių ugdymui. Taip pat baigiamajame darbe surinkta medžiaga yra aktuali ir naudinga socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, pedagogams.
Analizuojant šią temą remtasi darbais autorių: M. Leliūgienės, J. Pivorienės, G. Kvieskienės, L. Jovaišos, B. Bitino, Z. Bajoriūno, H. Spaanjard, E. A. Kočemirovskajos, R. Horskins, J. Morse, kt. Literatūros analizė parodė, kad trūksta informacijos apie socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą būtent Vaikų dienos centruose. Manau, kad tai pagrindžia temos aktualumą bei jos tolimesnių tyrimų poreikį ir sklaidą. Tyrimo rezultatų ir gerosios praktikos sklaida apie vaikų socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą suteiktų su vaikais dirbantiems specialistams naudingos medžiagos praktiniam darbui.
Darbo tikslas – analizuoti ar ugdomi socialiniai, bendravimo įgūdžiai Vaikų dienos centre.
Darbo uždaviniai:
1. Nagrinėti mokslinę, pedagoginę literatūrą apie socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą Vaikų dienos centruose.
2. Tirti specialistų požiūrį apie vaikų socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą.
3. Analizuoti tėvų požiūrį apie vaikų socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą.
4. Išsiaiškinti ugdytinių požiūrį apie vaikų socialinių bendravimo įgūdžių ugdymą.
5. Analizuoti vaikų, lankančių dienos centrą, bendravimo socialinių įgūdžių ugdymą.
Hipotezė: Vaikų dienos centre ugdomi vaikų socialiniai bendravimo įgūdžiai.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Stebėjimas.
Baigiamajame darbe atskleidžiamos šios profesinės kompetencijos:
1. Socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui organizavimas:
1.1. Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius.
1.2. Sudaryti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui planą.
1.5. Analizuoti ir vertinti socialinio pedagoginio poveikio ugdytiniui veiksmingumą.
2. Darbas su ugdytinių grupėmis:
2.1. Gebėti įvertinti ugdytinio vietą socialinėje grupėje.
3. Saugios ugdytinio aplinkos kūrimas:
3.1. Vertinti ugdytinio aplinką, jos reikšmingumą ugdytinio socialiniam funkcionavimui.
4. Bendradarbiavimas su ugdytojais ir institucijomis, turinčiomis įtakos vaiko ugdymui:
4.2. Koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ugdytiniams.
5. Socialinio pedagogo profesinės veiklos tobulinimas:
5.1. Vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką.
5.2. Gebėti taikyti socialinio tyrimo metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16450 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. SOCIALINIŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS VAIKŲ DIENOS CENTRE
 • 1.1. Socialinių bendravimo įgūdžių samprata ir reikšmė individo gyvenime
 • 1.2. Vaikų, lankančių Vaikų dienos centrus, įgūdžių formavimo ir ugdymo metodikos
 • 1.3. Šeimos, mokyklos, bažnyčios ir technologijų įtaka vaiko socialinių bendravimo
 • įgūdžių ugdymui(si)
 • 2. SPECIALISTŲ, TĖVŲ IR UGDYTINIŲ POŽIŪRIO Į SOCIALINIŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMĄ VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE, TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo organizavimas
 • 2.2. Vaikų dienos centrų specialistų anketinės apklausos duomenų apibendrinimo analizė
 • 2.3. Tėvų anketinės apklausos duomenų apibendrinimo analizė
 • 2.4. Ugdytinių, lankančių Vaikų dienos centrą anketinės apklausos duomenų apibendrinimo analizė
 • 2.5. Ugdytinių, lankančių Vaikų dienos centrą, socialinių bendravimo įgūdžių ugdymo veiklos stebėjimo
 • analizė ir apibendrinimas
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAI

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
geras
, 2016-10-05

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje
Referatas Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje
Tyrimas Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje

            Ikimokyklinis vaikų amžius yra ypatingas. Šiame tarpsnyje vaikai supranta, kad jų aplinkoje yra ne [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas
Rašinys Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Data: 2013 m. birželio 4 d. Klasė: 5 klasė. Tema: Atsisakymo įgūdžio formavimas. Tikslai: a) Mokomasis: mokyti vaikus [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]