Socialiniai mokslai / Pedagogika

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje (Jautakytė, 2014). Kūrybiškumo sampratos aiškinimą apsunkina požiūrių į kūrybiškumą įvairovė. Tradiciškai kūrybiškumas apibūdinamas kaip asmens gebėjimas atrasti tai, kas yra nauja, originalu, netikėta (Lubart, Kaufmann, 2005; De Bono, 2009). E. P. Torrance (1988) nuomone, kūrybiškumas, kaip procesas, apibūdinamas kaip tam tikra kūrybinio mąstymo įvairovė, estetinis pasaulio suvokimas. Pabrėžiama intuicija, divergentinis mąstymas, įkvėpimas. Kiti autoriai teigia, jog kūrybiškumas yra daugiau sugebėjimas kelti naujas idėjas ir ją vėliau panaudoti saviems tikslams (Alvino, 1983; Penquin Dictionary of Psichology, 1995; Psichologijos žodynas, 1993; Grakauskaitė-Karkockienė, 2006). Autoriai sutinka, kad kūrybiškumas yra asmens sugebėjimas atrasti nauja. K. Urban (1990) nurodo šiuos kūrybiškumo komponentus: divergentinį mąstymą; bendras žinias; toleranciją neapibrėžtumui; motyvaciją; sugebėjimą atlikti užduotis; specialiąsias žinias; gebėjimus ir įgūdžius. R. J. Stenberg (1997) nurodo šiuos kūrybiškumo komponentus: intelektinius gebėjimus, žinias, mąstymo stilius, asmenybės ypatumus, motyvaciją, kūrybiškumą skatinančią aplinką.

Iškyla problema – nepakankamas darželio ugdomosios aplinkos, skatinančios priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo raišką, parengimas. Problemai spręsti keliami probleminiai klausimaikaip ugdomas kūrybiškumas priešmokykliniame amžiuje?; kokią įtaką daro darželio ugdomoji aplinka priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui?; kokia ugdymo įstaigos įtaka kuriant vaikų kūrybiškumą skatinančią aplinką? kaip vyksta šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas vaikų kūrybiškumo ugdymo procese?

Darbo objektas: darželio ugdomoji aplinka ir jos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje.

Darbo tikslas: išsiaiškinti darželio ugdomosios aplinkos įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui.

Darbo uždaviniai:

 1. Pagrįsti vaikų kūrybiškumo ugdymosi priešmokykliniame amžiuje sąsajas su darželio ugdomosios aplinkos ypatumais.
 2. Atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymąsi darželio ugdomosiose aplinkose.
 3. Inicijuoti, suplanuoti ir organizuoti edukologinį projektą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; apklausa (raštu); apklausa (žodžiu).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. DARŽELIO UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKOS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUISI PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Priešmokyklinio amžiaus vaiko raida8
 • 1.1.1. Fizinė raida8
 • 1.1.2. Socialinė raida9
 • 1.1.3. Pažintinė raida10
 • 1.2. Kūrybiškumas ir jo ugdymas priešmokykliniame amžiuje12
 • 1.2.1. Kūrybiškumo samprata12
 • 1.2.2. 5-6 metų vaikų kūrybiškumas ir ugdymo galimybės14
 • 1.3. Ugdomosios aplinkos įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikams16
 • 1.3.1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka16
 • 1.3.2. Ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumui17
 • 2. DARŽELIO UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKA VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUISI PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE EMPIRINIS TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas23
 • 2.2. Tyrimo rezultatai24
 • 2.3.1. Apklausos (raštu) tyrimo rezultatai24
 • 3. EDUKOLOGINIO PROJEKTO APRAŠYMAS37
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė37
 • 3.2. Tyrimas esamai situacijai nustatyti39
 • 3.3. Personalo, darbo grupės projekte numatymas ir užduotys39
 • 3.4. Pagrindiniai veiklos etapai, laukiami rezultatai, veiklos etapų datos ir atsakingi asmenys40
 • 3.5. Projekto refleksija41
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kursinis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių.

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]