Socialiniai mokslai / Pedagogika

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių. Kad vaikas skaityti ir rašyti mokytųsi remdamasis savo patirtimi ir atrasdamas, jį supančioje aplinkoje turi būti daug spausdintos medžiagos: įvairiausių knygelių, vaikiškų žurnalų, laikraščių, etikečių, pratybų sąsiuvinių, užduocių knygelių, bilietų, žemėlapių, instrukcijų ir t. t. Vaikui reikia suteikti galimybę veikti taip, kaip jis pats sumano, būtina atsižvelgti į jo interesus ir raštingumo lygį. Vaikų literatūra perteikia vaikui kultūrinį paveldą, tuo pačiu lavina ne tik komunikacinę kompetenciją, bet praplečia jo pažintines galias. Knygos pagalba vaikas labiau pažįsta pasaulį ir save, knyga aktyvina vaiką, skatina natūralų jo smalsumą. Klausantis teksto, gerėja prielaidos vaiko raštingumo pradmenims. Vaikas atranda ryšį tarp sakytinės ir rašytinės kalbos, tvirtėja klausimosi ir dėmesio išlaikymo įgūdžiai. Pedagogas parinkdamas literatūros kūrinėlius vadovaujasi šiais kriterijais: estetiniu, vertybiniu, pedagoginiu, psichologiniu. Būtina atsižvelgti į bendrą grupės bei kiekvieno vaiko individualią patirtį bei interesus.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje būtina sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, poreikį skaityti, ugdyti estetinį skonį, pamilti knygą ir atlikti užduotį. Priešmokyklinis ugdymas kaip ir kiekvienas kitas reiškinys turi savo atsiradimo laiką ir priežastis (priešmok. ugdym. 1 knyga, p. 6). Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas priešmokykliniam ugdymui.
Priešmokyklinė programa apibrėžia, kokias kompetencijas reikėtų ugdyti, o ugdymo ir ugdymosi standartas sukonkretina, kokie turėtų būti vaiko kiekvienos kompetencijos pasiekimai. Svarbiausia, kad tinkamai ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai galėtų pasiekti aukšto lygio kompetencijas, t. y. galėtų įgyti visus gebėjimus ir toliau juos plėtoti. Priešmokyklinių grupių pedagogai yra tie asmenys, kurie gerai žino vaikų brandinimo mokyklai ypatumus.
Tyrimo objektas – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti spausdintų priemonių, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizavus literatūrą, atskleisti kas yra priešmokyklinis ugdymas.
2. Išsiaiškinti kokias užduočių knygeles skirtos priešmokykliniam ugdymui.
3. Išsiaškinti pedagogų darbo patirtį ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus.
4. Nustatyti pedagogų požiūrį į užduočių knygeles, skirtų priešmokykliniam ugdymui.
Tyrimo metodai:
1. Literatūros analizė.
2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų anketinė apklausa.
3. Atlikto tyrimo analizė.
Tyrimo imtis. Tyrime apklausti 16 priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš Švenčionėlių lopšelio – darželio „Vyturėlis“. Respondentams buvo pateikta anketa iš 8 klausimų.
Darbo struktūra. Kursini darbą sudaro įvadas, kuriame pateikiama bendroji darbo charakteristika, 3 skyriai, išvados, literatūros sątašas, priedai. Priede pateikiamas anketos pavyzdys. Kursinį darbą iliustruoja 7 paveikslai.
Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos: priešmokyklinis ugdymas, knygos, užduočių knygeles.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4471 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. 1.PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS4
 • 1.1 Priešmokyklinio ugdymo samprata 4-5
 • 1.2 Priešmokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai5
 • 1.3 Priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai 5-7
 • 1.4 Priešmokyklinio amžiaus vaikas ir jo poreikiai 7-8
 • 1.5 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos principai9
 • 3. 2.SPAUSDINTŲ PRIEMONIŲ PARINKIMAS9
 • 2.1 Priemonių samprata, paskirtis9
 • 2.2 Knygų ir kitų priemonių parinkimas 9-12
 • 4. 3. Spausdintų priemonių, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, analizė13
 • 3.1 Tyrimo metodika ir organizavimas 13-16
 • 5. IŠVADOS17
 • 6. LITERATŪRA 18-19
 • 7. PRIEDAI20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Kursinis darbas Komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

„Vienintelė tikra prabanga – žmonių bendravimo prabanga“ (A. de Sent-Egziuperi, 2003) Darbo aktualumas. Visuomenė neįsivaizduojama be [...]

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
Referatas Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje
Rašinys Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje

Gyvenant rinkos ekonomikos laikotarpiu būtina šviesti visuomenę ir teikti žinių, susijusių su ekonominiu raštingumu, kadangi [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]