Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

42 psl. / 9503 žod.

Ištrauka

Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų išskiriamas mokymo metodų įvaldymui - ,,ugdymo modernumo didinimas turinio, priemonių ir metodų, prasme“ (Bacys, 2011, p. 2.).

Švietimo ekspertai teigia, kad bendrojo ugdymo ateitis priklauso esminėms dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms. Ilgainiui turės keistis mokymo ir mokymosi metodai. Greta tradicinių darbo mokykloje būdų mokytojams ir mokiniams reikės įsisavinti ir taikyti naujas kompetencijų mokymo ir mokymosi strategijas. Todėl labai svarbu, kad mokytojai taikytų kuo įvairesnius mokymo metodus.(Gudynas, 2010, p.10)

A. Vilūnienė ir V. Volbekienė (2001) pateikia, kad kūno kultūros žinios mokiniams reikalingos tobulėti, didinti intelektą, ypač svarbu mokėti jas pritaikyti praktiškai. Prasmingai parinktos naujovės skatina domėtis ir fiziškai ugdytis pačiam mokiniui.

Lietuvoje vykstanti švietimo reforma skatina ugdymo turinio kaitą ir tobulina ugdymo procesą. Mokymosi individualizavimas ir diferencijavimas, aktyvių mokymo metodų taikymas padės ugdyti moksleivių bendruosius gebėjimus, pozityvų nusiteikimą kompetentingai naudotis žiniomis ir įgūdžiais asmeniniame, profesiniame bei visuomeniniame gyvenime. Mokymo metodų taikymo galimybės didelės, tačiau problema slypi tame, kad kūno kultūros pamokose stokojama fizinio ugdymo metodų įvairovės.

Darbo tikslas – nustatyti mokymo metodų įvairovės taikymo ypatumus bendrojo lavinimo mokyklos kūno kultūros pamokose.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti fizinio ugdymo mokymo metodų sampratą ir įvairovę.
 2. Nustatyti mokymo metodų įvairovės panaudojimo kūno kultūros pamokose galimybes ir būdus.
 3. Ištirti mokymo metodų įvairovės taikymo ypatumus Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros pamokose.

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 1.1. Mokymo metodų samprata5
 • 1.2. Mokymo metodų klasifikacija6
 • 1.3. Mokymo metodų klasifikavimo problema14
 • 1.4. Mokymo metodų įvairovės svarba15
 • 1.5. Mokymo metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinių pasirengimo lygį19
 • 1.6. Aktyvaus mokymo metodų taikymas pamokose19
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI25
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪRA38
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
donatas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 25, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Kūno kultūros pamoka II klasė

Pedagogika Laboratorinis darbas 2013 m. rasa13
Tema: „Šokliukas“ Vaikų skaičius: 15 – 20. Vieta: sporto salė.Tikslas: tenkinti vaikų poreikį judėti, naudojant netradicines priemones.

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...