Mokymo(si) metodų taikymas orientuotų į iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą

17 psl. / 3369 žod.

Ištrauka

Kartu su klasės auklėtoja buvo aptartas ir suderintas XIA klasės išplėstinis klasės valandėlės planas. Prie plano rengimo prisidėjo ir klasės auklėtoja, kuri taip davė sutikimą

EIGA: žaidimai - „Pasakoju istoriją" ir „Informacijos perdavimas", klasės valandėlėj aptarimas - diskusija.

PRIEMONĖS: Internetas, kompiuteris, A4 formato popieriaus lapeliai, rašymo priemonės. Šiek tiek plačiau apie pačią klasės valandėlės eigą: mokiniams buvo papasakojamas klasės valandėlės planas, t. y., kad žaisime 2 žaidimus ir padarysime aptarimą.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • MOKINIŲ MOTYVAVIMO IR PARAMOS JIEMS KOMPETENCIJA3
 • 1.1. Įrodymas Nr. 1.3
 • 1.2. Įrodymas Nr. 2.4
 • 1.3. Įrodymas Nr. 3.5
 • dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencija6
 • 2.1. Įrodymas Nr. 4.6
 • 2.2. Įrodymas Nr. 5.9
 • 2.3. Įrodymas Nr. 6.11
 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencija13
 • 3.1. Įrodymas Nr. 7.13
 • 3.2. Įrodymas Nr. 8.14
 • 3.3. Įrodymas Nr. 9.17

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2023
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Pedagogika Diplominis darbas 2014 m. donatas
Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų...

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...