Socialiniai mokslai / Edukologija

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas ir naujumas. Šiandieninėje Lietuvoje vis daugiau kalbama apie švietimo sistemos tobulinimą. Pradėję vykdyti mokyklų reformą, švietimo politikai stengėsi ieškoti naujų būdų, kaip motyvuoti pedagogus gerai atlikti savo tiesioginį darbą, nuo kurio priklauso ugdymo kokybė ir mokinių mokymosi sėkmė. Keičiantis pasauliui, kartu keičiasi ir mokykla, pedagogai, kurie rengia jaunąją kartą gyvenimui. Formuojant šiuolaikiškos mokyklos įvaizdį, jos vadovams iškyla būtinybė skatinti pedagogus įgyti ne tik profesinių, bet ir vadybos žinių, bei įgūdžių. Tai gali būti laikoma viena svarbesnių ugdymo proceso modernizavimo ir optimizavimo prielaida. Įstaigos pedagogai sutelkiami grupiniam darbui, stengiamasi sudaryti tinkamas salygas pedagogo savirealizacijai ir švietimo įstaigos tikslų įgyvendinimui. Norint apsaugoti ugdytinius, juos išauklėti dorais piliečiais mokytojas turi nuolat mokytis ir tobulinti kvalifikaciją.

Pasak A. Kavaliauskienės (2001), norint, kad mokykla pasiektų kuo geresnių rezultatų įvairiose srityse, mokyklos vadovas turėtų motyvuoti pedagogus. Kadangi kiekvienas mokytojas savo asmenybe, elgesiu, intelektu, sugebėjimais, įpročiais bei vertybėmis atskirai ir savitai veikia, lavina bei formuoja mokinį, vadovas turėtų pasirinkti tinkamą motyvavimo sistemą, kuri atitinkamai veiktų (Kavaliauskienė, 2001). Prieš pasirenkant tinkamą pedagogų motyvavimo sistemą reikia atsižvelgti ir į jo kompetencijas.

Kompetencijos ugdymas kelia konkrečius reikalavimus ne tik mokiniams, bet ir pedagogams. Kompetencija – tai mokymosi rezultatų, įgytų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų sistema, nuo kurios priklausys ne tik pačių, bet ir visos šalies perspektyvos bei gerovė. Todėl būtina plėtoti kiekvieno pedagogo asmenines kompetencijas, atsižvelgiant į jo patirtį, šiandienos aktualijas ir visuomeninius poreikius.

Šiandien kompetencijos ugdymo turinys, formos, metodai, panašėja į vakarų valstybėse šalyse taikomas ugdymo formas ir metodus. Tebesitęsianti švietimo sistemos reforma, nuolat mokyklose vykstantys pokyčiai verčia pedagogus galvoti apie savo kompetencijos atitikimą sparčiai kintantiems mokinių ir visuomenės poreikiams.

Temos ištirtumas. Lietuvoje aktyviai plėtojami tyrimai, skirti mokytojų tęstiniam ugdymui, jo organizavimui nuolatinio mokymosi kontekste. Mokslinėje literatūroje intensyviai tyrinėjamos mokytojo kvalifikacijos tobulinimo galimybės, aiškinamasi mokytojo autoriteto prigimtis, jo pedagoginio pašaukimo ypatumai bei reikšmė (Jucevičienė, Liepaitė, 2000; Lepaitė, 2001; Martinkus ir kt., 2002; Laužackas, Pukelis, 2003; Adamonienė ir kt., 2003; Laužackas ir kt., 2005; Alifanovienė, 2007; Račikienė, Šilėnienė, 2007; Pukelis, 2009; Gedvilienė ir kt., 2010; Lileikienė ir kt., 2010; Dačiulytė ir kt., 2012).

 

 1. Mokytojų profesinis tobulinimasis nuolatinio mokymosi kontekste vis dar nepakankamai tyrinėtas, stinga darbų, atskleidžiančių mokytojų tobulinimosi galimybes ir jų poreikį. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas išlieka viena iš aktualiausių ir problematiškų švietimo sričių. Pabrėžtina, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimas dažniausiai nagrinėjamas konkrečių specialybių ar finansavimo kontekstuose, tuo tarpu regionai paliekami nuošalyje. Todėl kyla klausimas kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas vykdomas Kauno miesto savivaldybėje?

Objektas – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje.

Tikslas – ištirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimą Kauno miesto savivadybėje.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti kvalifikacijos tobulinimo sampratą.

2. Aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo proceso organizavimą.

3. Atskleisti mokytojų požiūrį į kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimą Kauno miesto savivaldybėje.

Magistro darbe taikyti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruotas interviu, turinio analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Kvalifikacijos tobulinimo samprata6
 • 1.2. Kompetencijų samprata13
 • 1.3. Kvalifikacijos, kompetencijos ir kompetetingumo sąsajos19
 • 2. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS23
 • 2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo proceso ypatumai23
 • 2.3.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modeliai30
 • 2.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos32
 • 3. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TYRIMAS37
 • 3.1. Empirinio tyrimo metodologija37
 • 3.2. Empirinio tyrimo rezultatų analizė39
 • IŠVADOS51
 • REKOMENDACIJOS53
 • SANTRAUKA54
 • SUMMARY55
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS56
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė
Praktikos ataskaita Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė

Ataskaita „ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS IR LR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS“. Mokytojų mokymas ir [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]

Marijampolės savivaldybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos
Diplominis darbas Marijampolės savivaldybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos

Aktualumas. Personalo valdymas kaip mokslo objektas svarbiu tapo XX a. viduryje, kuomet buvo suprasta žmogiškųjų [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema
Prezentacija Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema

Pedagogų rengimo procesas apima pirmosios pakopos universitetines ar neuniversitetines studijas, kurių metu įgijus bendrąją kultūrinę [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]