Prekinio kredito rizikos vertinimo modelis

49 psl. / 14077 žod.

Ištrauka

Kiekvienai įmonėj tenka susidurti su įvairiomio veiklos rizikom, viena iš jų prekinio kredito rizika. Nors prekinį kreditą nagrinėjo Pridotkienė ir kiti autoriai, jų naudojamas modelis nėra pritaikytas konkrečiam ūkio sektoriui. Tačiau siekiant nustatyti ar įmonėj gresia nemokumas, verta naudoti modelį pritaikytą konkrečiam sektoriui.

Darbe nagrinėjamas darbo objektas – prekinio kredito rizikos vertinimo modelis.

Baigiamojo darbo tikslas – įmonių prekinio kredito rizikos vertinimo modelio sudarymas transporto šakos sektoriui.

Darbe keliami tokie uždaviniai:

 1. Apibrėžti prekinio kredito rizikos sąvoką ir vertinimo principus;
 2. Sudaryti prekinio kredito vertinimo modelį;
 3. Sudaryti pasirinktų įmonių reitingavimą.

Prekinio kredito vertinimo modeliui vertinti pasirinkta reitingų sistema vertinant rodiklius balais. Vertinant įmonės kreditingumą vertinama atsižvelgiant į įmonės valdymą, padėtį rinkoje ir finansinius įmonės rodiklius, t.y. analizuojami įmonės finansiniai ir nefinansiniai rodikliai. Priklausomai nuo apskaičiuoto įmonės prekinio kredito rizikos balo, įmonėj priskiriamas kredito reitingas. Reitingo dėka analizuojamos įmonės palyginamos tarpusavyje.

Gauti rezultatai parodė, kad neužtenka vertinti tik finansinius rodiklius, būtina analizuoti ir įmonės nefinansinius rodiklius, kurie pakoreguoja bendrą įmonės reitingą. Iš pasirinktų analizuojamų įmonių keturios įmonės priskirtos į saugią zoną, trys įmonės į vidutinę zoną, dvi įmonės patenka ant ribos tarp vidutinės zonos ir nesaugios zonos, tai reiškia, kad įmonė gali nevykdyti savo įsipareigojimų ir viena įmonė priskirta į nesaugia zoną, tai reiškia, kad įmonėje fiksuojamas nemokumas.

Darbo apimtis –46 puslapiai.


Turinys

 • SANTRUPŲ SĄRAŠAS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS6
 • 1. KREDITO RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO MODELIAI7
 • 1.1. Kredito rizikos samprata ir ją įtakojantys veiksniai7
 • 1.2. Gautinų lėšų rizikos vertinimas8
 • 1.3. Prekinio kredito rizikos rodikliai ir jų vertinimas10
 • 1.4. Prekinio kredito rizikos vertinimo modeliai12
 • 2. PREKINIO KREDITO RIZIKOS VERTINIMO METODIKOS ANALIZĖ21
 • 2.1. Ekspertinis vertinimas remiantis įmonių apklausa21
 • 2.2. Finansinio ir nefinansinio prekinio kredito rizikos vertinimas25
 • 3. PREKINIO KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIO PRAKTINIS SUDARYMAS33
 • IŠVADOS43
 • SANTRAUKA45
 • LITERATŪRA47

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Kredito rizika

Ekonomika Kursinis darbas 2007 m. donatas
Kredito rizika – tikimybė, kad sistemos dalyvis nei nustatytu laiku, nei vėliau negalės sistemoje visiškai įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Kredito rizika reiškia, kad...

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Ekonomika Prezentacija maiguolida
Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti ekonomikos atvirumo indekso dinamiką Lietuvoje....