Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Įvadas

Pasaulinės ekonomikos nebūtų, jei valstybės veiktų viena nuo kitos nepriklausomai, tačiau, kaip žinoma, ištekliai Žemėje, yra riboti. Iš to seka ir tai, kad valstybės turimi ištekliai taip pat riboti ir siekiant juos panaudoti kaip galima efektyviau reikalingi valstybių tarpusavio ryšiai. Pasak J.Combes, P.Guillaumont. ir S.Poncet. (2001) į ekonomikos atvirumą galima žvelgti iš skirtingų perspektyvų, tačiau kaip teigia L. Dominte (2006), paprastai kai kalbama apie valstybės ekonomikos atvirumą – tai dažniausiai būna susiję su prekybos liberalizavimu. Pasak G.Cameron, J.Proudman. ir S.Redding. (1999), ekonomikos atvirumas – tai kliūčių sumažinimas prekių, paslaugų, gamybos veiksnių ir idėjų judėjimo apimtims. L.Dominte (2006) taip pat pabrėžia, kad ekonomikos atvirumas yra viena esminių sąlygų siekiant susikurti palankią situaciją tarptautinėse rinkose. Taigi galima teigti, kad ekonomikos atvirumas labiausiai susijęs su tarptautine prekyba. Tačiau jos elementai skirtingai veikia valstybėje vykstančius procesus ir todėl vieną jų (eksportą) labiau siekiama didinti, o kitą (importą) kaip galima mažinti. Nors dažniausiai siekiama minėtų tikslų atsižvelgiant į tariamai didesnę eksporto nei importo teikiamą naudą, neįvertinant to, kad abu minėti tarptautinės prekybos elementai yra susiję su rizika. Į riziką daugiau atsižvelgiama pasirenkant valstybės ekonomikos atvirumo laipsnį, kur įvertinami tiek atvirumo trūkumai, tiek privalumai.
Nepaisant to, jog ekonomikos atvirumas daugybės mokslininkų yra siejamas su didėjančiais ekonomikos augimo tempais, pasaulinės krizės fone imta kalbėti apie su tuo susijusios rizikos aktualumą. Straipsnio autoriai pastebėjo, jog ekonomikos atvirumo rizikos matavimo tema, nepaisant jos aktualomu, iki šiol nėra plačiai nagrinėjama mokslinėje literatūroje, mat kur kas didesnė dalis ekonomistų koncentruojasi ekonomikos atvirumo bei šalies ekonomikos augimo priklausomybės tyrimuose.
Lietuvos ekonomistai nuolat atkreipia dėmesį į šalies ekonomikos priklausomumą nuo tarptautinės prekybos apimčių, todėl, straipsnio autorių nuomone, būtų tikslinga įvertinti su ekonomikos atvirumu susijusią riziką Lietuvoje bei nustatyti kokie šalies ekonomikos sektoriai yra labiausiai paveikti ekonomikos atvirumo bei su tuo susijusios rizikos.
Tyrimo objektas: Lietuvos ekonomikos atvirumo rizika.
Tyrimo tikslas: Įvertinti Lietuvos ekonomikos atvirumo riziką su ja susijusių rodiklių kontekste.
Suformuluotam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
- Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę.
- Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius.
- Išanalizuoti ekonomikos atvirumo indekso dinamiką Lietuvoje.
- Atlikti Herfindahl-Hirschman indekso dinamikos analizę ekonomikos atvirumo rizikos kontekste Lietuvoje.
- Išanalizuoti eksporto specializacijos rodiklio dinamiką nustatant skirtingų ekonomikos sektorių ekonomikos atvirumo riziką.
- Nustatyti ekonomikos atvirumo ir pasirinktų rodiklių tarpusavio sąryšį.
Tyrimo metodai – straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, statistinės informacijos analizavimo, grupavimo, lyginimo ir apibendrinimo ir rodiklių bei koreliacinės analizės metodais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4586 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke
Diplominis darbas Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

ĮVADAS   Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų [...]

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Diplominis darbas Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu [...]

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”
Diplominis darbas Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau [...]

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas
Referatas Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo [...]

Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas
Verslo planas Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas

IĮ „Šiaurės vėjai“ verslo planas buvo sukurtas todėl, kad norint įkurti naują įmonę, labai pravartu [...]

Skolinimo privatiems asmenims rizika ir kreditingumo vertinimas
Referatas Skolinimo privatiems asmenims rizika ir kreditingumo vertinimas

Darbo tikslas – aptarti kredito rizikos vertinimą Lietuvos bankuose, nagrinėjimo objektu pasirinkus privataus skolininko riziką [...]

Profesinė rizika ir jos vertinimas
Prezentacija Profesinė rizika ir jos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas: Nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą profesinę riziką darbe, ją pašalinti, o [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Poilsio laikas, rizikos vertinimas
Prezentacija Poilsio laikas, rizikos vertinimas

Poilsio laikas – tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. Poilsio laiko [...]

Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas
Referatas Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir [...]

Profesinės rizikos vertinimas
Prezentacija Profesinės rizikos vertinimas

Kenksmingas veiksnys - rizikos veiksnys darbo aplinkoje, kuris veikdamas darbuotojo organizmą gali sukelti ligą ir [...]

Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Temos aktualumas – įmonei svarbu skaičiuoti visus įmonės ekonominius rodiklius, nes verslas dažnai žlunga, dėl [...]