Organizacijos valdymas bankroto atveju

48 psl. / 13191 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta nepaprastai greiti ir stiprūs pokyčiai, susiję su globalizacija, informacinių technologijų plėtra ir įtakos grupių judėjimu. Tad verslo sektoriui šių pokyčių kontekste kyla naujų problemų ir naujų galimybių. Pastaruoju metu versle vykstantys transformacijos procesai reikalauja ieškoti naujų veiklos koncepcijų, pasinaudoti kitų šalių mokslininkų bei verslo praktikos patyrimu. Įmonė, nesugebėjusi laiku tinkamai įvertinti verslo aplinkos pokyčių ir su jais susijusių problemų bei galimybių, susiduria su įvairaus pobūdžio krizėmis, kas ne retais atvejais nulemia ir įmonės bankrotą.

Temos aktualumas: Tačiau bankrotas, bankroto procedūra neturėtų būti tapatinami su įmonės likvidavimu ar asocijuotis tik su negatyviais ekonominiais, socialiniais padariniais. Bankroto procedūrų taikymas pirmiausia yra siejamas su organizacijos valdymo ir kontrolės perdavimu kreditoriams. Laiku pradėtos bankroto procedūros sustabdo organizacijos skolų didėjimą, pertvarkomos skolos, gali būti pakeičiami įmonės savininkai ir kapitalo struktūra ir t.t. Laiku pradėta ir tinkamai vykdoma bankroto procedūra, daugeliu atvejų sustabdo organizacijos rinkos vertės mažėjimą, nuostolių didėjimą, įsipareigojimų nevykdymą, socialines problemas ir kitus negatyvius nemokios organizacijos sukeliamus padarinius.
Šio darbo tema aktuali tuo, kad tiek Lietuvą, tiek visą pasaulį ištikus ekonominei krizei, itin sparčiai pradėjo augti bankrutuojančių įmonių skaičius, šie procesai vyksta ganėtinai sparčiai, ko pasėkoje ne visada įsigilinama į bankrutuojančios organizacijos valdymo procedūrų alternatyvas. Pastaruoju metu žiniasklaidos ir kitų visuomenės informavimo priemonių pateikiama bankroto statistinė informacija atskleidžia negatyviąją bankroto pusę, dažnai pamirštant, kad bankrutuojančios organizacijos valdymo pokyčiai gali turėti pozityvią naudą tiek organizacijos mikro aplinkai, tiek makro aplinkai.

Problema: Beabejo augantis bankrutuojančių organizacijų skaičius yra nurodomas kaip vienas esminių nedarbo šalyje augimo veiksnių. Tačiau efektyviai valdomos bankrutuojančios organizacijos gali sukelti tik trumpalaikes socialines problemas. Tuo tarpu efektyvus bankrutuojančios organizacijos valdymas gali teigiamai atsiliepti valstybės ekonominiam stabilumui ir organizacijų finansiniams sunkumams. Laiku ir tinkamai taikoma bankroto procedūra padeda maksimaliai kreditoriams susigrąžinti investuotas lėšas, palengvina nemokių skolininkų finansinių įsipareigojimų naštą, apsaugo nemokius skolininkus nuo kreditorių spaudimo. Tačiau bankrutuojančios organizacijos valdymo efektyvumo problema slypi tame, kad nepakankamas informuotumas apie bankrutuojančios organizacijos valdymo specifiką, nulemia ne pačių efektyviausių valdymo sprendimų priėmimą, ko pasėkoje užsitęsia bankroto procedūros, taip sumažindamos laukiamo rezultato kokybę.

Darbo tikslas: Išanalizavus bankrutuojančios organizacijos valdymo proceso specifiką, išskirti dažniausiai pasitaikančias valdymo klaidas.
Tyrimo objektas: UAB „Mantva“ valdymo modelis bankroto atveju.

Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti organizacijos valdymo sampratą ir jos pokyčius finansinės krizės kontekste;
2. Išanalizuoti bankroto sampratą, išskiriant jo teigiamus ir neigiamus padarinius;
3. Apibūdinti bankrutuojančios organizacijos valdymo procesą;
4. Ištirti UAB „Mantva“ valdymo pokyčius bankroto atveju;
5. Parengti išvadas ir pateikti siūlymus.

Darbo tyrimo metodai: Medžiagos rinkimo ir apdorojimo metodai, atliekant mokslinės literatūros, teisinių duomenų, internetinės medžiagos ir statistinių duomenų lyginamąją analizę.
Darbe analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių darbai organizacijų bankroto temomis. Spręsti iškeltus uždavinius buvo būtina išnagrinėti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, LR Statistikos departamento bei Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenis.
Išvados parengtos taikant sintezės metodą.

Darbo struktūra: Pirmojoje darbo dalyje pateikiamas teorinis darbo objekto aprašymas. Teorinės dalies analizė atlikta lyginant įvairių Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą bei LR Statistikos departamento duomenis. Šioje darbo dalyje atlikta analitinė bankroto procedūrų, organizacijos valdymo bankroto atveju analizė. Šiame skyriuje analizuojamas bankrutuojančios organizacijos valdymas, teigiami ir neigiami bankroto padariniai organizacijai.
Antrojoje dalyje pateikiama UAB „Mantva“ krizinio valdymo modelio analizė, išskiriamos jo taikymo pozityvios ir negatyvios pusės. Pasinaudojant teorinėje dalyje atlikta analize bei UAB „Mantvos“ valdymo modelio galimo bankroto atveju tyrimu, pateikiami siūlymai alternatyviems valdymo sprendimams, galintiems padėti pasiekti valdymo efektyvumo.


Turinys

 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJOS VALDYMO PROCESO BENDRA CHARAKTERISTIKA5
 • 1.1.Organizacijos valdymo esmė, ypatumai5
 • 1.2. Naujausios tendencijos organizacijų valdymo srityje6
 • 1.2.1. Organizacijos valdymo pokyčiai ekonominės krizės kontekste10
 • 1.3. Bankroto lemiamų pokyčių organizacijos valdyme teorinė analizė14
 • 1.3.1. Bankroto samprata15
 • 1.3.2. Bankroto požymių atpažinimo modeliai16
 • 1.4. Bankrutuojančios įmonės valdymas18
 • 1.4.1. Kreditoriai ir bankrutuojančios įmonės valdymas19
 • 1.4.2. Bankroto administratoriaus samprata ir funkcijos24
 • 1.4.3. Bankrutuojančios įmonės sanavimas ir likvidavimas26
 • 2. KRIZINIO UAB „Mantva“ VALDYMO MODELIO TYRIMAS29
 • 2.1. UAB „Mantva“ bendra charakteristika29
 • 2.1.1. UAB „Mantva“ SSGG31
 • 2.1.1. UAB „Mantva“ krizės diagnostika35
 • 2.2. UAB „Mantva“ bankroto valdymo priemonės39
 • 2.3. UAB „Mantva“ krizinio valdymo modelio tobulinimo galimybės41
 • IŠVADOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46
 • 1 PRIEDAS48

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 21, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas

Finansai Tyrimas 2013 m. brigita99
Šiuolaikiniame verslo pasaulyje norint sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su kitomis įmonėmis būtina sugebėti teisingai įvertinti įmonės rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau...

Investicijų valdymo procesas

Finansai Referatas 2014 m. koksas
Investavimas tai įdomus ir pelningas finansiškai išsilavinusių žmonių užsiėmimas. Galbūt tokio lygio ir patirties investitoriais kaip Vorenas Bafetas, Džordžas Sorošas ar Charles'as Dow'as...

Fizinio asmens bankroto procesas

Finansai Diplominis darbas 2016 m. gretavgreta
Pastarojo, iki 2007 m. trukusio ekonominio pakilimo metu, Lietuvoje buvo itin suaktyvėjęs gyventojų skolinimasis, ypač nuosavam būstui įsigyti. Deja, kreditoriams nepakankamai įvertinus rizikas,...

Finansų valdymas

Finansai Referatas 2014 m. lina22
Duomenys byloja, jog prekių mainai vyko 4 tūkst. metų prieš Kristų, vadinasi, palaipsniui turėjo būti sukurtos atsiskaitymų sistemos, kad žmonės galėtų sklandžiai įsigyti...

Investicinio portfelio formavimas ir valdymas

Finansai Referatas 2019 m. samantag06
Darbas apie investicijų portfelį, atlikta Vokietijos bei Airijos makroaplinkos analizė, avialinijų sektoriaus analizė, fundamentali analizė, sudarytas investicijų portfelis.