Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

49 psl. / 19000 žod.

Ištrauka

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip jis dirbo, ar vaisingai panaudojo savo gyvenimo laiką.
• Laiko sąvoka nusako kiekybinius žmogaus būties požymius, darbo sąvoką – kokybinį jos aspektą.
• Darbo rezultatuose atsispindi kokybinė laiko tėkmės pusė. Visa tai, kas žmonijai vertinga, sukurta darbu per tas laiko atkarpas, kurios paverčiamos darbo laiku, dirbimo laiku.
• Darbo organizavimo bei jo atskirų elementų efektyvumas neatsiejami nuo darbo normavimo. Patobulinus kurį nors darbo organizavimo elementą, prireikia atitinkamai keisti ir kitus jo elementus bei jų sąveiką, tuo pačiu ir darbo normavimą.
• Darbo normavimas glaudžiai susijęs su darbo paskirstymu bei kooperavimu, atliekamo darbo metodais, darbo vietų organizavimu, jų aptarnavimo sistema, darbo sąlygų gerinimu bei darbuotojų kvalifikacija.
• Darbo normavimo kurso tikslas – suteikti dalykinių žinių, susijusių su darbo normavimo teorija ir metodais, išugdyti praktinius darbo normavimo įgūdžius.
• Darbo normavimo kurse pagrindinis dėmesys skiriamas darbo normų pagrindimo metodikai. Nuo jų pagrindimo priklauso normavimo kokybė.


Turinys

 • 1. DARBO NORMAVIMO ESMĖ IR UŽDAVINIAI3
 • 2. DARBO NORMOS3
 • 2.1. Darbo normos pagal jų rūšis3
 • 2.2. Darbo normų pagrindimas5
 • 3. DARBO NORMATYVAI5
 • 4. DARBO NORMAVIMO METODAI.7
 • 5. DARBO NORMAVIMO ORGANIZAVIMAS7
 • 6. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas11
 • 7. MIKROELEMENTINIO NORMAVIMO AUTOMATIZAVIMAS18
 • 8. DARBO ĮVERTINIMAS20
 • 9. NUOPELNŲ VERTINIMAS26
 • 10. DARBO APMOKĖJIMAS28
 • 10.1. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinemis sąlygomis29
 • 10.2. Darbo užmokesčlo modeliai ir formos dabartinėmis sąlygomis30
 • 10.3. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos33
 • 10.4. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos35
 • 10.5. Tarifinių atlygių pagrindimas išsivysčiusios rinkos šalyse37
 • 10.6. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas lietuvoje40
 • 10.7. Specialistų darbo apmokėjimas lietuvoje44

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Vadyba Konspektas donatak
Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams...

Biuro darbo organizavimas

Vadyba Referatas alinat
Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.[7, p....

Chester Irving Bernard. Biografija ir darbai

Vadyba Referatas studentas151
Žmogiškųjų santykių teorijos atstovai pirmieji pradėjo tyrinėti darbuotojų elgsenos motyvavimo problemas. Šioje srityje ypač pasižymėjo Ch. I. Barnard’as. Tikriausiai niekas nesitikėjo, kad ir...

Motyvavimas ir darbo apmokėjimas

Vadyba Prezentacija viktorysidney
Motyvavimas – tai konkrečių, tarpusavyje susijusių skatinimo priemonių ir būdų visuma, naudojama darbuotojų suinteresuotumui ir aktyvumui didinti. Tai procesas, nuo kurio priklauso asmens...

Darbo organizavimo tobulinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. jonušaitė
Darbo UAB „ĮMONĖ“ įmonėje organizavimo tobulinimas: darbo organizavimo esmė, darbo pasidalijimo ir planavimo analizė.