Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

62 psl. / 19000 žod.

Ištrauka

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams sudaro trečdalį visų organizacijos išlaidų. Šiame skyriuje bus kalbama apie žmogiškųjų išteklių strategijas: kaip suorganizuoti darbą, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai.
Mes skiriame didesnį dėmesį žmonėms ir darbo sistemoms, norėdami užtikrinti, kad:
1. Žmonių darbas būtų efektyviai panaudojamas, atsižvelgiant į jų veiklą ribojančius veiksnius.
2. Jiems būtų sudarytos priimtinos ir kokybiškos darbo sąlygos abipusio įsipareigojimo ir pasitikėjimo atmosferoje.
Tinkamos ir kokybiškos darbo sąlygos - tai saugus ir teisingai apmokamas darbas, kartu atitinkantis tam tikrus fizinius ir psichologinius reikalavimus.
Abipusis įsipareigojimas – tai ir vadovybės, ir darbuotojų pastangos siekiant bendrų tikslų.
Abipusis pasitikėjimas – tai priimtina, dokumentuota įdarbinimo politika, vykdoma garbingai ir teisingai, tenkinanti ir vadovybę, ir darbuotoją.
Kokią gi žmogiškųjų išteklių strategiją gali taikyti darbo organizavimo specialistas?
Kaip matome iš 1 paveikslo, darbo procese vienus sprendimus įtakoja kiti. Produkto gamybos technologinis procesas gali sąlygoti darbo pobūdį ir pastovumą. Įrengimai, technologijos ir vykstantys procesai gali turėti įtakos darbo sudėčiai, jo saugumui. Vieta, kurioje dirba darbuotojas (drėgmė, triukšmas, apšvietimas) taip pat gali įtakoti darbuotoją. Galiausiai, darbo sudėtį gali įtakoti ir sudarytas gamybos ir atliekamų darbų užduotys.
Suderinus žinias apie galimą panaudoti technologiją, vietą, kurioje dirba darbuotojas, gamybos bei darbo užduotis, padarius atitinkamas investicijas, galima sukurti tenkinamas darbo sąlygas. Todėl reikalingas geras darbo organizavimo specialistas, kuris užtikrintų, kad darant sprendimus nebūtų pamirštas nei vienas iš žmones ir darbo sistemas įtakojančių veiksnių .


Turinys

 • 1. ŽMONĖS IR DARBO SISTEMOS5
 • 2. DARBO ORGANIZAVIMO ESMĖ6
 • 2.1 Darbo proceso sistema7
 • 2.2. Darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika9
 • 2.3. Kintantis požiūris į darbo organizavimą11
 • 3. DARBO PASIDALIJIMAS, SPECIALIZACIJA11
 • 4. DARBO KOOPERAVIMAS, VADYBINIAI RYŠIAI /KOORDINAVIMAS/14
 • 5. DARBO METODŲ IR DARBO PROCESO ANALIZĖ BEI TOBULINIMAS19
 • 6. DARBO VIETŲ ĮRENGIMAS35
 • 7. DARBO VIETŲ IŠPLANAVIMO PROJEKTAVIMAS39
 • 8. ANTROPOMETRIJOS TAIKYMAS DARBO VIETOSE48
 • 9. PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMA54

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai

Darbo organizavimo samprata

Vadyba Kursinis darbas edita27
Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas buvo padalintas, kiekvienas turėjo savo pareigas, buvo už...

Biuro darbo organizavimas

Vadyba Referatas alinat
Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.[7, p....

Motyvavimas ir darbo apmokėjimas

Vadyba Prezentacija viktorysidney
Motyvavimas – tai konkrečių, tarpusavyje susijusių skatinimo priemonių ir būdų visuma, naudojama darbuotojų suinteresuotumui ir aktyvumui didinti. Tai procesas, nuo kurio priklauso asmens...