Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimas IĮ “X”

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą yra ypač svarbus darbo produktyvumo didinimo veiksnys, lemiantis veiklos pelningumą, kartu ir įmonės konkurencingumą. (P. Vanagas, 2009, p.11). Kokios priežastys gali paskatinti darbuotojus dirbti produktyviai?
Apmokėjimo už darbą formas ir dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir Kolektyvinės sutartys. Darbo užmokesčio organizavimas susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, vidaus ir išorės darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis.
Dabartinėmis sąlygomis išsivysčiusios rinkos šalyse daug dėmesio skiriama darbo apmokėjimo priklausomybei nuo šalies ekonomikos plėtotės veiksnių, nuo darbo turinio kitimo, darbuotojų kvalifikacijos, darbo sąlygų, pamainingumo, įmonės specifikos.
Organizacijose vadovai kontroliuoja darbuotojų atrankos procesą, sprendžia, kaip darbuotojus reikėtų mokyti ir įvertinti jų darbą. Kadangi vadovų sprendimai daro įtaką organizacijos darbo jėgos kokybei ir darbuotojų elgesiui, vadovui svarbu pasirūpinti, kad organizacijoje vykdomas atrankos procesas, mokymo programos ir darbo įvertinimo sistema skatintų darbuotojus gerai dirbti.
Pagrindinė darbo įvertinimo problema – kaip teisingai suderinti darbo apmokėjimą ir darbo efektyvumo rodiklius. Jei darbo įvertinimo procese akcentuojami neteisingi kriterijai ar netiksliai įvertinami patys darbo rezultatai, darbuotojai gaus per didelį arba per mažą atlyginimą, o tai gali įtakoti atliekamo darbo kokybę bei įmonės veiklos efektyvumą.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimo būdus IĮ „Taksi paslaugos“.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo teorinius aspektus.
2. Įvertinti IĮ „Taksi paslaugos“ darbo užmokesčio sistemos efektyvumą.
3. Parinkti ir pagrįsti optimalaus apmokėjimo už darbą organizavimo principus IĮ „Taksi paslaugos“.
Tyrimo objektas - IĮ „Taksi paslaugos“ įmonės darbo užmokestis.
Tyrimo metodika :
- mokslinės literatūros analizė;
- internetinių duomenų analizė;
- interviu.
Tyrimo sudėtis. Tyrimą sudaro du skyriai, kurių kiekvienas skirstomas į 3 poskyrius. Pirmajame skyriuje analizuojama darbo ir darbo užmokesčio esmė, darbo apmokėjimo formos, darbo užmokesčio veiksniai įtakojantys darbo užmokesčio efektyvumą teoriniu aspektu.
Antrajame skyriuje atliekama IĮ “Taksi paslaugos” charakteristika ir veiklos rezultatų analizė, įvertinamas darbo užmokesčio sistemos efektyvumas, pasiūlomas ir pagrindžiamas skaičiavimais sprendimas dėl darbo užmokesčio išlaidų optimizavimo įmonėje.
Pasiūlymus galima įgyvendinti įmonės veikloje. Įgyvendinusi pasiūlymus, įmonė padidintų pajamas, nedidindama darbo užmokesčio sąnaudų.
Tyrimo rezultatai. Atlikus tyrimą IĮ „Taksi paslaugos“ nustatyta, kad įmonėje taikoma laikinė darbo užmokesčio sistema. Įmonė negali didinti darbo užmokesčio be papildomų pajamų. Tačiau jei padidėtų darbo užmokestis, įmonei pritrūktų apyvartinių lėšų. Darbo užmokesčio sąnaudos auga greičiau nei pardavimai. Įmonė ir toliau gali naudotis LR Darbo biržos teikiamomis subsidijomis darbo užmokesčiui kompensuoti. Todėl darbo užmokesčio sistemos nėra pagrindo keisti, manau, kad ji efektyvi.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10342 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS ……………………………………………………………………………………6
 • 1. DARBO APMOKĖJIMO FORMŲ IR DARBO EFEKTYVUMO TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Darbo ir darbo užmokesčio esmė8
 • 1.2. Darbo apmokėjimo formos12
 • 1.3. Darbo užmokesčio veiksniai įtakojantys darbo efektyvumą16
 • 2. IĮ „Taksi paslaugos“ TAIKOMOS DARBO APMOKĖJIMO FORMOS IR JŲ ĮTAKA DARBO EFEKTYVUMUI24
 • 2.1 IĮ „Taksi paslaugos“ charakteristika ir veiklos rezultatų analizė24
 • 2.2 IĮ „Taksi paslaugos“ darbo užmokesčio sistemos efektyvumo įvertinimas29
 • 2.3. IĮ „Taksi paslaugos“ optimalaus darbo užmokesčio organizavimo principų pagrindimas33
 • IŠVADOS36
 • PASIŪLYMAI37
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS38
 • PRIEDAI40
 • 1 priedas Vidutinio sąrašinio darbuotojo skaičiaus apskaičiavimas41
 • 2 priedas. Interviu su IĮ „Taksi paslaugos“ savininke42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”

Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė
Referatas UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Darbo užmokesčio sistema UAB “X”
Kursinis darbas Darbo užmokesčio sistema UAB “X”

Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Tema apie darbo užmokesčio apskaitą [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Asmeninis marketingas darbo rinkoje
Diplominis darbas Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip [...]