Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

25 psl. / 5755 žod.

Ištrauka

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint pasiekti įvairių tikslų, tačiau pagrindinis jų reikšmingumo ypatumas, kad komandos pasiekia geresnių rezultatų negu atskiri darbuotojai, nes kiekvienai veiklai reikia įvairių įgūdžių ir patirties. Į pagalbą organizacijų vadovai pasitelkia komandas – darnias, bendro tikslo siekiančias darbuotojų grupes, kurios, veikdamos kryptingai ir nuosekliai, pasiekia laukiamų rezultatų.

Nepakanka vien suburti į grupę geriausius įmones specialistus, tikintis, kad jie išspręs iškilusią problemą. Kartais geras specialistas gali visiškai nepritapti prie komandos. Analizuodami komandinio darbo reiškinį eilė autorių pastebi, kad jo siekiamas pagrindas – supratimas, jog vadovai privalo dalytis su komandų nariais galia ir atsakomybe. Tik toks pasitikėjimas, pasak minimų darbe autorių, gali užtikrinti efektyvų komandinį darbą, kuris vertinimas kaip vienas iš veiksnių sąlygojančių visos organizacijos veiklos efektyvumą.

Darbo aktualumas Šiuolaikinėje civilizacijoje yra neišvengiami pokyčiai tiek išorinėje, tiek vidinėje aplinkoje. Organizacija, siekdama išgyventi besikeičiančioje aplinkoje, turi pati keistis. Tačiau ne kiekviena organizacija ir ne kiekvienas jos narys pakankamai suvokia kas apskritai yra pokytis, todėl suburti tobulai veikiančią komandą – sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas.

Darbo naujumas ir praktinė reikšmė. Šiuo darbu siekiama kompleksiškai išanalizuoti komandinio darbo ypatumus X organizacijoje. Atsakymai į šiuos klausimus atkreipsime dėmesį į komandinio darbo svarbą organizacijoje didinant darbo rezultatus. Šioje organizacijoje nebuvo atliktas toks tyrimas.

Tyrimo tikslas – Išanalizuoti komandinio darbo ypatumus X organizacijoje.

Tyrimo objektas: Komandinio darbo ypatumai X organizacijoje.

Tyrimo uždaviniai:

1.Apžvelgti komandinio darbo teorinius aspektus.

2. Nustatyti komandinio darbo formas.

3. Išsiaiškinti komandinio darbo privalumus ir trūkumus.

4. Atskleisti komandinio darbo ypatumus ir svarbą X organizacijoje.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, anketinė darbuotojų apklausa, statistinė duomenų analizė.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. Komandinio darbo teoriniai aspektai5
 • 1.1 Komandinio darbo samprata5
 • 1.2 Komandinio darbo svarba organizacijoje8
 • 1.3 Komandinio darbo formos10
 • 1.4 Komandinio darbo privalumai ir trūkumai11
 • 1.5 Vadovo ir lyderio vaidmuo komandoje13
 • 2. Darbuotojų komandinio darbo ypatumai „X“ įmonėje analizė15
 • 2.1 Organizacinė struktūra16
 • 2.2 Tyrimo metodika16
 • 2.3 Tyrimo rezultatų analizė17
 • Išvados ir pasiūlymai24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas

Reziumė

Autorius
roxta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 29, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...

Komandinis darbas verslo organizacijose

Vadyba Rašinys 2018 m. liustra
Mokslinis esė. Darbas, įvertintas 9 balais Akademinio raštingumo dėstytojo. Nėra kažkas labai wow dėl savo nedidelės apimties (7 lapai), bet rašant didesnį darbą...