AB ,,Stumbras“ veiklos rizikos analizė

36 psl. / 7513 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Verslo rizikos valdymas įmonių veikloje yra svarbus procesas, suteikiantis pranašumą, siekiant dirbti efektyviai ir norint išlikti konkurencinėje kovoje, užtikrinantis palankius veiklos rezultatus. Šiuolaikinėje rinkoje vyksta aštri konkurencija ir manoma, kad ateityje ji didės, vadinasi, didės ir veiklos rizika. Nuo 2008 m. Lietuvoje prasidėjusi ekonominė krizė neigiamai įtakojo daugelį įmonių: vienų pelnas smarkiai smuktelėjo, kiti buvo priversti skelbti bankrotą. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis (2008) palyginus 2007 m. to paties laikotarpio duomenis, paskelbusių bankrotą įmonių skaičius padidėjo 58 proc. Atsižvelgus į minėtus duomenis buvo nuspręsta išanalizuoti AB “Stumbras” balanso, pelno (nuostolio) metines ataskaitas.
Darbo problema: Remiantis AB „Stumbras“ finansiniai duomenimis 2007- 2009 metais įmonė kasmet patyrė nuostolius 2007 – 2008 m. turtas sumažėjo 14,56%, o 2008- 2009m. 9,19% , atsižvelgiant į tai galima teigti, kad iki šiol nėra išanalizuota įmonės veiklos riziką.
Darbo objektas: AB „Stumbras“ veiklos rizikos analizė
Darbo tikslas: - įvertinti AB „Stumbras“ įmonės veiklos riziką remiantis 2007 – 2009 metų laikotarpiu.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti verslo samprata ir jo organizavimo ypatumus;
2. Išanalizuoti verslo rizikos ypatumus, bei mažinimo būdus;
3. Išanalizuoti AB „Stumbras“ veiklos riziką taikant horizontaliosios finansinės analizės metodą;
4. Išanalizuoti įmonės veiklos riziką taikant vertikaliosios finansinės analizės metodą
5. Nustatyti rizikos bankroto tikimybę;
Darbo metodai: Mokslinės literatūros ir AB „Stumbras“ finansinių duomenų analizė.
Darbo struktūra: AB „Stumbras“ įmonės veiklos rizikos susideda iš šešių dalių. Pirmojoje dalyje pateikta trumpa informacija apie verslo įmones, jų organizavimo bruožus. Antrojoje analizuojama rizikos ypatumai, ir mažinimo būdai. Trečiojoje dalyje pateikiama įmonės finansinės analizė (horizontalioji, vertikalioji, santykinė analizė) Informacija apie AB „Stumbras“ veiklą pateikiama ketvirtoje dalyje. Penktoje dalyje analizuojama ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika, nuosavas kapitalas ir įsiskolinimai, pardavimai, bendrasis pelnas, veiklos pelnas ir grynasis pelnas. Šeštoji darbo dalis skirta galutiniam rizikos nustatymui ir bankroto tikimybė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūra ir 3 priedai.
Darbas apima 36 puslapius, jame yra 10 paveikslų ir 12 lentelių. Remiamasi 23 literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VERSLAS KAIP PROFESINĖ VEIKLA4
 • 1.1 Verslo samprata4
 • 1.2 Verslo organizavimo formos4
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS RIZIKOS ANALIZĖ IR ĮVERTINIMO METODAI7
 • 2.1 Verslo rizika samprata7
 • 2.2 Įmonės veiklos rizikos įvertinimo metodai8
 • 2.3 Įmonės veiklos rizikos mažinimo būdai9
 • 2.4 Įmonės veiklos finansinė analizė10
 • 2.5 Santykinių rodiklių įmonės veiklos analizė12
 • 2.5.1 Pelningumo rodiklių analizė13
 • 2.5.2 Mokumo ir likvidumo analizė13
 • 2.5.3 Veiklos (valdymo) aktyvumo analizė14
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS RIZIKOS BANKROTO TIKIMYBĖ15
 • 4. AB „STUMBRAS“ VEIKLOS RIZIKOS ANALIZĖ16
 • 4.1 AB „Stumbras“veikla16
 • 4.2 Horizontalioji ir vertikalioji AB „Stumbras“ finansinė analizė16
 • 4.2.1 Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamikos analizė16
 • 4.3 AB “Stumbras” Nuosavo kapitalo ir įsiskolinimų analizė18
 • 4.4 Pardavimų, bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno analizė20
 • 5. SANTYKINIIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ23
 • 5.1. Pelningumo rodiklių analizė23
 • 5.2. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai25
 • 5.3 Valdymo aktyvumo rodikliai28
 • 6. RIZIKOS BANKROTO TIKIMYBĖ30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33
 • 1. Priedas34
 • 2. Priedas35
 • 3. Priedas36

Reziumė

Autorius
vikina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 23, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

AB "Stumbras" veiklos analizė

Vadyba Praktikos ataskaita 2014 m. virguze
Darbo aktualumas. AB “Stumbras” yra seniausias, didžiausias bei populiariausia stipriųjų alkoholinių gėrimų lyderis šalyje, tiekiantis moderniausias technologijas ir išlaikantis senas lietuviškų gėrimų gamybos...

Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. laimarad
Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas ir tobulinimas, įgalinantis eiti į darbo rinką (kaip darbo ieškančius kvalifikuotus specialistus) yra bet kurios šalies švietimo sistemos pirmaeilė...

"X" įmonės strateginė veiklos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. simonyti4
Strateginis planavimas – tai sprendimų procesas. Šio proceso metu numatomi būsimi įvykiai, į kuriuos organizacija galėtų atsižvelgti realizuodama savo galimybes ir apsisaugoti nuo...