Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

36 psl. / 9085 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų yra nukreipta į išsivysčiusias šalis (78%, remiantis 1999 duomenimis), apie penktadalis įplaukų „keliauja“ į besivystančias šalis, o kalbant apie Centrinės ir Rytų Europos pereinamojo laikotarpio šalis – jos gauna tik 2% pasaulio tiesioginių užsienio investicijų. Investicijų reikalingumas pereinamojo laikotarpio šalyse yra industrinio pertvarkymo posocialistinėse Rytų Europos ir Baltijos valstybėse rezultatas. Šiose šalyse svarbiausi veiksniai, lemiantys investicijų įplaukas, yra naujos rinkos, mažesni produkcijos kaštai ir aukštesni pelno (pajamų) mokesčiai. Taip pat kai kurių šalių privatizacijos programos palengvino tiesioginių užsienio investicijų įplaukimą.
Manau, kad iš karto kyla klausimas: tai kas gi yra tiesioginės užsienio investicijos? Kodėl jas tokiu mažu procentu pritraukia Baltijos šalys?
Taigi, tiesioginės užsienio investicijos – tai, trumpai tariant, užsienio kapitalo srautai į šalį. Daugumoje apibrėžimų pažymima, kad investicijos yra piniginių lėšų įdėjimas, tačiau kapitalo investavimas gali būti vykdomas ne tik pinigais, bet ir kitomis formomis (turtu, nematerialiais aktyvais, finansiniais instrumentais ir pan.).
Mano darbo tikslas – apžvelgti tiesiogines užsienio investicijas ir jų vaidmenį Baltijos šalyse.
Šį tikslą man padės pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:
Kas yra tiesioginės užsienio investicijos ir kam jos reikalingos?
Kokia yra jų svarba šalies ūkiui?
Kokios yra pasekmės šaliai, kuri tikisi tiesioginių užsienio investicijų?
Kokios problemos iškyla dėl tiesioginių užsienio investicijų?
Kaip reaguoja į šias investicijas supervalstybė JAV?
Taip pat apžvelgti jų raidą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

PASTABA: teorinėje dalyje rašiau apie tiesiogines užsienio investicijas apskritai, nesiedama jų su tam tikra šalimi (išskyrus JAV ir Lietuvos patirtį).


Turinys

 • ĮVADAS3
 • TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS IŠ TEORINĖS PUSĖS4
 • Tiesioginių užsienio investicijų tendencijos4
 • Tai kas gi yra tiesioginės užsienio investicijos?5
 • Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui6
 • Teigiamas ir neigiamas požiūris į tiesioginių užsienio investicijų poveikį7
 • Tiesioginių užsienio investicijų neigiamas poveikis šalies–šeimininkės ekonomikai8
 • Tiesioginių užsienio investicijų lemiami veiksniai, nauda ir problemos10
 • Tiesioginių užsienio investicijų strategijos11
 • Tiesioginių užsienio investicijų priežastys12
 • Tiesioginių užsienio investicijų formos13
 • Tiesioginių užsienio investicijų perspektyvos14
 • Užsienio investicijos į JAV15
 • Lietuvos patirtis17
 • TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ PRAKTIKA18
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje18
 • Pagrindinės šalys investuotojos21
 • Lietuvos tiesioginės užsienio investicijos Latvijoje ir Estijoje22
 • 10 priežasčių investuoti Lietuvoje23
 • Kaip tarptautinė verslo bendruomenė regi investicijų klimatą Baltijos šalyse?25
 • Tiesioginės užsienio investicijos Latvijoje26
 • Europos Sąjungos šalys yra pagrindinis tiesioginių užsienio investicijų šaltinis28
 • Tiesioginių užsienio investicijų projektai Latvijoje29
 • Tiesioginės užsienio investicijos Estijoje29
 • Tiesioginių užsienio investicijų statistika Estijoje31
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA34

Reziumė

Autorius
mexxy
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2014
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai