Ekonomika ir verslas / Finansai

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų yra nukreipta į išsivysčiusias šalis (78%, remiantis 1999 duomenimis), apie penktadalis įplaukų „keliauja“ į besivystančias šalis, o kalbant apie Centrinės ir Rytų Europos pereinamojo laikotarpio šalis – jos gauna tik 2% pasaulio tiesioginių užsienio investicijų. Investicijų reikalingumas pereinamojo laikotarpio šalyse yra industrinio pertvarkymo posocialistinėse Rytų Europos ir Baltijos valstybėse rezultatas. Šiose šalyse svarbiausi veiksniai, lemiantys investicijų įplaukas, yra naujos rinkos, mažesni produkcijos kaštai ir aukštesni pelno (pajamų) mokesčiai. Taip pat kai kurių šalių privatizacijos programos palengvino tiesioginių užsienio investicijų įplaukimą.
Manau, kad iš karto kyla klausimas: tai kas gi yra tiesioginės užsienio investicijos? Kodėl jas tokiu mažu procentu pritraukia Baltijos šalys?
Taigi, tiesioginės užsienio investicijos – tai, trumpai tariant, užsienio kapitalo srautai į šalį. Daugumoje apibrėžimų pažymima, kad investicijos yra piniginių lėšų įdėjimas, tačiau kapitalo investavimas gali būti vykdomas ne tik pinigais, bet ir kitomis formomis (turtu, nematerialiais aktyvais, finansiniais instrumentais ir pan.).
Mano darbo tikslas – apžvelgti tiesiogines užsienio investicijas ir jų vaidmenį Baltijos šalyse.
Šį tikslą man padės pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:
Kas yra tiesioginės užsienio investicijos ir kam jos reikalingos?
Kokia yra jų svarba šalies ūkiui?
Kokios yra pasekmės šaliai, kuri tikisi tiesioginių užsienio investicijų?
Kokios problemos iškyla dėl tiesioginių užsienio investicijų?
Kaip reaguoja į šias investicijas supervalstybė JAV?
Taip pat apžvelgti jų raidą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

PASTABA: teorinėje dalyje rašiau apie tiesiogines užsienio investicijas apskritai, nesiedama jų su tam tikra šalimi (išskyrus JAV ir Lietuvos patirtį).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9085 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS IŠ TEORINĖS PUSĖS4
 • Tiesioginių užsienio investicijų tendencijos4
 • Tai kas gi yra tiesioginės užsienio investicijos?5
 • Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui6
 • Teigiamas ir neigiamas požiūris į tiesioginių užsienio investicijų poveikį7
 • Tiesioginių užsienio investicijų neigiamas poveikis šalies–šeimininkės ekonomikai8
 • Tiesioginių užsienio investicijų lemiami veiksniai, nauda ir problemos10
 • Tiesioginių užsienio investicijų strategijos11
 • Tiesioginių užsienio investicijų priežastys12
 • Tiesioginių užsienio investicijų formos13
 • Tiesioginių užsienio investicijų perspektyvos14
 • Užsienio investicijos į JAV15
 • Lietuvos patirtis17
 • TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ PRAKTIKA18
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje18
 • Pagrindinės šalys investuotojos21
 • Lietuvos tiesioginės užsienio investicijos Latvijoje ir Estijoje22
 • 10 priežasčių investuoti Lietuvoje23
 • Kaip tarptautinė verslo bendruomenė regi investicijų klimatą Baltijos šalyse?25
 • Tiesioginės užsienio investicijos Latvijoje26
 • Europos Sąjungos šalys yra pagrindinis tiesioginių užsienio investicijų šaltinis28
 • Tiesioginių užsienio investicijų projektai Latvijoje29
 • Tiesioginės užsienio investicijos Estijoje29
 • Tiesioginių užsienio investicijų statistika Estijoje31
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Referatas Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai

Svarbią vietą tarptautinių ekonominių santykių sistemoje užima investiciniai santykiai. Šalies ekonominę plėtrą sąlygoja daug [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]