Vadovavimo stilių analizė įmonėje

36 psl. / 9573 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems ir būsimiems vadovams skiriama vis daugiau dėmesio. Tam leidžiamos įvairios knygos, kuriose duodami įvairūs patarimai, pamokymai, kaip efektyviai vadovauti. Visa tai yra svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs pats darbas organizacijose, jo efektyvumas, našumas, rezultatai. Kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, organizacija įsitvirtintų, klestėtų, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnę naudą.
Didelė dalis organizacijos sėkmės priklauso nuo vadovavimo. Nepakanka vien tik genialios verslo idėjos, gero įgyvendinimo plano sudarymo. Reikia sugebėti suderinti savo siekiamus tikslus su dalyvaujančių žmonių tikslais, kitaip viskas gali žlugti, nors teoriškai idėja buvo labai gera.
Vadovavimo procesui didelę įtaką daro vadovavimo stilius, t.y. tarpusavy susiję vadovavimo metodai, elgesio normos, taisyklės, kuriuos vadovas naudoja savo darbe tam, kad paskatintų pavaldinį siekti užsibrėžtų tikslų. Labai svarbu vadovui pasirinkti tinkamą vadovavimo stilių, kuris padėtų darbuotojams siekti tų tikslų.
Darbo problema. Tam tikras vadovavimo stilius lemia organizacijos sėkmę ar nesėkmę. Dažnai vadovai neįvertindami konkrečios situacijos, pasirenka netinkamą vadovavimo stilių, o nuo to nukenčia ne tik darbo produktyvumas, žmonių pasitenkinimas darbu, bet ir patys darbuotojai mažiau motyvuojami siekti užsibrėžtų tikslų.
Darbo objektas: Įmonės vadovų vadovavimo stilių analizė.
Darbo tikslas – išanalizuoti vadovų vadovavimo teorijas ir vadovavimo stilius X įmonėje.
Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, buvo išskirti šie darbo uždaviniai:
1. išnagrinėti pagrindines vadovavimo teorijas ir atlikti jų palyginamąją analizę;
2. apibrėžti vadovavimo stilių privalumus ir trūkumus;
3. identifikuoti svarbiausius veiksnius, darančius įtaką optimalaus vadovavimo stiliaus pasirinkimui;
4. atskleisti, kaip vadovavimo stiliai veikia vadovo ir pavaldinių santykius, darbuotojų elgseną bei motyvaciją
Darbo metodai:
1. mokslinės literatūros apžvalga, informacijos analizė ir susisteminimas;
2. autoriaus pastabos, komentarai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Darbo metodai:3
 • 1. VADOVAVIMO IR VADOVAVIMO STILIŲ SĄVOKŲ SAMPRATA4
 • 1.1. Vadovavimo samprata4
 • 1.2. Vadovavimo stiliai5
 • 1.2.1. Autokratinis vadovavimo stilius7
 • 1.2.2. Demokratinis vadovavimo stilius9
 • 1.2.3. Liberalus vadovavimo stilius11
 • 1.2.4. Biurokratinis vadovavimo stilius12
 • 1.2.5. Vadovavimo stiliai pagal X, Y ir Z teorijas14
 • 2. VADOVAVIMO STILIŲ ANALIZĖ „X“ ĮMONĖJE22
 • 2.1. Tyrimo objektas ir tikslai22
 • 2.2. Pasirinktas tyrimo metodas25
 • 2.3. Vadovavimo stilių tyrimas26
 • 2.4. Atlikto tyrimo „X“ įmonėje objekto ir tikslų įvertinimas29
 • IŠVADOS31
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS33
 • PRIEDAI34

Reziumė

Autorius
jurgute
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
36 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras

Susiję darbai

Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

Vadyba Referatas eglekrug
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir...

Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. laurad
Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia...

Įmonės kokybės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. Bembis
Kokybės vadybos analizė pasirinktoje įmonėje. Įmonės pristatymas. Įmonėje naudojamų kokybės vadybos sistemų ISO standartų analizė.Įmonės veiklos procesų analizė.