Vadovavimo stiliai Tomo Pociaus individualioje įmonėje

36 psl. / 8691 žod.

Ištrauka

Vadovauti žmonėms – mokslas ir menas. Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais.
Manau didelė dalis verslo sėkmės priklauso nuo vadovavimo tam verslui. Neužtenka turėti genealią verslo idėją, susidaryti fantastišką verslo planą, bet nesugebant suderinti savo siekiamų tikslų su versle dalyvaujančių žmonių tikslais, verslas gali žlugti, nors finansiškai buvo stiprus.
Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis vis daugiau naujoms firmoms, individualioms įmonėms, leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriuose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti. Tai yra svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas įmonėje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai. O juk kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų įmonė, įsitvirtintų rinkoje, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnį pelną.
Vadovavimo esmę sudaro žmogiškosios energijos gamyba. Vadovo veiklos veiksmingumas priklauso nuo to, kiek energijos vadovas sugeba išgauti iš kiekvieno pavaldinio ir kur ją nukreipia.Vadovavimas pasireiškia vienų žmonių įtaka kitiems žmonėms. Čia svarbu žinoti, kuo remdamiesi vadovai daro įtaką pavaldiniams. Jie gali naudotis konkrečiomis poveikio formomis, tam tikrais vadovavimo būdais ir metodais bei atitinkamu vadovavimo stiliumi.
Kiekvienas vadovas dirba savaip, tačiau galima įžvelgti, koks yra jo vadovavimo stilius. Nežinia, kuris stilius padės pasiekti geriausių rezultatų – geras vadovas šiuos stilius derins ir naudos atsižvelgdamas į aplinkybes, kolektyvą, tikslus.

Darbo tikslas: įvertinti vadovavimo stilių Tomo Pociaus individualioje įmonėje.

Darbo objektas: vadovavimo stiliai.

Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti vadovavimo stilių teorinius pagrindus;
2. Panagrinėti Tomo Pociaus individualios įmonės vadovo vadovavimo stilių;
3. Įvertinti Tomo Pociaus vadovavimo stiliaus įtaką individualios įmonės veiklos efektivumui.

Darbo metodika: Mokslinės literatūros analizė, struktūrizuota apklausa įmonėje.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. VADOVAVIMO SĄVOKA IR STILIAI
 • 1.1. Pagrindinės vadovo veiklos sritys
 • 1. 2. Vadovavimo stiliai ir elgsena
 • 1. 3. Vadovavimo stiliai
 • 1. 4. Vadovavimo stiliaus samprata
 • 1. 5. Stilių derinamumas
 • 1. 6. Vadovo savybės ir funkcijos
 • 1. 6. 1. Vadovo funkcijos
 • 1. 7. Reikalavimai vadovui
 • 2. TOMO POCIAUS VADOVAVIMO STILIUS INDIVIDUALIOJE ĮMONĖJE
 • 2. 1. Tomo Pociaus I. Į. apžvalga
 • 2. 2. Įmonės darbo režimas, darbo santykiai
 • 2. 3. Verslo priežiūros institucijų analizė
 • 2. 4. Tomo Pociaus vadovavimo stilius
 • IŠVADOS
 • Literatūros sąrašas
 • Priedas

Reziumė

Autorius
jolanta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Vadyba Referatas 2015 m. salvete
Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai...