Lietuvos kredito sistema

36 psl. / 8489 žod.

Ištrauka

Kredito sąvoka kilo iš lotynų kalbos žodžio “credo”, “credere” ir reiškia tikėti, pasitikėti. Italų kalboje “credo”reiškia stalą. Tai ekonominiai piniginiai santykiai, susiję su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir gražintinumo pagrindais.Tai yra kapitalo naudojimo perdavimas tam tikram laikui. Kreditas taip pat gali būti apibūdinamas kaip dabarties verčių mainai į ateities vertes (Aleknavičienė, 2005). Bankų kredito operacijos ypač išplito atsiradus pinigams. Šiuolaikiniame ekonomikos terminų žodyne banko kreditas apibūdinamas kaip terminuota paskola. Kai kurie ekonomistai kreditą vadina pasitikėjimu, kurį pareiškia vienas asmuo, vadinamas skolintoju arba kreditoriumi, kitam asmeniui skolininkui, vadinamam debitoriumi. Kreditorius, duodamas kreditą, vadovaujasi ne tik pasitikėjimu, bet ir nauda. Už suteiktą paskolą jis uždirba palūkanas. Laikinas pinigų paskolinimas už tam tikrą atlyginimą vadinamas kreditu ( Ramanauskas, 2005). Kredito būtinumą iššaukia prekių gamyba, jų cirkuliacija, vertės dėsnio veikimas, atsiskaitymų organizavimas ir pinigų kaip mokėjimo priemonės funkcijos veikimas. Tai prekinių – piniginių santykių veikimas. Kreditavimui naudojami ne tik laikinai laisvi pinigai, bet ir visos santaupos ir kiti piniginiai ištekliai. Būtent kredito pagalba vyksta laikinai laisvų pinigų perskirstymas visuomenėje.Kreditas visuomenėje gali egzistuoti tik susikūrus specialioms institucijoms – bankams. Tad kreditas yra skolinamo kapitalo judėjimo forma, kurios pagalba perskirstomi per kredito institucijas pinigai.Kreditas padeda sumažinti pinigų apyvartos išlaidas, atlikdamas pinigų, kaip atsiskaitymo formos, funkciją. Atsirandaatsiskaitymai negrynais pinigais, kurie vyksta daug sparčiau. Tokių atsiskaitymų atsiradimas žymiai sumažina piniginių ženklų išleidimo, jų saugojimo išlaidas. Jo pagalbapasiekiama racionali apyvartinių lėšų struktūra, kas įtakoja gamybos efektyvumą. Darbotikslas –išanalizuoti bei įvertinti Lietuvos kredito sistema ir jos veikimą. Uždaviniai: 1. išsiaiškinti Lietuvos kredito sistemos esmę; 2. apžvelgti ir įvertinti Lietuvos kredito sistemos veiklą ir jos priežiūrą;Darbo objektas – Lietuvos kredito sistemos veikla.Darbo metodai:1. Literatūros šaltinių studijavimas.2. Statistinių duomenų analizė.Darbo struktūra:Darbo apimtis –34 psl., darbe pateikti paveikslai, lentelės. Rašant darbą buvo naudota mokslinė ekonominė literatūra, Lietuvos banko duomenys, medžiaga iš interneto.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA
 • 2. KREDITO SISTEMA LIETUVOJE, JOS PRIEŽIŪRA
 • 3. LIETUVOS KREDITO SISTEMOS VEIKLA
 • 3.1.Atsiskaitymai
 • 3.2.Indeliai
 • 3.3. Kreditavimas
 • 3.4.Lizingai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
indruuu
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 9, 2014
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.