Ekonomika ir verslas / Finansai

Lietuvos kredito sistema

0 atsiliepimų
Autorius:

Kredito sąvoka kilo iš lotynų kalbos žodžio “credo”, “credere” ir reiškia tikėti, pasitikėti. Italų kalboje “credo”reiškia stalą. Tai ekonominiai piniginiai santykiai, susiję su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir gražintinumo pagrindais.Tai yra kapitalo naudojimo perdavimas tam tikram laikui. Kreditas taip pat gali būti apibūdinamas kaip dabarties verčių mainai į ateities vertes (Aleknavičienė, 2005).
Bankų kredito operacijos ypač išplito atsiradus pinigams. Šiuolaikiniame ekonomikos terminų žodyne banko kreditas apibūdinamas kaip terminuota paskola. Kai kurie ekonomistai kreditą vadina pasitikėjimu, kurį pareiškia vienas asmuo, vadinamas skolintoju arba kreditoriumi, kitam asmeniui skolininkui, vadinamam debitoriumi. Kreditorius, duodamas kreditą, vadovaujasi ne tik pasitikėjimu, bet ir nauda. Už suteiktą paskolą jis uždirba palūkanas. Laikinas pinigų paskolinimas už tam tikrą atlyginimą vadinamas kreditu ( Ramanauskas, 2005). Kredito būtinumą iššaukia prekių gamyba, jų cirkuliacija, vertės dėsnio veikimas, atsiskaitymų organizavimas ir pinigų kaip mokėjimo priemonės funkcijos veikimas. Tai prekinių – piniginių santykių veikimas.
Kreditavimui naudojami ne tik laikinai laisvi pinigai, bet ir visos santaupos ir kiti piniginiai ištekliai. Būtent kredito pagalba vyksta laikinai laisvų pinigų perskirstymas visuomenėje.Kreditas visuomenėje gali egzistuoti tik susikūrus specialioms institucijoms – bankams. Tad kreditas yra skolinamo kapitalo judėjimo forma, kurios pagalba perskirstomi per kredito institucijas pinigai.Kreditas padeda sumažinti pinigų apyvartos išlaidas, atlikdamas pinigų, kaip atsiskaitymo formos, funkciją. Atsirandaatsiskaitymai negrynais pinigais, kurie vyksta daug sparčiau. Tokių atsiskaitymų atsiradimas žymiai sumažina piniginių ženklų išleidimo, jų saugojimo išlaidas. Jo pagalbapasiekiama racionali apyvartinių lėšų struktūra, kas įtakoja gamybos efektyvumą.
Darbotikslas –išanalizuoti bei įvertinti Lietuvos kredito sistema ir jos veikimą.
Uždaviniai:
1. išsiaiškinti Lietuvos kredito sistemos esmę;
2. apžvelgti ir įvertinti Lietuvos kredito sistemos veiklą ir jos priežiūrą;
Darbo objektas – Lietuvos kredito sistemos veikla.
Darbo metodai:
1. Literatūros šaltinių studijavimas.
2. Statistinių duomenų analizė.
Darbo struktūra:Darbo apimtis –34 psl., darbe pateikti paveikslai, lentelės. Rašant darbą buvo naudota mokslinė ekonominė literatūra, Lietuvos banko duomenys, medžiaga iš interneto.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8489 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA
 • 2. KREDITO SISTEMA LIETUVOJE, JOS PRIEŽIŪRA
 • 3. LIETUVOS KREDITO SISTEMOS VEIKLA
 • 3.1.Atsiskaitymai
 • 3.2.Indeliai
 • 3.3. Kreditavimas
 • 3.4.Lizingai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai
Referatas Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai

Kiekviena šalis, jos gyventojai ir įmonės bei organizacijos, veikiančios šalies teritorijoje, nuolat susiduria su finansiniais [...]

Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas
Referatas Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas

Visame pasaulyje savo veiklą intensyviai plėtoja kredito unijos: vykdo įvairius projektus, teikia paslaugas, savo lėšomis [...]

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje
Diplominis darbas Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės
Referatas Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės

Daugelis šalių, ypač ekonomiškai stiprios ir išsivysčiusios, susiduria su tautos senėjimo problema. Nors šiuo metu [...]

Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės
Referatas Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės

Finansų sistema – institucinė sistema ir tarpinė grandis, per kurią namų ūkiai, įmonės ir vyriausybės gauna finansavimą savo veiklai [...]

Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili?
Referatas Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili?

Šalies ekonomikai didelės įtakos turi bankų veikla. Bankų sektorius yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, nes [...]

Lietuvos valstybės finansų sistema
Referatas Lietuvos valstybės finansų sistema

Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis [...]

Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Referatas Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje

Verslo aplinka šiomis dienomis nuolat keičiasi, taigi norint pradėti vystyti verslą, reikia analizuoti dabartinę situaciją [...]

Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sistemos stabilumas
Prezentacija Lietuvos namų ūkių finansinė būklė ir finansų sistemos stabilumas

Kas yra namų ūkis? Kodėl pradėta tirti namų ūkių finansinė būklė? [...]

Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES
Kursinis darbas Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]

Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje

Daug kas pasikeitė nekilnojamojo turto rinkoje nuo to laiko, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.
Referatas Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]