Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadas

          Tvarus šalių augimas didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominio vystymosi, todėl yra būtina analizuoti prekybos santykius tarp valstybių ir šių santykių poveikį šalių augimui. Tarptatinės prekybos istoriją galima pradėti nuo vienos iš senesniausių ekonomikos teorijų – merkantilizmo. Merkantilistai matė tarptautinę prekybą kaip atnešančią didžiulę naudą tautai, tačiau kad ta nauda būtų didžiausia, vyriausybės privalėjo reguliuoti prekybą. Tuo metu nacionalinis valstybių turtas buvo pagrįstas aukso atsargomis, todėl tarptautinė prekyba buvo suprantama kaip nulinės sumos žaidimas. Importas buvo matomas kaip neigiama praktika, nes tokiu būdu perkant prekes iš kitų valstybių auksas iškeliaudavov iš šalies. Tuo tarpu eksportas buvo laikomas gera praktika, nešančia turtus. Todėl vyriausybės įvesdavo importo mokesčius, draudimus, o eksportui skirdavo subsidijas.[1]

     Kelis šimtmečius vyravęs merkantilizmas galiausiai prarado savo pozicijas ir užleido vietą liberaliai prekybos teorijai, kuri pabrėžia prekybos naudą. Ekonomistai, rėmę laisvą prekybą, tikėjo, jog prekyba yra būtent ta priežastis, kodėl tam tikros civilizacijos klestėjo. Du britų ekonomistai, kurie prieštaravo merkantilizmui ir išvystė savo teorijas buvo Adamas Smitas ir Davidas Rikardo. Adamo Smito absoliutaus pranašumo teorija matė prekybą tarp šalių kaip galimybę specializuotis ir tokiu būdu pasiekti absoliutų pranašumą. Anot Smito, kiekvienai tautai labiau apsimoka gaminti tik kelis produktus, kuriuos moka gaminti geriausiai, o kitus pirkti, naudojant pajamas, gautas iš parduotų produktų. Jei nebūtų laisvos prekybos, šalys privalėtų viską pasigaminti pačios, dėl to mažėtų produktyvumas ir šalies gerovė.[2]

      Davido Rikardo santykinio pranašumo teorija yra liberalios ekonominės teorijos dalis. Jis tarsi papildė Adamo Smito teoriją teigdamas, jog šalis neprivalo turėti absoliutaus pranašumo prieš kitas, kad turėtų pagrindą naudingai prekybai. Jo teorija rėmėsi alternatyviųjų kaštų apskaičiavimu. Santykinis pranašumas remiasi šalies gebėjimais gaminti tam tikrą prekę ar paslaugą mažesnėmiais ribiniais kaštais. Tokiu atveju, šalis neturinti absoliutaus pranašumo, vis tiek galės gauti naudos iš tarptautinės prekybos, nes galės pagaminti tam tikrą produktą žemesniais alternatyviais kaštais.[3]

       Laisva tarptautinė prekyba leidžia maksimaliai išnaudoti esančius resursus ir taip maksimizuoti našumą ir gerovę.[4] Europos Sąjunga , Europos ekonominė erdvė ar Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (NAFTA) iliustruoja laisvos prekybos idėją, įsteigdamos atviras rinkas. Dauguma valstybių  šiandien yra prisijungę prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) daugiašalių prekybos susitarimų, kuriais siekiama laisvesnių mainų tarp šalių narių. Ekonominės integracijos teorija mums padeda geriau suprasti tarptautinę prekybą ir jos daromą įtaką valstybėms.

[1] Thomas A. Pugel, International Economics. 13th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2007,33

[2] Thomas A. Pugel, 32-34

[3] Thomas A. Pugel,  35-38

[4] Dominick Salvatore, International Economics,9th ed, JAV: John Wiley & Sons Inc, 2007, 345

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4820 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • Įvadas1
 • 1. Ekonominės integracijos teorija………………………………………………………………2
 • 1.2 Ekonominės integracijos lygmenys…………………………………………………………2
 • 2. Regioninės ekonominės integracijos praktika…………………………… ………….……….6
 • 2.1 Europos sąjunga – sėkmingos regioninės integracijos pavyzdys………………………….6
 • 2.2 Centrinės Amerikos Bendra Rinka – nepavykęs regioninės ekonominės integracijos
 • pavyzdys………………………………………………………………………………….…….…8
 • 3. PPO - globalios ekonominės integracijos praktika10
 • 3.1. GATT sukūrimas, veikla, rezultatai10
 • 3.2. GATT keičia teisiškai įtvirtinta PPO12
 • Išvados15
 • Literatūros sąrašas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “
Referatas Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “

Europos Sąjunga– dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos pirmtakė yra 1957 m. Romos [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai
Diplominis darbas Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai

Temos aktualumas ir darbo mokslinis naujumas. Pastaruoju metu pasaulyje vykstantys pokyčiai sąlygojo tokių procesų, kaip [...]

Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika
Prezentacija Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika

Uždaviniai: Išanalizuoti globalizacijos savoką ir sampratą; Ištirti finansų globalizacijos sampratą; Išnagrinėti finansų globalizacijos santykį su ekonomika. 29 skaidrės.

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai
Diplominis darbas Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investuotojų, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje [...]

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką
Tyrimas Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Sprendimų priėmimo teorija ir praktika. pristatymas
Prezentacija Sprendimų priėmimo teorija ir praktika. pristatymas

Sprendimo priėmimas yra varianto pasirinkimas iš daugelio turimų. Pavyzdžiui: B. Brown sprendimą siūlo traktuoti kaip [...]

Sprendimų priėmimo teorija ir praktika
Referatas Sprendimų priėmimo teorija ir praktika

Daugybė autorių sprendimų priėmimo apibrėžimą pateikia įvairiai. Sprendimo priėmimas – tai plati sąvoka.Taigi sprendimo esmė [...]

Bendrų globalinių problemų ekonominiai aspektai
Referatas Bendrų globalinių problemų ekonominiai aspektai

Temos aktualumas. Visų mūsų bendra ekologinė sistema -Žemė, visa biosfera mus jungia. Todėl daugumą problemų reikia [...]

Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Ekonomikos teorija ir tikslai
Konspektas Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo [...]

Milton Friedman ekonominė teorija
Referatas Milton Friedman ekonominė teorija

Monetarizmo teorijos pradininkas yra Milton Friedman. Jis vienas žymiausių amerikiečių ekonomistų, keinsistinės teorijos kritikas, Nobelio [...]

Šiuolaikinės globalinės ekonominės problemos ir jų sprendimas
Referatas Šiuolaikinės globalinės ekonominės problemos ir jų sprendimas

Globalinė problema – tai pasaulio socialiniai reiškiniai ir procesai, kurie savo apimtimi ir reikšmingumu yra [...]