Ekonomika ir verslas / Vadyba

Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti taisykles ir prognozuoti savo veiklą: nustatyti savo egzistavimo tikslą ir pasirinkti veiksmus, naudingus įmonei, neprieštaraujančius rinkos taisyklėms. A. Vasiliauskas (2004) teigia, jog įstaigos maksimali gerovė neįmanoma be planavimo. Vadovams labai svarbu gebėti planuoti ir parengti lanksčią įmonės strategiją, kuri užtikrintų tokią įstaigos gerovę, verslo efektyvumą ir prisitaikymą prie nuolat vykstančių pokyčių.

Šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis svarbiausias vaidmuo tenka konkurencijos aspektui. Vykstant aštriai konkurencinei kovai tarp naujos prekės įvedimo rinkos dalyvių, vykdomo verslo rezultatai ir užimama rinkos dalis priklauso nuo veiklos krypingumo. Įgyta konkurencinė pozicija turi būti valdoma – identifikuojama, analizuojama, formuojama ir stiprinama kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. Nemažiau svarbus ir išankstinio planavimo procesas, proceso kontrolės mechanizmas. Įmonės pasiekia gerų savo veiklos rezultatų dėka tinkamos naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano sistemos.

Parduotuvę „Gėlų salonai“ prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų, plečiant siūlomų paslaugų ir prekių asortimentą, plečiant užimamas rinkas. Siekiant išlikti konkurencinėje rinkoje įmonei svarbu laiku suteikti naujas prekes ir paslaugas vartotojams, užtikrinti savalaikį aptarnavimą. Tam pasitarnauja įmonėje įsteigtas marketingo skyrius, kuris atsakingas už naujų prekių įvedimą į rinką, sandėliavimą, paskirstymą, kontrolę. Todėl tinkamai koordinuojamas naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano procesas, užtikrintų efektyvesnę veiklą bei parduotuvės „Gėlių salonai“ sklandų darbą.

Tyrimo problema. Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano procesas įvairaus pobūdžio įmonėse yra analizuotas įvairių sričių mokslininkų darbuose. P. Auštrevičius (2002), V. Bartosevičienė ir S. Vaitkevičius (2001, 2002), A. Bosas (2004) analizavo strateginio plano proceso elementus, strateginio plano formavimo ir įgyvendinimo ypatumus. J. Čepinskis (2000, 2002), R. Jucevičius ir P. Jucevičienė (1998, 2003), A. Seilius (1994, 1998), E. Smilga (1999), A. Vasiliauskas (2005) savo darbuose apžvelgia strateginio plano valdymo koncepcijų istorinę raidą, naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano reikšmę šiuolaikinei organizacijai.

Didėjantis įmonių vadovų bei mokslininkų domėjimasis naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano klausimais, atskleidžia tai, kad įmonės naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano formavimas, padedantis greitai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, yra aktualus klausimas šiandieniniame verslo pasaulyje. Vykstant ekonominiams, socialiniams ir technologiniams pokyčiams parduotuvės „Gėlių salonai“ naujos prekės t.y. Bonsai medelių įvedimas į rinką strateginio plano rengimas tampa vis sudėtingesni, todėl siekiant, kad organizacija galėtų kontroliuoti savo ekonominę ateitį, o ne reaguoti į pasikeitimus po to, kai jie įvyksta, būtina pasirinkti modernius naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimo metodus.

Probleminiai klausimai:

 • kokią įtaką „Gėlių salonai“ veiklai turi Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginis plano rengimas?
 • kaip pasireiškia strateginio planavimo valdymo ir naujos prekės įvedimo į rinką plano rengimo sąsajos parduotuvėje „Gėlių salonai“?
 • kokiomis priemonėmis galima pagerinti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginį planą?

Darbo objektas – parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimas į rinką stateginio plano rengimas.

Darbo tikslas – atskleisti ir ištirti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginio plano rengimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Pateikti strateginio plano sampratą.Apibūdintinaujos prekės įvedimo į rinką strategijos plano rengimo procesą;Įvertinti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginio plano rengimo būklę, tiriant pikėjų struktūrą ir poreikius;Pateikti parduotuvės „Gėlių salonas“ po Bonsai medelių įvedimo į rinką aplinkos analizę ir tobulinimo galimybes.

Darbo metodai. Bakalauro baigiamajame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas. Empirinis metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas.

Darbo struktūra. Pirmoje darbo dalyje apibūdinamas naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas teoriniu aspektu. Antroje darbo dalyje pristatoma parduotuvės“Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano rengimo tyrimo metodika ir pristatoma tyrimo eiga. Trečioje darbo dalyje analizuojami darbuotojų apklausos rezultatai, aptariamos parduotuvės Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano rengimo sąlygos, tiriant gėlių paklausą „Gėlių salone“. Šioje apklausoje bus išsiaiškinti vartojimo poreikiai. Remiantis tyrimo rezultatais parduotuvės Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano regimo tobulinimo ir perspektyvų gairės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8143 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NAUJOS PREKĖS ĮVEDIMO Į RINKĄ STRATEGINIO PLANO RENGIMAS TEORINIU ASPEKTU………………………………………………………………………6
 • 1.1. Strateginis planas ir jo apibūdinimas……………………………………………………6
 • 1.1.1 Strateginio plano samprata6
 • 1.1.2. Strateginio planavimo esmė ir funkcijos………………………………………….7
 • 1.2. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos plano rengimo procesas14
 • 1.2.1. Strategijos pasirinkimas ir tikslų nustatymas14
 • 1.2.2. Strateginio plano modelio reglamentavimas (PLCD)18
 • 1.2.3. Aplinkos analizė ir jos įvertinimas20
 • 1.2.4. Strategijos įgyvendinimas21
 • 1.2.5. Naujos prekės pristatymas (sukūrimas)………………………………… ……24
 • 2. TYRIMO METODIKA IR METODOLOGIJA26
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas26
 • 2.2. Tyrimo metodika27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa
Referatas Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa

Norint sėkmingai integruoti naują prekę į rinką, reikia nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Referatas Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai

Į rinką sieksime įvesti naują prekę – „Supamą lopšį-kėdę“.Tėvams auginti vaikus nėra labai lengva, tai [...]

Naujos prekės įvedimas į rinką
Referatas Naujos prekės įvedimas į rinką

         Marketingas yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Referatas Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai

Temos aktualumas. Lietuva yra koridoriaus centre tarp Rytų ir Vakarų. Geografinės padėties teikiami privalumai, moderni [...]

Vilkaviškio rajono strateginio plano rengimo problemos
Kursinis darbas Vilkaviškio rajono strateginio plano rengimo problemos

Strateginis valdymas, strateginis planavimas – tai sąvokos, labai neseniai atsiradusios, kalbant apie valstybės institucijų administravimą.

Naujos paslaugos įvedimo į rinką marketingo planas
Referatas Naujos paslaugos įvedimo į rinką marketingo planas

Mano siūloma paslauga – edukacinės pamokėlės vaikams, apsilankiusiems su tėveliais tik vasaros sezono metu veikiančioje [...]

Rinkodaros strategijos ypatumų nustatymas įvedant naują produktą į rinką
Diplominis darbas Rinkodaros strategijos ypatumų nustatymas įvedant naują produktą į rinką

Temos aktualumas (IŠTRAUKA): Svarbiausias įmonių tikslas rinkos sąlygomis - ištirti vartotojų poreikius ir nustatyti rinką [...]

Naujos įmonės „Hologija“ įvedimas į rinką
Referatas Naujos įmonės „Hologija“ įvedimas į rinką

Šiame 21-ajame amžiuje kuriasi vis daugiau ir daugiau naujų organizacijų, kurios į rinką atneša naujus [...]

Naujo produkto įvedimas į rinką
Diplominis darbas Naujo produkto įvedimas į rinką

Nuolat atsiranda naujos idėjos, kurių pasekmė būna naujų paslaugų bei prekių atsiradimas. Tai visiems suprantamas [...]

Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas
Kursinis darbas Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas

Globalioje rinkoje vis aštrėja firmų konkurencija dėl vartotojų, vis dažniau yra akcentuojami neapčiuomi ir išskirtiniai [...]

Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga
Referatas Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką
Diplominis darbas UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką

Temos aktualumas. Temos aktualumą rodo prasti naujų produktų žlugimo rodikliai. Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad [...]

Elektrinio keturračio „Segway centaur“ įvedimo į rinką analizė
Referatas Elektrinio keturračio „Segway centaur“ įvedimo į rinką analizė

Marketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą. Jei prekės teikiama nauda skiriasi [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]