UAB “Smila“ marketingo strategija, organizavimas ir kontrolė

31 psl. / 7200 žod.

Ištrauka

Marketingo valdymas - tai marketingo tikslų nustatymas, produkto parinkimas, rinkos segmentavimas ir kiekvieno produkto marketingo programų kūrimas būsimam periodui [2, p. 5]. Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė veiksmų, kurie visiškai ar bent iš dalies priskirtini marketingo sričiai. Įmonės kuria ir tobulina prekes, reguliuoja jų kainas, parduoda jas pačios arba per partnerius. Be to, dedamos pastangos vartotojų poreikiams ištirti, ryšiams su jais per reklamą ar kitais būdais užmegzti ir palaikyti.

Pirmoji ir svarbiausioji valdymo funkcija yra planavimas. Visus šiuos veiksmus galima atlikti atsitiktinai arba planingai. Pirmuoju atveju kiekvienas darbas gali būti atliekamas pakankamai profesionaliai, tačiau nebūtinai dera su kitais jmonės veiklos aspektais. Antruoju atveju marketingo srities funkcijos apgalvotai derinamos tiek tarpusavyje, tiek su visa kita jmonės veikla. Taigi įmonės veiklos planavimas visų pirma leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą, taip pasiekiant geresnį bendrą rezultatą.

Strateginis planavimas - tai ilgalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymus [4, p. 379]. Strateginis planavimas remiasi fundamentalių priemonių planavimu įmonės tikslams pasiekti, numatant, kaip įeiti į rinką ir naudoti marketingo programas, kurios atitiktų iškeltus tikslus. Įmonės, pateikdamos produktus į rinką, turi turėti planą, kuriame būtų išskirtos specifinės strategijos. Šio plano sudarymas ir yra strateginis marketingo planavimas, kuris remiasi produkto valdymu.

Temos aktualumas ir naujumas: Šių dienų perpildytoje rinkoje, kai vyksta didelė konkurencija, kiekvienai įmonei yra svarbu pasirinkiti tinkamą marketingo strategiją, atidžiai ištirti verslo aplinką ir nustatyti įmonės ir marketingo tikslus. Darbe UAB “Smila“ marketingo strategijos kūrimo, organizavimo ir kontrolės pavyzdžiu siekiama giliau suprasti marketingo veiklos valdymą.

Darbo objektas: UAB “Smila“ marketingo strategija, organizavimas ir kontrolė.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB “Smila“ marketingo strategijos formavimą bei aprašyti organizavimą ir kontrolę.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti strategino marketingo planavimo teoriją;
 2. Plačiau apibūdinti marketingo komplekso strategijas;
 3. Apžvelgti marketingo veiklos organizavimo būdus ir priemones;
 4. Įvardinti pagrindines marketingo veiklos kontrolės priemones;
 5. Aprašyti UAB “Smila” marketingo strategijos formavimą, marketingo veiklos organizavimo ir kontrolės eigą.

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………….………………………………………………… …3
 • 1. STRATEGINIO ĮMONĖS MARKETINGO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS TEORINĖ ANALIZĖ…………………………………………………………………………….…….4
 • 1.1. Strateginis marketingo planavimas4
 • 1.1.1. Strateginis marketingo planavimo nuoseklumas4
 • 1.1.2. Marketingo komplekso elementų strategijos11
 • 1.2. Marketingo veiklos organizavimas15
 • 1.3. Marketingo veiklos kontrolė20
 • 2. UAB „SMILA“ MARKETINGO VALDYMO ANALIZĖ……………………….………….……22
 • 2.1. Apie įmonę……………………………………………………………………….………….…….22
 • 2.2. Marketingo strategijos formavimas………………………………………………………………22
 • 2.2.1. Misija ir tikslai…………………………………………………………………………22
 • 2.2.2. Perspektyvų tyrimas……………………………………………………………………23
 • 2.2.3. Marketingo tikslų nustatymas……………………………………………………………25
 • 2.2.4. Marketingo strategijos kūrimas…………………………………….……………………25
 • 2.3 Marketingo veiklos organizavimas29
 • 2.4. Marketingo veiklos kontrolė29
 • IŠVADOS30
 • CITUOTA IR NAUDOT LITERATŪRA……………………………………………………………31

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...

Marketingo strategija organizacijoje „X“

Rinkodara Kursinis darbas 2015 m. smileee
Marketingo strategija yra glaudžiai susijusi su visa verslo strategija. Ji papildydama verslo tikslus ir uždavinius, atskleidžia naujas plėtos galimybes ir suteikia išskirtinumą įmonės...

Marketingo strategija ir planavimas

Rinkodara Referatas 2016 m. eklektika
Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios. Greitai kintančioje aplinkoje, susiduriant su nuožmia konkurencija įmonės,...

UAB "Ermitažas" marketingo strategijos analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2013 m. guuru
Marketingo strategija laikoma viena iš funkcinių įmonės strategijų, kurių visuma sudaro bendrąją verslo strategiją. Tačiau marketingo strategijos reikšmė bendrajai verslo strategijai yra labai...