Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

0 atsiliepimų
Autorius:

Euro zonos pinigų politikos analizės būtinumas kyla dėl Lietuvos prisijungimo prie Eurosistemos šalių grupės bei sutartų tikslų įgyvendinimo, disponuojant bendru sprendimu priimtos strategijos patvirtintomis monetarinėmis priemonėmis. Monetarinės politikos analizė yra tikslinga ne tik Lietuvos atveju, bet ir visos sistemos mastu, dėl savo itin didelės reikšmės, formuojant valstybių ekonominės veiklos kryptis. Kadangi Lietuva šiuo metu yra paskutinė šalis, prisijungusi prie Europos valiutų sąjungos, mokslinėje literatūroje pastebimas analitinių darbų šia tema stygius. Pasaulinėje literatūroje nėra išsamiai aptariama agresyvios palūkanų normų mažinimo strategijos bei kiekybinio skatinimo įtaka konkrečioms Europos šalims dėl šių programų sąlyginio naujumo bei trumpo vykdymo laikotarpio. Naudojamų monetarinių priemonių tyrimas leistų įvertinti jų tinkamumą Eurosistemos šalių rinkoms bei pasiūlyti alternatyvių strategijos variantų, jeigu gauti rezultatai signalizuotų galimą taikomų priemonių neefektyvumą, taip užpildant susidariusią spragą. Analizės objektais pasirenkamos dvi itin plačiai bei aktyviai ECB naudojamos monetarinės priemonės: kiekybinio skatinimo programa (angl. Quantitative easing) bei bazinės palūkanų normos mažinimo kryptis. Šių priemonių įtakos sritimis laikomos Lietuvos bei Eurosistemos gamybos apimtys bei infliacijos lygis Lietuvoje.

Šio darbo tikslas – atlikti Lietuvos bei euro zonos pagrindinių ekonominių rodiklių, į kuriuos orientuojasi Europos Centrinio Banko suformuota strategija, analizę. Darbe yra aptariami jau atlikti moksliniai tyrimai bei analizuotų valstybių pagrindu gautų rezultatų sąsajos su Lietuvos rinka, nagrinėjami ECB išsikelti tikslai ir jų siekimui naudojamos monetarinės priemonės. Remiantis tyrimų, kurie atlikti kitose Europos valstybėse, rezultatais, galima tikėtis, jog palūkanų normos mažėjimas padidins pinigų pasiūlą, kuri leistų pasiekti 2 proc. infliacijos lygį, o kiekybinio skatinimo politika turės mažesnį, tačiau reikšmingą poveikį Lietuvos ekonominiams rodikliams. Empirinio tyrimo metu tikimasi gauti reprezentatyvius rezultatus, kuriuos naudojant būtų galima atlikti ECB strategijos vertinimą bei aptarti priemonių tikslingumą. Pasitelkiant laiko eilučių analizės metodus, sudaromi trys modeliai: 1) Lietuvos BVP modelis; 2) Lietuvos infliacijos lygio modelis; 3) Euro zonos BVP modelis. Eurosistemos gamybos modelis yra įtraukiamas, siekiant objektyvesnio Lietuvos rodikliams daromos įtakos vertinimo, o tyrimo metu gauti rezultatai yra naudojami kaip poveikio Lietuvos bendrajam vidaus produktui palyginamieji dydžiai. Sudaryti modeliai yra tinkami esminių įžvalgų, kurios nusakytų pinigų politikos priemonių poveikį ekonominiams veiksniams, formavimui.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • LITERATŪROS APŽVALGA
 • 1. PINIGŲ POLITIKOS SAMPRATA IR EUROPOS CENTRINIO BANKO VEIKLA
 • 2. EUROPOS CENTRINIO BANKO TIKSLAI IR PRIEMONĖS
 • 2.1. ECB priemonės
 • 2.2. ECB tikslai ir konkretūs veiksmai
 • 2.2.1. Kainų stabilumas
 • 2.2.2. Subalansuotas ekonomikos augimas
 • 3. EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOS PINIGŲ POLITIKOS ĮTAKOS LIETUVOS EKONOMIKAI ANALIZĖ
 • 3.1. ECB pinigų politika Lietuvos kontekste
 • 3.2. Analizė
 • 3.2.1. Poveikis Lietuvos BVP
 • 3.2.2. Poveikis Lietuvos infliacijai
 • 3.2.3. Poveikis euro zonos BVP
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • SUMMARY
 • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos prisijungimo prie euro zonos privalumai ir trūkumai – 2015 m. patirtis
Paruoštukė Lietuvos prisijungimo prie euro zonos privalumai ir trūkumai – 2015 m. patirtis

2015 sausio 1 dieną įstojome į euro zoną. Lietuvos nacionalinė valiuta buvo pakeista į bendrą [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]

Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “
Referatas Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “

Europos Sąjunga– dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos pirmtakė yra 1957 m. Romos [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m.: už ir prieš
Referatas Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m.: už ir prieš

Darbo aktualumas: Nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai Lietuva tapo Europos sąjungos (toliau ES) [...]

Euro įvedimo galimybės Lietuvoje
Referatas Euro įvedimo galimybės Lietuvoje

Bendrieji pinigai – eurai jau kuris laikas sėkmingai atlieka savo funkcijas Europos Sąjungos didelėje dalyje.

Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje
Referatas Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje

Pinigai nuo seno turi didelią reikšmę, nes atlieka svarbią funkciją – mainus. Padedant pinigams mes [...]

Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai
Kursinis darbas Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai

Tyrimo aktualumas. XXIa. pradžioje piniga yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jie yra pagrindinė mainų priemonė. Tačiau [...]

Vlado Jurgučio indėlis į pinigų teorijos plėtrą bei Lietuvos finansų sistemos kūrimą
Prezentacija Vlado Jurgučio indėlis į pinigų teorijos plėtrą bei Lietuvos finansų sistemos kūrimą

Vladas Rafaelis Jurgutis gimė 1885 m. lapkričio 5 d. Palangoje, neturtingų miestiečių šeimoje. Baigęs Palangos [...]

Armėnijos pinigų politikos modelis
Referatas Armėnijos pinigų politikos modelis

Bankų evoliucija pasaulyje suformavo teoriškai apibendrintą ir rea­liame gyvenime patikrintą centrinių bankų ir klasikinės pinigų [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "European transit service" išlikimo galimybės ekonominio nuosmūkio sąlygomis

Šiame darbe apžvelgsiu UAB “European Transit Service” krovinių logistikos veiklos klausimus sunkmečiu, įmonės kuri vykdo [...]

Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje
Referatas Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje

Pinigų paklausos tyrimai yra vieni labiausiai paplitusių empirinio pobūdžio ekonomikos tyrimų. Tai nesunku paaiškinti – [...]

Pinigų reikšmė ekonomikoje
Referatas Pinigų reikšmė ekonomikoje

   Darbo aktualumas: šis darbas yra aktualus, nes jame yra išdėstyta pinigų reikšmė ekonomikoje, pagrindinės [...]

Euro ir Euro zonos įvedimo nauda ir tikslai
Prezentacija Euro ir Euro zonos įvedimo nauda ir tikslai

—Besirengianti įvesti eurą ar jį naudojanti valstybė privalo laikytis ES nustatytos finansinės drausmės. Tai padeda [...]